W 1978 r. latem powstało w Gdańsku Wydawnictwo KLIN, powiązane ze środowiskiem KOR i WZZ. Było to wydawnictwo drukujące na tzw. dojściach (nielegalnie w państwowej drukarni). Głównym autorem publikowanym przez KLIN był Witold Gombrowicz. Wydano m.in. jego „Dzienniki”, „Rozmowy z Dominikiem de Roux”, „Pornografię’, „Kosmos”. KLIN publikował także m.in. wiersze Czesława Miłosza. Wydał też kilka numerów „Res Publiki”, pisma młodzieży licealnej z Gdańska „Zjadacz Radia”, współpracował z NOWĄ, Wydawnictwem GŁOS i NOWĄ 2, wydając wspólnie kilka książek. Publikował także serię „Biblioteka WZZ”. Wydawnictwo przyjmowało różne nazwy: Europa, Oficyna Narodowa, Podziemne Warsztaty Wydawnicze, S.O.S., Punk. W 1980 r. z Wydawnictwa KLIN wyłoniło się nowe wydawnictwo: Litery, działające także w stanie wojennym.

Patrz: (link)


Forum (Twój komentarz) dot. tej strony:
 
Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de (tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/
 RUS-Zahl