MY - MY - MY

współpracownicy
autorzy
korespondenci
kolporterzy

SAMI O SOBIE

"Autoportret zbiorowy"

ONI - ONI - ONI

INNI O NAS
(w internecie)

1982 r.: amerykańska (Oregon) i austrałijska gazeta (Sydney) o naszej konferencji prasowej z 22. maja 1982 r.

Medal "Solidarności"
Lista odznaczonych

  (Edward Klimczak)

"DER SPIEGEL"
w jęz. niemieckim

www.polonika/opole www.pon.forum(1)
www.pon.forum(2)
www.TV.Polonia

Deutsche Welle (28.04.2009)

RÓŻNE
własne teksty, listy otwarte, przedruki, tłumaczenia z Poglądu

Pogląd — nasze wspólne dziedzictwo
LISTY DO WYDAWCY
  Email: poglad@poglad-berlinwest.de

   

Edward Klimczak

Jak powstał Pogląd i  "Towarzystwo Solidarność" w Berlinie Zachodnim  

Natychmiast po ogłoszeniu stanu wojennego w dn. 13. grudnia 1981 roku podjąłem wraz z moimi studentami z Freie Universität Berlin akcje protestacyjne mające na celu obronę zdelegalizowanej "Solidarności" jak również jej internowanych działaczy. Rezultatem tych działań było utworzenie już w styczniu 1982 r. Komitetu Obrony Solidarności (KOS) i wydawanie Biuletynu Informacyjnego KOS, żródła niecenzurowanych wiadomości o wydarzeniach w kraju i oporze działaczy "Solidarności" zmuszonych do działania w konspiracji. (por. Biuletyn Informacyjny nr 1 z dn. 17.01.1982 r. /Czytaj dalej/

AKTUALNOŚCI


29.04.2010 r.
Na portalu Poglądu zostało zdygitalizowane wydanie Biuletynu Informacyjnego nr 3 z dn. 21.021982 r.


29.04.2010 r.
Na portalu Poglądu zostało częściowo zdygitalizowane wydanie pisma nr 163-164.


25.04.2010 r.
Na portalu Poglądu zdygitalizowane i opublikowane zostały dwa tekty z wydania pisma nr. 1(153):

 • dla zainteresowanych historią literatury polskiej esej Jerzego Czejmnica o kolaboracji polskich poetów z Sowietami w czasie wojny i po wojnie;
  (LINK)
 • tekst Krzysztofa Wyszkowskiego, napisany w trzy miesiące po Okrągłym Stole — o zdradzie Solidarności i społeczeństwa przy tym "krzywym" meblu.
  (LINK)
  11.04.2010 r.
  Poeta Józef Pless z Warszawy nadesłał swój spontanicznie napisany wiersz o Drugiej Tragedii Katyńskiej

  01.04.2010 r.
  Portal internetowy "Nowy Tydzień" z Chełma poświęca pierwszą stronę aferze wokół zdemaskow
  Portal internetowy "Nowy Tydzień" z Chełma poświęca pierwszą stronę aferze wokół zdemaskowanego przez IPN agenta SB Romana Żelaznego, byłego współpracownika Poglądu (1984-1987), obecnie wydawcę powiatowej gazety "Echo Krasnegostawu". "Nowy Tydzień" skonfrontował Żelaznego (por.: Roman Żelazny) z moimi zarzutami pod jego adresem, ten jednakże odmówił w liście do redakcji NT zajęcia stanowiska wobec zarzutów, nie szczędząc talentu na atak na mnie. Czytaj dalej

24-25.03.2010 r.
Gdański IPN organizuje konferencję naukową „Emigracja a środowiska kultury niezależnej w kraju” – Gdańsk 25–26 marca 2010
(wraz z wystawą towarzyszącą „Malarski Exodus. Polscy malarze w Londynie w II poł. XX w.”)
W drugim dniu konferencji planowane jest:
Niemcy
Czy tzw. Polonia pomagała "Soliarności" w latach stanu wojennego 1981-1989? Reminiscencje Edwarda Klimczaka, wydawcy emigracyjnego tygodnika "Pogląd" i przewodniczącego "Towarzystwa Solidarność" z Berlina Zachodniego.


23.03.2010 r.
Krzyż Orderu Zasługi dla wydawcy Poglądu Edward Klimczaka
W ambasadzie RP w Niemczech przy Lassenstrasse w Berlinie odbyła się uroczystość wręczenia Edwardowi Klimczakowi Oficerskiego Krzyża Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, nadanego mu w grudniu 2009 r. przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego "za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie pomocy humanitarnej w czasie stanu wojennego oraz za działalność społeczną."
Tu można ściągnąć przygotowany z tej okazji informacyjny flyer o Poglądzie i Towarzystwie Solidarność, zrzeszeniu zarejestrowanym, w formacie PDF.
Flyer Poglądu.
po polsku po niemiecku
pocztówka Poglądu w formacie A5
Galeria zdjęć Dariusza Kłaczki
Nadesłane gratulacje
Galeria zdjęć z podpisami. Część I
Galeria zdjęć z podpisami. Część II
Lista gości (w opracowaniu)
Przemówienia (w opracowaniu)


13.01.2010 r.
Piotr Serwadczak z warszawskiego oddziału SW zdygitalizował w formacie PDF wydaną przez Pogląd książkę o metodach pracy komunistycznej służby bezpieczeństwa PRL Agentura, państwo policyjne pióra Wiesława Jurkiewicza (pseudonim W.M. Alexander — patrz również: Autorzy),
Link, PDF: M.W.Alexander.Agentura, państwo policyjne. Pogląd, Berlin-West—1984/1986


20.11.2009 r.
NRD-owska Stasi versus Pogląd (PDF-Format)
Jak NRD-owska służba bezpieczeństwa Stasi rozpracowywała Pogląd — referat dr Hanny Labrenz-Weiß, opublikowany w materiałach poznańskiego IPN-u z sesji naukowej poświęconej Solidarności Walczącej (9-10.09.2008).


25.07.2009 r.
Amerykańskie tłumaczenia z
Poglądu
Foreign Broadcast Information Service (FBIS), informacyjna agencja prasowa rządu USA, dokonywała w latach 80. ub. wieku przekładów ważnych artykułów z gazet i czasopism ukazujących się w Europie Wschodniej i będących źródłem informacji dla amerykańskich polityków o sytuacji w tych krajach. Rzadziej dokonywano tłumaczeń z pism emigracyjnych. Jak się okazuje, szereg artykułów Poglądu znalazło uznanie amerykańskich analityków i zostało przełożone na angielski. Po przeszło dwu dekadach amerykańskie raporty prasowe East Europe Report zostały zdygitalizowane i można je znaleźć w amerykańskim internecie. W rubryce INNI O NAS (w internecie) RÓŻNE publikuję ich reprinty oraz podaję linki oryginałów, na razie tylko pierwsze trzy.


07.07. 2009 r.
Ich agentura o nas
Przeszukiwanie akt wschodnioberlińskiej policji daje efekty: SW (Kazik Michalczyk) zamieszcza na swoim katowickim blogu tłumaczenie części mojej teczki (Edward Klimczak "Lektor") z akt enerdowskiej policji STASI. Najbardziej interesujący jest jeden z ostatnich punktów, w którym Stasi sugeruje podjęcie akcji przeciwko mnie i mojej działalności: mówi się tam o konieczności "ograniczenia i zlikwidowania" tej działalności. Ale jak? Co oznaczały te słowa w zakamuflowanym języku honeckerowskich dobroczyńców?


31.05.2009
Została otwarta strona Meinung, tj. niemieckiego wydania Poglądu. Kliknij w miniaturę niemieckiej flagi.


28.04.2009 r.
Deutsche Welle (Marszałek Senatu Borusewicz spotyka się z berlińskimi Polakami)


25.03.2009 r.
Zostało opublikowane
wyd. Biuletynu Informacyjnego nr. 5
z dnia 21.03.1982 r. oraz BI nr 2 Dodatek z dn. 7.02.1982 r.


25.03.2009 r.
Zostało opublikowane
wyd. Poglądu  nr 17 (43) z dnia 25.09.1983


04.03.2009
Zostało opublikowane wyd. Biuletynu Informacyjnego nr 2
z dn. 30.01.1982 r.


24.02.2009 r.
Kliknij na link Wyd. 1. Biuletyn Informacyjny
Tak powstawał "Pogląd" w Berlinie Zachodnim  po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce w dn. 13.12.1981 roku. Tu dowiesz się, jaki był stosunek Niemców do "Solidarności" i polskich dążeń do niepodległości
.


wrzesień 2008 r., Sesja w Zielonej Górze
W dniach 1-3 września 2008 r. odbyła się w Zielonej Górze II Sesja Plenarna nt. udziału Polonii w odzyskaniu suwerenności przez Polskę w latach 1982-1989. Zorganizowała ją pani Aleksandra Sołtysiak z Urzędu Marszałkowskiego tego miasta przy poparciu Marszałka i władz miasta.
Informacje o sesji:

Sitemap