bplist00_WebMainResource_WebSubresources ^WebResourceURL_WebResourceTextEncodingName_WebResourceMIMEType_WebResourceData_WebResourceFrameName_http://www.jow.pl/index.php?id=43&no_cache=1&tx_fesearchintable_pi1[sTable]=tt_news&tx_fesearchintable_pi1[sUID]=361&tx_ttnews[tt_news]=361UUTF-8Ytext/htmlOP jow.pl - Jednomandatowe Okręgi Wyborcze - Ruch na rzecz zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu RP Niemiecki majstersztyk demokracji

Niemiecki majstersztyk demokracji

Autor: Jerzy Przystawa

18.12.03 00:00

 

(komentarz wygłoszony na antenie Katolickiego Radia Rodzina Rozgłośni Archidiecezji Wrocławskiej, 92 FM, 18 grudnia 2003, godz. 10.00 i 21.30)

 
Ostatnio, podczas spotkania z uczniami jednego z wrocławskich liceów, poprosiłem aby opisali mi w jaki sposób wybierają przewodniczącego samorządu uczniowskiego klasy? Prosto: zgłaszają kandydatów, a potem rozdaje się kartki, wszyscy głosują, ten kto zdobędzie najwięcej głosów - wygrywa. A kto zgłasza kandydatów? Może wychowawca klasy wypisuje na tablicy nazwiska, powiedzmy, Kasi, Frania i Zdzicha, a oni na nich głosują? Nie, sami zgłaszają swoich kandydatów. A co by było - pozwoliłem sobie prowokacyjnie zapytać - gdyby to wychowawca czy wychowawczyni klasy oświadczyła: dzisiaj są demokratyczne wybory, wybierzecie gospodarza klasy, a ja wam podam kandydatury: Kasi, bo się świetnie uczy i jest kulturalna; Frania, bo jest odpowiedzialny, dzielny i prawdomówny; i Józi, którą wszyscy lubią, jest miła i inteligentna? Na to moje pytanie, wszyscy licealiści zareagowali gwałtownie, że to nie byłyby demokratyczne wybory, nie może tak być, żeby pani czy pan przynosili im kandydatów "w teczce", to mają być ich kandydaci.
     Otóż, jak z tego widać, młodzi ludzie, nie skażeni jeszcze "politycznym myśleniem", doskonale rozumieją sens i charakter demokratycznych wyborów: wiedzą, że jeśli to mają być ich przedstawiciele, to w pierwszym rzędzie, oni muszą decydować o tym, KTO będzie kandydował, a nie żadna "pani" ani żaden "pan", bo wtedy wybory, bez względu nawet na dalsze procedury, staną się farsą wyborczą.
     Ta sprawa, najzupełniej oczywista dla młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze prawie żadnego doświadczenia z "dojrzałą demokracją", że podstawowym, oczywistym warunkiem demokratycznego wyboru jest respektowanie biernego prawa wyborczego uczestniczących w wyborach wyborców, jak wynika z doświadczenia 14 lat demokracji w Polsce, całkowicie umyka uwadze nie tylko przeciętnych, szarych Polaków, tej pogardzanej przez wybitnych intelektualistów i polityków ciemnej masy głosujących, ale wydają się tego nie rozumieć ci sami wybitni intelektualiści i profesjonalni politycy. Partyjne wybory w Polsce, partyjna ordynacja wyborcza do Sejmu tyle samo mają wspólnego z wolnymi, demokratycznymi wyborami, co takie wybory przewodniczącego szkolnego samorządu, w których to dyrektor szkoły czy nauczyciel wychowawca wysuwałby kandydatury, a rola uczniów sprowadzałaby się tylko do wyboru pomiędzy nimi. Aby to zrozumieć wystarczy uzmysłowić sobie, w jaki sposób budowane są partyjne listy kandydatów. Nawet jeśli "na dole", a więc w okręgach wyborczych, odbywają się jakieś partyjne "konsultacje społeczne", to i tak propozycje partyjnych dołów są każdorazowo weryfikowane, poprawiane i zmieniane przez "partyjną górę", która w tym wypadku odgrywa rolę "pani dyrektor" czy "pana wychowawcy". Nawet kiedy jakaś partia, jak na przykład, podczas ostatnich wyborów parlamentarnych Platforma Obywatelska, ogłasza z udziałem bębnów i fanfar, że kandydatów wyłonią jakieś "prawybory", to i tak po tych "prawyborach" partyjna góra zmienia te listy w dowolny sposób, albo wręcz odrzuca i tworzy arbitralnie nowe. Istnieje też ustawowa funkcja "pełnomocnika listy wyborczej", odpowiedzialnego za ostateczny jej kształt, a ten pełnomocnik, jak to już niejednokrotnie miało miejsce, w ostatniej chwili, potrafi tę listę zmienić według swojego widzimisię i, po jej zarejestrowaniu, partia nie ma już innej możliwości jak tylko zaakceptować to co jej "pełnomocnikowa pani nauczycielka" zaserwowała.
     Świadomość faktu, że w wyborach partyjnych, jak w Polsce, już sam sposób wyłaniania kandydatów na posłów jest chory dociera do coraz większej liczby ludzi i przeciwko temu mechanizmowi korupcji w samym centrum systemu wyborczego, protestować zaczynają szeregi partyjne. Świadczy o tym pojawiające się tu i tam hasło "prawyborów", a żeby wyjąć z rąk partyjnych baronów najistotniejszą część ich władzy, jaką jest nominowanie kandydatów, żeby decyzje o tym kto zostanie "reprezentantem narodu" w jakimś stopniu od tego narodu zależały. W tym tygodniu pochwałę systemu prawyborów przeczytałem w tygodniku głównego ideologa SLD i transformacji ustrojowej, Jerzego Urbana. Autor tekstu powołuje się na przykład USA, gdzie od stuleci kandydatów na kongresmanów i senatorów wyłania się w prawyborach. Nie bardzo jednak rozumieją ci ideolodzy, próbujący nieudolnie naśladować Amerykę, że prawybory mają sens i sprawdzają się tam, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze, a nie listy partyjne.
     Bossowie partii politycznych w Polsce, aby oszukać swoich zwolenników i wyborców, próbują zaserwować nam półśrodki, które mają tworzyć wrażenie, że wybierać będziemy w JOW, ale żeby wszystkie istotne decyzje pozostały w rękach partyjnej oligarchii. Temu celowi ma służyć coraz częściej wysuwana propozycja wyborów na sposób niemiecki: pół-na-pół, połowa w JOW, połowa partyjnie. Na temat tego cudownego sposobu niemieckiego, o którym mówiłem przy okazji wyborów parlamentarnych w Rosji, otrzymałem ciekawy i pouczający list z Berlina, od profesora Uniwersytetu Berlińskiego, Edwarda Klimczaka, którego fragmenty zacytuję:
     Z radosnym biciem serca obserwuję rozwój RUCHU i ściskam kciuki. Gratuluję osiągniętych sukcesów. Jesteście/jesteśmy na dobrej drodze.
     W ostatnim felietonie powiedziałeś polskim radiosłuchaczom kilka gorzkich słów prawdy o niemieckim systemie wyborczym. Jest jednak o wiele gorzej, niż to wyjawiłeś w swoim felietonie. Korupcja osiągnęła tu gigantyczne rozmiary. Przecież rząd kanclerza Kohla okazał się skorumpowany. Za finansowanie swoich partii politycznych rządzący oddawali usługi prawodawcze lub ułatwiali transakcje handlowe tym, którzy im dawali pieniądze. I były kanclerz Kohl musiał zaciągnąć milionową pożyczkę, aby zwrócić ogromne sumy pieniędzy swojej partii CDU, która za ukrywanie finansowania działalności została ukarana grzywnami w wysokości wielu milionów marek.
     Spójrzmy jednak na niemiecki model wyborczy. Jak wiadomo, połowa deputowanych do Bundestagu "wybierana" jest w JOW, a połowa wchodzi do Bundestagu z tzw. partyjnych list poszczególnych landów, tzn. zupełnie otwarcie z partyjnej nominacji, która całkowicie zależna jest od układów, koterii i znajomości. Tutaj wyborca nie ma zupełnie nic do powiedzenia. Może tylko tzw. drugim głosem zmienić ilość posłów jednej partii na korzyść innej. Nie ma to żadnego wpływu na wybór lub porażkę partyjnego kierownictwa, które zapewnia sobie pierwsze miejsca na krajowych czy też landowych listach. Trick polega na tym, że partyjni przywódcy startują najpierw w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jeśli jednak nie zdołają otrzymać relatywnej większości głosów w swoim okręgu, to, otrzymawszy najlepsze miejsca na partyjnych listach landowych, wchodzą oczywiście w ten sposób do Bundestagu. Nie ma więc żadnej siły ludzkiej, aby usunąć z parlamentu partyjnych szefów. A co z pozostałymi deputowanymi, tj. z tą 50% ilością, rzekomo wybieraną w wolnych wyborach ?
     Prawda jest taka, że wszyscy kandydaci we wszystkich okręgach wyborczych mianowani są przez partie polityczne, czytaj przez kierownictwo partii politycznych. Parteitagi, czyli zjazdy partyjne zatwierdzające nominacje są przecież farsą. Kilkuset ludzi decyduje o tym, kto otrzyma mandat poprzez listę landową, a kto spróbuje szczęścia w okręgu wyborczym. I z reguły zgodnie glosują na kandydatów, wysuniętych przez prezydium. Kandydaci muszą sobie wcześniej na to mianowanie zasłużyć antychambrowaniem, politycznym lizusostwem itp., tj. wykazać, że posiadają odpowiednie cechy, które predestynują ich do zajęcia miejsca w Bundestagu z ramienia swojej partii. Pierwszą cechą, i najważniejszą, jest posłuszeństwo wobec partyjnego kierownictwa. Posłuszeństwo, a może lepiej służalczość nie ogranicza się li tylko do glosowania w Bundestagu zgodnie z dyrektywami kierownictwa partii, a rozciąga na całą działalność polityczną również i poza Bundestagiem. Jeśli jakiś deputowany, ni stąd, ni zowąd, zacznie się sprzeciwiać i wypowiadać publicznie samodzielne myśli, to może być pewny, że nie uzyska partyjnej nominacji przy następnych wyborach, a jeśli jakieś jego wystąpienie publiczne nie jest zgodne z linią partii, to może zostać usunięty z frakcji parlamentarnej, a nawet i wyrzucony z partii. Tak było niedawno z deputowanym do Bundestagu z ramienia CDU w Hesji o nazwisku Martin Hohmann. Wyrzucono go za radykalno-prawicowe wypowiedzi, bo sam nie chciał podać się do dymisji.
     90% moich studentów, indagowanych przeze mnie odnośnie nazwiska deputowanego w swoim okręgu wyborczym, nie umiało powiedzieć, kto reprezentuje ich w Bundestagu. Bo prawdą jest, że ów deputowany nie reprezentuje ich, tylko służy swoim partyjnym szefom.
     Konkluzja jest taka, że w Niemczech nie ma żadnych wyborów do parlamentu. Miejsce ma spektakl nazywany wyborami, a właściwie jest to przypieczętowanie partyjnych nominacji, nadanie im cech demokratycznych...
     Jaki jest rezultat takiego pseudodemokratycznego sprawowanie władzy, widać to również i w Niemczech: ogromny kryzys gospodarczy, ponad cztery miliony bezrobotnych, rozwalające się szkolnictwo wyższe, będące w upadku systemy socjalne, rentalne i ochrony zdrowia...
     Idea JOW jest w Niemczech skrzętnie przemilczana, choć tu i ówdzie odzywają się głosy wołającego na puszczy. A JOW jest przecież jedynym remedium, przy pomocy którego można by odsunąć od władzy skorumpowane miernoty, które od młodości uczyły się tylko jednego ? politycznej retoryki, by dobrze prezentować się w mediach. Mistrzem tej sztuki jest minister spraw zagranicznych Fischer. Nie skończył on żadnych studiów, nawet szkoły średniej i nie ma matury. Ale matura, studia czy też głęboka wiedza i wysoka specjalizacja nie są potrzebne do sprawowania władzy w partyjnym systemie. Trzeba mieć łokcie i być wyszczekanym. A miernotom wystarcza lojalność wobec partyjnych bossów.
     
Patrzmy więc uważnie na to, co suflują partyjni suflerzy, którzy, w odpowiedzi na społeczne oczekiwania, usiłują nam wcisnąć niemiecki system wyborczy jako ideał demokracji. Tylko wyjęcie z rąk partyjnych baronów decyzji o tym, kto może kandydować do Sejmu, rzeczywiste zagwarantowanie nam naszego biernego prawa wyborczego, może uwolnić nasz kraj od raka partyjnictwa. A to jest możliwe tylko w JOW, bez jakichkolwiek list partyjnych, obojętnie czy w połowie, czy w jednej trzeciej czy w jeszcze jakimś innym stosunku.

Komentarze :

Skomentuj
Ten artykuł nie został jeszcze skomentowany.

Twój komentarz

Obrazek zabezpieczający przed spamem
Jeśli nie możesz przeczytać kodu, kliknij tu.
*

Przejdź do:

Najnowsze

Skandaliczny przywilej

Autor:Tomasz Pompowski

10.06.09 09:59
[Publicystyka]

TV ASME - zapis I Debaty Ustrojowej pod patronatem RPO

Autor:redakcja

05.06.09 10:16
[Aktualności]

Quasidemokracja

Autor:Tomasz J. Kaźmierski

05.06.09 09:21
[Publicystyka]

 
P"&*.26:>BGLP_WebResourceResponse_5http://www.jow.pl/typo3temp/stylesheet_d3e02b778f.cssObplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\M]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_5http://www.jow.pl/typo3temp/stylesheet_d3e02b778f.css./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#AgYm 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=100UbytesVApacheXtext/css_Wed, 10 Jun 2009 11:38:27 GMTT9987_"3d4123-2703-e0815280"_Mon, 11 May 2009 14:34:34 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionary'./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd DIR]`foxz-CIPYy~gXtext/cssO'/* default styles for extension "tx_danewslettersubscription_pi1" */ DIV.tx-danewslettersubscription-pi1 DIV.tx-danewslettersubscription-pi1-listrow TABLE TR TD.tx-danewslettersubscription-pi1-descr P {margin-bottom: 10px;} DIV.tx-danewslettersubscription-pi1 TABLE TR.tx-danewslettersubscription-pi1-form-row TD {background-color: #ffffff;} DIV.tx-danewslettersubscription-pi1 TABLE TR.tx-danewslettersubscription-pi1-form-row TD.tx-danewslettersubscription-pi1-form-header {background-color: #eeeeee;} DIV.tx-danewslettersubscription-pi1 DIV.tx-danewslettersubscription-pi1-listrow TABLE TR.tx-danewslettersubscription-pi1-listrow-header TD {background-color: #EEEEEE;} DIV.tx-danewslettersubscription-pi1 DIV.tx-danewslettersubscription-pi1-listrow TABLE TR.tx-danewslettersubscription-pi1-listrow-header TD P {font-weight: bold;} /* default styles for extension "tx_newloginbox_pi3" */ .tx-newloginbox-pi3-listrow TH { background:#ccc; padding:0 .5em; white-space:nowrap; } .tx-newloginbox-pi3-listrow TD { background:#eee; padding:0 .5em; } .tx-newloginbox-pi3-singleView TH { background:#ccc; padding:0 .5em; text-align:right; white-space:nowrap; } .tx-newloginbox-pi3-singleView TD { background:#eee; padding:0 .5em; } /* default styles for extension "tx_srfeuserregister_pi1" */ .tx-srfeuserregister-pi1 p { margin-top: .5em; margin-bottom: 0; padding: 0 .3em; text-indent: 0; } .tx-srfeuserregister-pi1 h4 { margin-top: 0; padding-left: .3em; } .tx-srfeuserregister-pi1 legend { padding: 0 .5em; font-weight: bold; } .tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-notice { font-style: italic; margin-bottom: 1em; } .tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-trash { margin-bottom: 2em; } .tx-srfeuserregister-pi1 a { padding-left: 14px; background-image: url("../typo3conf/ext/sr_feuser_register/pi1/internal_link.gif"); background-repeat: no-repeat; background-position: 0% 60%; text-decoration:none; } .tx-srfeuserregister-pi1 label { margin: 0; padding: 0; } .tx-srfeuserregister-pi1 label span { color: #ff0000; } .tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-error { color: #ff0000; } .tx-srfeuserregister-pi1 input { margin: 0; padding: 0 .5em 0 0; } .tx-srfeuserregister-pi1 input[type=password] { margin-right: 1em; } * html .tx-srfeuserregister-pi1 input.tx-srfeuserregister-pi1-password { margin-right: 1em; } .tx-srfeuserregister-pi1 input[type=radio], .tx-srfeuserregister-pi1 input[type=checkbox] { background-color: transparent; } * html .tx-srfeuserregister-pi1 input.tx-srfeuserregister-pi1-radio, * html .tx-srfeuserregister-pi1 input.tx-srfeuserregister-pi1-checkbox { background-color: transparent; } .tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-delete-icon { margin-left: 1em; background-color: transparent; } .tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-delete-icon:hover { cursor: pointer; } .tx-srfeuserregister-pi1 a.tx-srfeuserregister-pi1-file-view { padding-left: 15px; background-image: url("../typo3conf/ext/sr_feuser_register/pi1/internal_link_new_window.gif"); background-color: transparent; background-repeat: no-repeat; font-size: .8em; margin-left: 1em; } .tx-srfeuserregister-pi1 ul { margin: 0; padding: 0; list-style-position: inside; } .tx-srfeuserregister-pi1 ul.tx-srfeuserregister-multiple-checkboxes { list-style-type: none; } .tx-srfeuserregister-pi1 ul.tx-srfeuserregister-multiple-checkboxes li { margin: 0 0 .3em 0; padding: 0; } .tx-srfeuserregister-pi1 ul.tx-srfeuserregister-multiple-checkboxes li label { margin: 0; padding: 0 0 0 .5em; } .tx-srfeuserregister-pi1 ul.tx-srfeuserregister-multiple-checked-values li { float: left; padding: 0 2em 0 0; margin: 0; } .tx-srfeuserregister-pi1 dl { margin: 0; padding: 1em 0 0 0; } .tx-srfeuserregister-pi1 dt, .tx-srfeuserregister-pi1 dd { margin: 0; padding: 0 0 .5em 0; float: left; } .tx-srfeuserregister-pi1 dt { clear: both; width: 25%; text-align: right; padding-right: 1em; } .tx-srfeuserregister-pi1 dd { text-align: left; width: 50%; } .tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-multiple-checkboxes dt { width: auto; padding-right: 0; } .tx-srfeuserregister-pi1 .tx-srfeuserregister-pi1-multiple-checkboxes dd { width: auto; } * html .tx-srfeuserregister-pi1 dd { float: none; } .tx-srfeuserregister-pi1 dd p { margin-top: 0; margin-bottom: .5em; padding: 0; } .tx-srfeuserregister-pi1 dd label { padding: 0 1em 0 .5em; } /* default styles for extension "tx_cssstyledcontent" */ /* Captions */ DIV.csc-textpic-caption-c .csc-textpic-caption { text-align: center; } DIV.csc-textpic-caption-r .csc-textpic-caption { text-align: right; } DIV.csc-textpic-caption-l .csc-textpic-caption { text-align: left; } /* Needed for noRows setting */ DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagecolumn { float: left; display: inline; } /* Border just around the image */ DIV.csc-textpic-border DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image IMG { border: 2px solid black; padding: 0px 0px; } DIV.csc-textpic-imagewrap { padding: 0; } DIV.csc-textpic IMG { border: none; } /* DIV: This will place the images side by side */ DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap DIV.csc-textpic-image { float: left; } /* UL: This will place the images side by side */ DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap UL { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap UL LI { float: left; margin: 0; padding: 0; } /* DL: This will place the images side by side */ DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap DL.csc-textpic-image { float: left; } DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap DL.csc-textpic-image DT { float: none; } DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap DL.csc-textpic-image DD { float: none; } DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap DL.csc-textpic-image DD IMG { border: none; } /* FE-Editing Icons */ DL.csc-textpic-image { margin: 0; } DL.csc-textpic-image DT { margin: 0; display: inline; } DL.csc-textpic-image DD { margin: 0; } /* Clearer */ DIV.csc-textpic-clear { clear: both; } /* Margins around images: */ /* Pictures on left, add margin on right */ DIV.csc-textpic-left DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image, DIV.csc-textpic-intext-left-nowrap DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image, DIV.csc-textpic-intext-left DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image { display: inline; /* IE fix for double-margin bug */ margin-right: 10px; } /* Pictures on right, add margin on left */ DIV.csc-textpic-right DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image, DIV.csc-textpic-intext-right-nowrap DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image, DIV.csc-textpic-intext-right DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image { display: inline; /* IE fix for double-margin bug */ margin-left: 10px; } /* Pictures centered, add margin on left */ DIV.csc-textpic-center DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image { display: inline; /* IE fix for double-margin bug */ margin-left: 10px; } DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image .csc-textpic-caption { margin: 0; } DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image IMG { margin: 0; } /* Space below each image (also in-between rows) */ DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image { margin-bottom: 5px; } DIV.csc-textpic-equalheight DIV.csc-textpic-imagerow { margin-bottom: 5px; display: block; } DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagerow { clear: both; } /* No margins around the whole image-block */ DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-firstcol { margin-left: 0px !important; } DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-lastcol { margin-right: 0px !important; } /* Add margin from image-block to text (in case of "Text w/ images") */ DIV.csc-textpic-intext-left DIV.csc-textpic-imagewrap, DIV.csc-textpic-intext-left-nowrap DIV.csc-textpic-imagewrap { margin-right: 10px !important; } DIV.csc-textpic-intext-right DIV.csc-textpic-imagewrap, DIV.csc-textpic-intext-right-nowrap DIV.csc-textpic-imagewrap { margin-left: 10px !important; } /* Positioning of images: */ /* Above */ DIV.csc-textpic-above DIV.csc-textpic-text { clear: both; } /* Center (above or below) */ DIV.csc-textpic-center { text-align: center; /* IE-hack */ } DIV.csc-textpic-center DIV.csc-textpic-imagewrap { margin: 0 auto; } DIV.csc-textpic-center DIV.csc-textpic-imagewrap .csc-textpic-image { text-align: left; /* Remove IE-hack */ } DIV.csc-textpic-center DIV.csc-textpic-text { text-align: left; /* Remove IE-hack */ } /* Right (above or below) */ DIV.csc-textpic-right DIV.csc-textpic-imagewrap { float: right; } DIV.csc-textpic-right DIV.csc-textpic-text { clear: right; } /* Left (above or below) */ DIV.csc-textpic-left DIV.csc-textpic-imagewrap { float: left; } DIV.csc-textpic-left DIV.csc-textpic-text { clear: left; } /* Left (in text) */ DIV.csc-textpic-intext-left DIV.csc-textpic-imagewrap { float: left; } /* Right (in text) */ DIV.csc-textpic-intext-right DIV.csc-textpic-imagewrap { float: right; } /* Right (in text, no wrap around) */ DIV.csc-textpic-intext-right-nowrap DIV.csc-textpic-imagewrap { float: right; clear: both; } /* Hide from IE5-mac. Only IE-win sees this. \*/ * html DIV.csc-textpic-intext-right-nowrap .csc-textpic-text { height: 1%; } /* End hide from IE5/mac */ /* Left (in text, no wrap around) */ DIV.csc-textpic-intext-left-nowrap DIV.csc-textpic-imagewrap { float: left; clear: both; } /* Hide from IE5-mac. Only IE-win sees this. \*/ * html DIV.csc-textpic-intext-left-nowrap .csc-textpic-text { height: 1%; } /* End hide from IE5/mac */ DIV.csc-textpic DIV.csc-textpic-imagerow-last { margin-bottom: 0; } /* default styles for extension "tx_srfreecap_pi2" */ .tx-srfreecap-pi2-image { margin-left: 1em; } .tx-srfreecap-pi2-cant-read { font-size: .9em; color:#35006d; } .tx-srfreecap-pi2-cant-read a:link { background-color:transparent; font-weight:bold; text-decoration:none; }_0http://www.jow.pl/fileadmin/jow/comments/pi1.cssObplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\M]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_0http://www.jow.pl/fileadmin/jow/comments/pi1.css./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#Ag/ 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=100UbytesVApacheXtext/css_Wed, 10 Jun 2009 11:38:27 GMTT1876_"331b50-754-6a91340"_Fri, 25 Jul 2008 12:08:05 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionaryT./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd ?DMX[ajsu| (>DKTtyg OT.tx-comments-comment-admin { margin: 10px 20px; background-color: #CFF1FD; padding: 5px 9px; text-align: center; } .tx-comments-comment-form LABEL { width: 100px; display: block; float: left; padding-top: 5px; } .tx-comments-comment-form INPUT, .tx-comments-comment-form TEXTAREA, .tx-comments-comment-form IMG { margin-top: 5px; } .tx-comments-comment-input, .tx-comments-comment-form TEXTAREA { width: 245px; } .tx-comments-comment-form BR { clear: left; } .tx-comments-comment-name { font-weight: bold; } .tx-comments-comment-date { font-weight: bold; } .tx-comments-comment-1, .tx-comments-comment-2 { border: 1px solid #CFF1FD; margin-bottom: 10px; padding: 3px 5px; } .tx-comments-comment-content { padding: 3px 0; text-align: justify; } .tx-comments-page-browser { text-align: center; margin: 15px 0; } .tx-comments-page-browser-current, .tx-comments-page-browser A { padding: 0 3px; } .tx-comments-required-mark { color: red; } .tx-comments-required-error { margin-left: 10px; color: red; background-color: #f5f500; padding: 3px 5px; } .tx-comments-captcha { padding-left: 100px; } .tx-comments-captcha IMG { border: 1px solid #d0d0d0; margin-left: 0px; } .tx-comments-form-top-message { border: 1px solid #d0d0d0; padding: 10px 20px; text-align: center; font-weight: bold; } .tx-comments-closed { border: 1px solid #d0d0d0; padding: 10px 10px; margin: 10px 0; } .tx-comments-closed IMG { vertical-align: baseline; margin-left: 4px; padding-right: 4px; } .tx-comments-comment-report { font-size: 80%; margin: 7px 0 5px 15px; } .tx-comments-rating { margin-left: 15px; }_-http://www.jow.pl/fileadmin/jow/css/style.cssObplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\M]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_-http://www.jow.pl/fileadmin/jow/css/style.css./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#Agջ 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=100UbytesVApacheXtext/css_Wed, 10 Jun 2009 11:38:27 GMTU11733_"39dd41-2dd5-7868d00"_Tue, 12 May 2009 14:37:08 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionary-./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd <AJUX^gpry %;AHQqwg O-body { font-family:Trebuchet,Verdana,Arial; font-size:12px; background: #ffffff url('../images/bg.gif') repeat-x top left; padding: 0; margin: 0; width: 100%; text-align: center; } /* NAGLOWEK -------------------------- */ input {font-family:Trebuchet,Verdana,Arial;} a { color: #165890; text-decoration: none; } a:hover { text-decoration: underline; } #contener { text-align: left; width: 900px; margin: 0 auto; display: block; } #header { width: 100%; height: 189px; background: url('../images/logo.jpg') no-repeat top left; } #header .topmenu { height: 69px; width: 100%; } .center { text-align: center; } .left { text-align: left; } .align-center { text-align: center; } .align-right { text-align: right; } .align-left { text-align: left; } .align-justify { text-align: justify; } .indent { margin-left: 25px; } .small-text { font-size: 9px; } .logo1 { text-decoration: none; display: block; float: left; height: 59px; width: 90px; margin: 10px 0px 0px 30px; } .topmenu ul { list-style: none; margin:0; padding:0; float: right; text-align: center; height: 69px; } .topmenu ul li { float: left; width: 70px; } /* KLASY DLA IKONEK W TOP MENU */ .topmenu ul li a { font-size: 9px; color: #15578e; text-decoration: none; display: block; opacity: 0.8; } .topmenu ul li a:hover { color: #77addb; text-decoration: underline; opacity: 1; } .topmenu ul li a div { display: block; height: 15px; padding-top: 50px; cursor: pointer; } .a1 {background: url('../images/main-page.png') no-repeat top center;} .a2 {background: url('../images/abc.png') no-repeat top center;} /*.a3 {background: url('../images/download.png') no-repeat top center;} */ .a3 {background: url('../images/archive.png') no-repeat top center;} /*.a5 {background: url('../images/shop.png') no-repeat top center;} */ .a4 {background: url('../images/contact.png') no-repeat top center;} .a5 {background: url('../images/map-site.png') no-repeat top center;} .a6 {background: url('../images/newsletter.png') no-repeat top center;} /* [KONIEC] KLAS DLA TOP MENU */ .login { background: url('../images/login-bg.png') no-repeat top left; width: 299px; height: 121px; float: right; color: #ffffff; } .login h3{ font-size: 14px; padding: 0px; margin: 15px 0px 20px 15px; } .login div { margin-left: 10px; padding-right: 10px; height: 25px; } .login div input { border: 1px solid #276cad; width: 150px; float: right; } .tx-srfeuserregister-pi1 input { border: 1px solid #276cad; font-family: Trebuchet,Verdana,Arial; padding: 0px; width: 100%; } .tx-comments-comment-form input { border: 1px solid #276cad; font-family: Trebuchet,Verdana,Arial; padding: 0px; } .tx-comments-comment-form input.submit { font-size: 10px; color: white; border: 0; width: 94px; height: 20px; background: url('../images/login-button.png') no-repeat top left; } .login div span{ display: block; float: left; line-height: 20px; width: 80px; } .tx-srfeuserregister-pi1 input.submit { font-size: 10px; color: white; border: 0; width: 94px; height: 20px; background: url('../images/login-button.png') no-repeat top left; } .login div input.submit { font-size: 10px; color: white; border: 0; width: 94px; height: 20px; background: url('../images/login-button.png') no-repeat top left; } div.tx-srfeuserregister-pi1 { margin-left:0px; } .login div.register { float: left; text-align: left; color: #4f8195; height:20px; } .login div.register a { color: #4f8195; font-size: 10px; } .login div.register a:hover { color: #000000; } /* [KONIEC] NAGLOWKA ---------------------- */ /* ZAWARTOSC ----------------------------*/ #content { margin-top: 10px; } #left { width: 600px; float: left; margin-bottom: 15px; } #right { width: 295px; float: right; margin: 0px 0px 0px 4px; } #footer { margin: 15px 0px; border-top: 1px solid #a7cbe3; font-size: 9px; text-align: center; } /* BOXY */ .box { border: 1px solid #a7cbe3; } .box ul { height: 40px; background: url('../images/content-button.png') repeat-x center 0px; width: 100%; margin: 0; padding: 0; list-style:none; text-align: center; } .box ul li { float: left; height: 40px; width: 199px; } .box ul li a { color: #ffffff; display: block; line-height: 27px; cursor: pointer; } .box ul li a:hover, .box ul li a.active a.active1 a.active2 a.active3 a.active5 { text-decoration: none; background: url('../images/content-button.png') repeat-x center -40px; } #active { text-decoration: none; background: url('../images/content-button.png') repeat-x center -40px; } #active1 { text-decoration: none; background: url('../images/content-button.png') repeat-x center -40px; } #active2 { text-decoration: none; background: url('../images/content-button.png') repeat-x center -40px; } #active3 { text-decoration: none; background: url('../images/content-button.png') repeat-x center -40px; } #active5 { text-decoration: none; background: url('../images/content-button.png') repeat-x center -40px; } .box ul li a div { height: 40px; } .box ul li a div:hover { background: url('../images/content-button-hover.png') repeat-x top left; } .thumb { padding: 0 10px 0 0; float: left; } .thumb img { width: 65px; height: 100%; } .thumb_single { padding: 0 10px 0 0; margin: 10px 0px 10px 10px; float: right; } .news { clear: both; padding: 0px 0px 0px 10px; } .news h1 { font-size: 16px; margin: 10px 10px 5px 0px; } .news h1 a { color: #c51001; } .news h6 { font-size: 8px; margin: 0px 10px 10px 0px; } .news .news_text { font-size: 10px; padding: 0px 10px 0px 0px } .chheader { color: #c51001; } .normalize { height: 10px; clear: both; } .odstep { margin-top: 15px; } .publ ul li { width: 24.98%; } .jowtv ul li{ padding-top: 5px; } .jowtv ul li div img { padding: 0px 8px 5px 0px; float: left; border: 0; } .jowtv ul li div { padding-left: 10px; font-weight: bold; color:#FFFFFF; display:block; line-height:20px; text-align: left; } .patr { clear: both; margin:auto; width:900px; } .patr ul li { width: 33%; } /* PRAWA STRONA */ .box2 { border: 1px solid #e3e3e3; margin-bottom: 15px; } .box2 h1 { font-size: 13px; font-weight: bold; margin:0; padding: 0; padding-left: 5px; height: 30px; background: url('../images/side-header.png') repeat-x top left; line-height: 30px; color: #323232; text-align: left; } .box2 h2 { font-size: 13px; font-weight: bold; margin:0; padding: 0; padding-left: 5px; height: 30px; text-decoration: none; background: url('../images/content-button.png') repeat-x center -40px; line-height: 30px; color: #ffffff; text-align: left; } .box2 h3 { font-size: 13px; font-weight: bold; margin:0; padding: 0; padding-left: 5px; height: 30px; text-decoration: none; background: url('../images/content-button.png') repeat-x center 0px; line-height: 30px; color: #ffffff; text-align: left; } .box2 div { padding: 10px; } .tx-rgsmoothgallery-pi1 div { padding:0px; } .box2 div h4 { margin: 0; padding: 0; font-size: 12px; } .box2 div .input-text { margin: 5px 0px; width: 95%; } .box2 div .input-submit { background:transparent url(../images/newsletter-button.png) no-repeat scroll left top; border:0 none; color:gray; font-size:10px; height:20px; width:94px; float: right } .box2 a img { padding: 1px; border: 1px solid #afbcc8; } #left_option { width: 695px; float: left; margin-bottom: 15px; } #right_option { width: 200px; float: right; margin: 0px 0px 0px 4px; } h1 { font-size: 15px; margin: 10px 10px 5px 0px; color: #c51001; } .article h5{ margin: 6px 0px; padding: 0px 20px; } #left_option a img { border: 0; float: left; } #left_option h2 { background: #eeeeee; margin: 30px 0px 10px 0px; padding: 0px 10px; font-size: 12px; height: 26px; line-height: 26px; color: #666666 } .comment { clear: both; padding-left: 20px; padding-top: 10px; /*background: url('../images/comment-main.gif') top left no-repeat;*/ border-bottom: 1px dotted #dddddd; } .indented .comment { /*background: url('../images/comment-child.gif') top left no-repeat; */ } .indented { margin-left: 25px; } .comment .title a { font-weight: bold; color: #C51001; font-size: 14px; } .comment .title { } .comment .picture img { padding: 1px; margin-left: 10px; border: 1px solid #AFBCC8; } .comment .picture { float: right; width: auto; } .comment .date { font-size: 9px; } .comment .author { font-weight: bold; } .comment .links { } .comment .links a { float: right } #tx-srfeuserregister-pi1-comments { border:1px solid #276CAD; width: 100%; } .csc-mailform-field label { display:block; float:left; width:100px; } .csc-mailform-field input { border:1px solid #276CAD; font-family:Trebuchet,Verdana,Arial; padding:2px; margin-top: 1px; } .csc-mailform-field textarea { border:1px solid #276CAD; font-family:Trebuchet,Verdana,Arial; padding:0px; width: 380px; } .csc-mailform { border:1px solid #276CAD; font-family:Trebuchet,Verdana,Arial; padding:10px; } #mailformformtype_mail { font-size: 10px; color: white; border: 0; width: 94px; height: 20px; background: url('/fileadmin/jow/images/login-button.png') no-repeat top left; margin-left:390px; margin-top: 10px; } .csc-textpic-caption { font-size: 9px; } .bodytext { margin: 0px; } .goto div { margin: 0px; padding: 0px; } .search_arch { width: 100%; } .search_arch div{ width: 677px; margin: 5px; padding: 5px; border: 1px solid #cccccc; } .search_arch div ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; height: 55px; } .search_arch div ul li { height: 25px; line-height: 22px; float: left; width: 60%; } .search_arch div ul li input, .search_arch div select { float: left; width: 270px; } .search_arch div ul li.width40 { width: 40%; } .search_arch div ul li.width40 input { width: 70px; } .search_arch div ul li.width40 select { width: 190px; height: 25px; } .search_arch div ul li span{ display: block; float: left; width: 80px; } .search_arch table{ border-collapse: collapse; border: 1px solid #cccccc; width: 690px; margin: 5px; padding: 5px; font-size: 12px; vertical-align: middle; } .search_arch table th { height: 24px; text-align: left; padding: 0px 5px; background: #EEEEEE; border: 1px solid #cccccc; color: #666666; } .search_arch table td { height: 24px; padding: 0px 5px; border: 1px solid #cccccc; font-size: 11px; } .search_arch table .title { width: 300px } .search_arch table .author { width: 200px } .search_arch table .category { } .search_arch table .date { } .tr_grey, .tr_grey td { background: #fafafa; } .tx-sedinewslettersubscription-pi1 .input-submit { background:transparent url(../images/newsletter-button.png) no-repeat scroll left top; border:0 none; color:gray; font-size:10px; height:20px; width:94px; margin-top: 5px; /*float: right*/ } .tx-sedinewslettersubscription-pi1 .input-text { float: left; margin: 5px 0px; width: 200px; } #ruch { padding: 0 0 0 10px; } #stowarzyszenie { padding: 0 0 0 10px; } .pokaz { border: 1px solid rgb(167, 203, 227); text-align:right; float:right; width: 100%; } !_4http://www.jow.pl/typo3temp/javascript_a708894199.jsO bplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\M]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_4http://www.jow.pl/typo3temp/javascript_a708894199.js./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#AheX 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=99UbytesVApache_application/x-javascript_Wed, 10 Jun 2009 11:38:28 GMTS951_"3d2f71-3b7-14f4b080"_Fri, 25 Jul 2008 06:14:10 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionary./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd CHQ\_enwy,AGNig_application/x-javascriptOvar browserName=navigator.appName;var browserVer=parseInt(navigator.appVersion);var version="";var msie4=(browserName=="Microsoft Internet Explorer"&&browserVer>=4);if((browserName=="Netscape"&&browserVer>=3)||msie4||browserName=="Konqueror"||browserName=="Opera"){version="n3";}else{version="n2";} function blurLink(theObject){if(msie4){theObject.blur();}} function decryptCharcode(n,start,end,offset){n=n+offset;if(offset>0&&n>end){n=start+(n-end-1);}else if(offset<0&&n=0x2B&&n<=0x3A){dec+=decryptCharcode(n,0x2B,0x3A,offset);}else if(n>=0x40&&n<=0x5A){dec+=decryptCharcode(n,0x40,0x5A,offset);}else if(n>=0x61&&n<=0x7A){dec+=decryptCharcode(n,0x61,0x7A,offset);}else{dec+=enc.charAt(i);}} return dec;} function linkTo_UnCryptMailto(s){location.href=decryptString(s,-2);}#$%_9http://www.jow.pl/typo3conf/ext/pagebrowse/res/styles.cssObplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_9http://www.jow.pl/typo3conf/ext/pagebrowse/res/styles.css./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#AM6 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJ:L ZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=100UbytesVApacheXtext/css_Wed, 10 Jun 2009 11:08:22 GMTS314_"46adfc-13a-4068b6c0"_Mon, 11 May 2009 15:01:23 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionary:./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd GLU`cir{}"0FLS\|gO:.tx-pagebrowse { text-align: center; list-style: none inside none; padding: 0 0; margin: 0 0; width: 100%; } .tx-pagebrowse li { display: inline; list-style: none; margin: 0 0; padding: 0 5px 0 0; } li.tx-pagebrowse-pages { width: 80%; } li.tx-pagebrowse-pages ol { display: inline; margin: 0 0; padding: 0 10px; }'( )_9http://www.jow.pl/typo3conf/ext/sr_freecap/pi2/freeCap.jsObplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\M]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_9http://www.jow.pl/typo3conf/ext/sr_freecap/pi2/freeCap.js./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#Ai7 5 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=99UbytesVApache_application/x-javascript_Wed, 10 Jun 2009 11:38:28 GMTT3134_"3de0a8-c3e-dcb0c280"_Mon, 11 May 2009 14:33:30 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionary >./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd HMVadjs|~#1FLSng%O >/*************************************************************** * Copyright notice * * (c) 2007-2008 Stanislas Rolland * All rights reserved * * This script is part of the TYPO3 project. The TYPO3 project is * free software; you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU General Public License as published by * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or * (at your option) any later version. * * The GNU General Public License can be found at * http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html. * A copy is found in the textfile GPL.txt and important notices to the license * from the author is found in LICENSE.txt distributed with these scripts. * * * This script is distributed in the hope that it will be useful, * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * GNU General Public License for more details. * * * This copyright notice MUST APPEAR in all copies of the script! ***************************************************************/ /* * Javascript functions for TYPO3 plugin freeCap (sr_freecap) * * TYPO3 CVS ID: $Id$ */ /* * Loads a new freeCap image * * @param string id: identifier used to uniiquely identify the image * * @return void */ function newFreeCap(id, noImageMessage) { if (document.getElementById) { // extract image name from image source (i.e. cut off ?randomness) var theImage = document.getElementById("tx_srfreecap_pi2_captcha_image_"+id); var parts = theImage.src.split("&"); // add ?(random) to prevent browser/isp caching // parts[0] should be id=page_id // parts[1] should be L=sys_language_uid theImage.src = parts[0] + "&" + parts[1] + "&set=" + Math.round(Math.random()*100000); } else { alert(noImageMessage ? noImageMessage : "Sorry, we cannot autoreload a new image. Submit the form and a new image will be loaded."); } } /* * Plays the audio captcha * * @param string id: identifier used to uniquely identify the wav file * @param string wavURL: url of the wave file generating script * * @return void */ function playCaptcha(id, wavURL, noPlayMessage) { if (document.getElementById) { var theAudio = document.getElementById("tx_srfreecap_pi2_captcha_playAudio_"+id); var wavURLForOpera = wavURL + "&nocache=" + Math.random(); theAudio.innerHTML = '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + '' + 'alt : ' + (noPlayMessage ? noPlayMessage : 'Sorry, we cannot play the word of the image.') + '' + ''; } else { alert(noPlayMessage ? noPlayMessage : "Sorry, we cannot play the word of the image."); } } +, -_Ghttp://www.jow.pl/typo3conf/ext/rgsmoothgallery/res/scripts/mootools.jsO#bplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\M]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_Ghttp://www.jow.pl/typo3conf/ext/rgsmoothgallery/res/scripts/mootools.js./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#Ah( 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=98UbytesVApache_application/x-javascript_Wed, 10 Jun 2009 11:38:28 GMTU25329_"3faa21-62f1-a09bf480"_Mon, 28 Jul 2008 07:39:46 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionaryb./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd V[dorx !&1?TZa| 'g5Ob//MooTools, My Object Oriented Javascript Tools. Copyright (c) 2006 Valerio Proietti, , MIT Style License. eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)d[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('k 11=f(1S){k 4s=f(){j(9.1e&&Y[0]!=\'7h\')h 9.1e.2m(9,Y);Q h 9};I(k n W 9)4s[n]=9[n];4s.U=1S;h 4s};11.1G=f(){};11.U={N:f(1S){k 4r=M 9(\'7h\');k 7g=f(2s,2f){j(!2s.2m||!2f.2m)h T;h f(){9.1t=2s;h 2f.2m(9,Y)}};I(k n W 1S){k 2s=4r[n];k 2f=1S[n];j(2s&&2s!=2f)2f=7g(2s,2f)||2f;4r[n]=2f}h M 11(4r)},1T:f(1S){I(k n W 1S)9.U[n]=1S[n]}};1H.N=f(){k R=Y;R=(R[1])?[R[0],R[1]]:[9,R[0]];I(k n W R[1])R[0][n]=R[1][n];h R[0]};1H.5p=f(){I(k i=0;i\'));$1o(9.96,f(4e){j(4e.24!=\'24\')l.4d(4e.24,4e.K)});j(9.26)9.6G(l);h l}6F:9.6E(n,K)}h 9},95:f(1L){I(k n W 1L)9.4d(n,1L[n]);h 9},94:f(6D){9.93=6D;h 9},92:f(n){h(n==\'6C\')?9.1d:9.6k(n)},3C:f(){h 9.41.3G()},2O:f(){k l=9,4c=0,4b=0;91{4c+=l.4c||0;4b+=l.4b||0;l=l.90}34(l);h{\'x\':4c,\'y\':4b}},2a:f(x,y){9.3U=x;9.3V=y},3P:f(){h{\'1V\':{\'x\':9.3U,\'y\':9.3V},\'2A\':{\'x\':9.2x,\'y\':9.2v},\'3O\':{\'x\':9.68,\'y\':9.69}}},4D:f(){h 9.2O().y},4F:f(){h 9.2O().x},8Z:f(){k 5i=9.2O();k u={\'3j\':9.2x,\'3i\':9.2v,\'2i\':5i.x,\'2w\':5i.y};u.5a=u.2i+u.3j;u.6B=u.2w+u.3i;h u},2F:f(){2c(9.3C()){1c\'2U\':j(9.6A!=-1)h 9.m[9.6A].K;1P;1c\'8Y\':j(!(9.8X&&[\'8W\',\'8V\'].15(9.q))&&![\'3S\',\'33\',\'8U\'].15(9.q))1P;1c\'8T\':h 9.K}h T}});k 8S=12;12.1a=L.1a=1b.U.1a;12.1E=L.1E=1b.U.1E;k 31={1w:[],6z:f(r){31.1w.18(r)},5g:f(){12.1E(\'6y\',31.5g);31.1w.1o(f(l){l.5h();I(k p W 1b.U)2I[p]=12[p]=L[p]=l[p]=1K;l.N=1K})}};12.1a(\'6y\',31.5g);k 3F=M 11({1e:f(o){9.o=o||12.o;9.q=9.o.q;9.3H=9.o.3H||9.o.8R;j(9.3H.6x==3)9.3H=9.3H.26;9.8Q=9.o.8P;9.8O=9.o.8N;9.8M=9.o.8L;9.8K=9.o.8J;j([\'5f\',\'2M\'].15(9.q)){9.3f=9.o.6w?(9.o.6w/ (12.51 ? -6v : 6v)) : -(9.o.8I || 0) /3}Q j(9.q.15(\'1O\')){9.5d=9.o.6r||9.o.8H;I(k 24 W 3F.1u){j(3F.1u[24]==9.5d)k 6u=24}9.1O=6u||5e.8G(9.5d).3G()}Q j(9.q.15(\'2l\')||9.q==\'8F\'){9.1y={\'x\':9.o.5c||9.o.6t+L.2r.3U,\'y\':9.o.5b||9.o.6s+L.2r.3V};9.5y={\'x\':9.o.5c?9.o.5c-12.66:9.o.6t,\'y\':9.o.5b?9.o.5b-12.67:9.o.6s};9.8E=(9.o.6r==3)||(9.o.8D==2);2c(9.q){1c\'8C\':9.4a=9.o.4a||9.o.8B;1P;1c\'8A\':9.4a=9.o.4a||9.o.5L}}},1s:f(){9.49();9.48();h 9},49:f(){j(9.o.49)9.o.49();Q 9.o.8z=1g;h 9},48:f(){j(9.o.48)9.o.48();Q 9.o.8y=T;h 9}});3F.1u={\'8x\':13,\'8w\':38,\'8v\':40,\'2i\':37,\'5a\':39,\'8u\':27,\'8t\':32,\'8s\':8,\'8r\':46};59.N({2y:f(J,R){h 9.2e({\'J\':J,\'Y\':R,\'o\':3F})}});k 5S=M 11({8q:f(O){9.2H=9.2H||[];9.2H.18(O);h 9},5Z:f(){j(9.2H&&9.2H.14)9.2H.47(0,1)[0].2d(10,9)},8p:f(){9.2H=[]}});k 3c=M 11({1a:f(q,O){j(O!=11.1G){9.V=9.V||{};9.V[q]=9.V[q]||[];j(!9.V[q].15(O))9.V[q].18(O)}h 9},1x:f(q,R,2d){j(9.V&&9.V[q]){9.V[q].1o(f(O){O.2e({\'J\':9,\'2d\':2d,\'Y\':R})()},9)}h 9},1E:f(q,O){j(9.V&&9.V[q])9.V[q].3Z(O);h 9}});k 3b=M 11({2N:f(6q,m){9.m=1H.N(6q,m);j(9.1a){I(k 3E W 9.m){j(($q(9.m[3E])==\'f\')&&3E.15(\'^58[A-Z]\'))9.1a(3E,9.m[3E])}}h 9}});f $E(1v,3D){h($(3D)||L).42(1v)};f $8o(1v,3D){h($(3D)||L).2G(1v)};1b.N({3B:f(1v){k 1Q=[];1v.45().4Y(\' \').1o(f(43,i){k 1q=43.28(\'^(\\\\w*|\\\\*)(?:#([\\\\6p-]+)|\\\\.([\\\\6p-]+))?(?:\\\\[["\\\']?(\\\\w+)["\\\']?(?:([\\\\*\\\\^\\\\$]?=)["\\\']?(\\\\w*)["\\\']?)?\\\\])?$\');j(!1q)h;1q[1]=1q[1]||\'*\';j(i==0){j(1q[2]){k l=9.44(1q[2]);j(!l||((1q[1]!=\'*\')&&(1b.U.3C.1i(l)!=1q[1])))h;1Q=[l]}Q{1Q=$A(9.56(1q[1]))}}Q{1Q=1N.U.6m.1i(1Q,1q[1]);j(1q[2])1Q=1N.U.6o.1i(1Q,1q[2])}j(1q[3])1Q=1N.U.6n.1i(1Q,1q[3]);j(1q[4])1Q=1N.U.6l.1i(1Q,1q[4],1q[6],1q[5])},9);h $$(1Q)},44:f(2Z){k l=L.44(2Z);j(!l)h T;I(k 1t=l.26;1t!=9;1t=1t.26){j(!1t)h T}h l},42:f(1v){h 9.2G(1v)[0]},2G:f(1v){k 57=[];1v.4Y(\',\').1o(f(43){57.N(9.3B(43))},9);h $$(57)}});L.N=1H.N;L.N({8n:f(1d){h L.3B(\'.\'+1d)},42:1b.U.42,3B:1b.U.3B,2G:1b.U.2G});1N.N({6o:f(2Z,8m){k 1p=[];9.1o(f(l){j(l.2Z==2Z)1p.18(l)});h 1p},6n:f(1d){k 1p=[];9.1o(f(l){j(1b.U.3A.1i(l,1d))1p.18(l)});h 1p},6m:f(41){k 1p=[];9.1o(f(l){1p.N(l.56(41))});h 1p},6l:f(24,K,55){k 1p=[];9.1o(f(l){k 30=l.6k(24);j(!30)h 1p;j(!55)h 1p.18(l);2c(55){1c\'*=\':j(30.15(K))1p.18(l);1P;1c\'=\':j(30==K)1p.18(l);1P;1c\'^=\':j(30.15(\'^\'+K))1p.18(l);1P;1c\'$=\':j(30.15(K+\'$\'))1p.18(l)}h 1p});h 1p}});k 6j=M 11({14:0,1e:f(u){9.u={};I(k n W u){9.u[n]=u[n];9.14++}},8l:f(1O){h 9.u[1O]},1U:f(1O,K){j(K==1K)h T;j(9.u[1O]==3z)9.14++;9.u[1O]=K;h 9},3Z:f(1O){j(9.u[1O]==3z)h T;k u={};9.14--;I(k n W 9.u){j(n!=1O)u[n]=9.u[n]}9.u=u;h 9},1o:f(O,J){I(k n W 9.u)O.1i(J||9,n,9.u[n])},N:f(u){9.1e(1H.N(9.u,u));h 9},1G:f(){h(9.14==0)},1u:f(){k 1u=[];I(k n W 9.u)1u.18(n);h 1u},1z:f(){k 1z=[];I(k n W 9.u)1z.18(9.u[n]);h 1z}});f $H(u){h M 6j(u)};k 2q=M 11({1e:f(1A){j(1A.6i&&1A.6h)h 1A;k 1l=(1A.18)?1A:1A.3s(1g);h 1H.N(1l,2q.U)},6i:f(){k 3y=$A(Y);k 3x=50;j($q(3y[3y.14-1])==\'5N\')3x=3y.8k();k 1l=9.54();3y.1o(f(1A){1A=M 2q(1A);I(k i=0;i<3;i++)1l[i]=G.3e((1l[i]/ 3g * (3g - 3x)) + (1A[i] /3g*3x))});h M 2q(1l)},6h:f(){k 1l=[];I(k i=0;i<3;i++)1l.18(8j-9[i]);h M 2q(1l)}});f $C(1A){h M 2q(1A)};12.N=1H.N;12.N({8i:f(){j(9.53)6g{L.8h("8g",T,1g)}6f(e){}},1a:f(q,O){j(q==\'3u\'){j(9.3Y)O();Q j(!9.V||!9.V.3u){k 3v=f(){j(9.3Y)h;9.3Y=1g;j(9.1f)9.1f=$3Q(9.1f);1b.U.1x.1i(9,\'3u\');9.V.3u=1K}.J(9);j(L.3X&&9.3W){9.1f=f(){j([\'3Y\',\'6d\'].15(L.3X))3v()}.2k(50)}Q j(L.3X&&9.3w){L.8f("<52 2Z=6e 8e 8d=8c:8b(0)><\\/52>");$(\'6e\').8a=f(){j(9.3X==\'6d\')3v()}}Q{9.1a("89",3v);L.1a("88",3v)}}}1b.U.1a.1i(9,q,O);h 9},87:f(6c){h 9.1a(\'3u\',6c)}});12.N({63:f(){j(9.3W||9.51)h 9.86;Q h L.2r.6b||L.4N.6b},62:f(){j(9.3W||9.51)h 9.85;h L.2r.6a||L.4N.6a},60:f(){h L.2r.69},61:f(){h L.2r.68},64:f(){h 9.67||L.2r.3V},65:f(){h 9.66||L.2r.3U},3P:f(){h{\'1V\':{\'x\':9.65(),\'y\':9.64()},\'2A\':{\'x\':9.63(),\'y\':9.62()},\'3O\':{\'x\':9.61(),\'y\':9.60()}}},2O:f(){h{\'x\':0,\'y\':0}}});k X={};X.1C=M 11({2j:f(){h{2K:11.1G,2g:11.1G,5T:11.1G,5Y:X.2Q.4U,4Z:84,1J:\'4I\',2T:1g,5U:50}},1e:f(m){9.r=9.r||1K;9.2N(9.2j(),m);j(9.m.1e)9.m.1e.1i(9)},19:f(){k 2Y=M 5W().5V();j(2Y<9.2Y+9.m.4Z){9.5X=2Y-9.2Y;9.2E();9.2o()}Q{9.1s(1g);9.P=9.B;9.2o();9.1x(\'2g\',9.r,10);9.5Z()}},1U:f(B){9.P=B;9.2o();h 9},2E:f(){9.P=9.2D(9.F,9.B)},2D:f(F,B){h 9.m.5Y(9.5X,F,(B-F),9.m.4Z)},1m:f(F,B){j(!9.m.2T)9.1s();Q j(9.1f)h 9;9.F=F;9.B=B;9.2Y=M 5W().5V();9.1f=9.19.2k(G.3e(83/9.m.5U),9);9.1x(\'2K\',9.r);h 9},1s:f(2h){j(!9.1f)h 9;9.1f=$3Q(9.1f);j(!2h)9.1x(\'5T\',9.r);h 9},82:f(F,B){h 9.1m(F,B)},81:f(2h){h 9.1s(2h)}});X.1C.1T(M 5S);X.1C.1T(M 3c);X.1C.1T(M 3b);X.2Q={5F:f(t,b,c,d){h c*t/d+b},4U:f(t,b,c,d){h-c/2*(G.4T(G.1X*t/d)-1)+b}};X.23={2U:f(n,B){j(n.15(\'1A\',\'i\'))h 9.2q;j(B.15&&B.15(\' \'))h 9.3T;h 9.5R},1M:f(l,n,2X){j(!2X.18)2X=[2X];k F=2X[0],B=2X[1];j(!B&&B!=0){B=F;F=l.1W(n)}k 17=9.2U(n,B);h{F:17.1M(F),B:17.1M(B),17:17}}};X.23.5R={1M:f(K){h 3t(K)},2V:f(F,B,2W){h 2W.2D(F,B)},2F:f(K,1J){h K+1J}};X.23.3T={1M:f(K){h K.18?K:K.4Y(\' \').4X(f(v){h 3t(v)})},2V:f(F,B,2W){k P=[];I(k i=0;i9.m.3N){L.1E(\'2P\',9.1I.3l);L.1a(\'2P\',9.1I.29);9.29(o);9.1x(\'5B\',9.r)}o.1s()},29:f(o){9.4O=T;9.2l.P=o.1y;I(k z W 9.m.2u){9.K.P[z]=o.1y[z]-9.2l.1D[z];j(9.1j[z]){j($2B(9.1j[z][1])&&(9.K.P[z]>9.1j[z][1])){9.K.P[z]=9.1j[z][1];9.4O=1g}Q j($2B(9.1j[z][0])&&(9.K.P[z]<9.1j[z][0])){9.K.P[z]=9.1j[z][0];9.4O=1g}}9.r.1F(9.m.2u[z],9.K.P[z]+9.m.1J)}9.1x(\'4A\',9.r);o.1s()},7k:f(){9.3k.1E(\'4H\',9.1I.1m)},1s:f(){L.1E(\'2P\',9.1I.29);L.1E(\'5A\',9.1I.1s);9.1x(\'2g\',9.r)}});2L.1C.1T(M 3c);2L.1C.1T(M 3b);1b.N({7j:f(m){h M 2L.1C(9,1H.N(m||{},{2u:{x:\'3j\',y:\'3i\'}}))}});k 4J=M 11({2j:f(){h{3h:20,4K:1,3K:f(x,y){9.r.2a(x,y)}}},1e:f(r,m){9.2N(9.2j(),m);9.r=$(r);9.4M=([12,L].15(r))?$(L.4N):9.r},1m:f(){9.4L=9.5z.2y(9);9.4M.1a(\'2P\',9.4L)},1s:f(){9.4M.1E(\'2P\',9.4L);9.1f=$3Q(9.1f)},5z:f(o){9.1y=(9.r==12)?o.5y:o.1y;j(!9.1f)9.1f=9.1V.2k(50,9)},1V:f(){k l=9.r.3P();k 1D=9.r.2O();k 2z={\'x\':0,\'y\':0};I(k z W 9.1y){j(9.1y[z]<(9.m.3h+1D[z])&&l.1V[z]!=0)2z[z]=(9.1y[z]-9.m.3h-1D[z])*9.m.4K;Q j(9.1y[z]+9.m.3h>(l.2A[z]+1D[z])&&l.1V[z]+l.2A[z]!=l.3O[z])2z[z]=(9.1y[z]-l.2A[z]+9.m.3h-1D[z])*9.m.4K}j(2z.y||2z.x)9.1x(\'3K\',[l.1V.x+2z.x,l.1V.y+2z.y])}});4J.1T(M 3c);4J.1T(M 3b);k 4t=M 11({2j:f(){h{3K:11.1G,2g:11.1G,4x:f(1D){9.21.1F(9.p,1D+\'4I\')},3d:3g,1k:\'4G\',3f:T}},1e:f(l,21,m){9.r=$(l);9.21=$(21);9.2N(9.2j(),m);9.4w=-1;9.4v=-1;9.19=-1;9.r.1a(\'4H\',9.5w.2y(9));j(9.m.3f)9.r.1a(\'2M\',9.5x.2y(9));j(9.m.1k==\'4G\'){9.z=\'x\';9.p=\'2i\';9.1B=9.r.2x-9.21.2x;9.4y=9.21.2x/2;9.4z=9.r.4F.J(9.r)}Q j(9.m.1k==\'4E\'){9.z=\'y\';9.p=\'2w\';9.1B=9.r.2v-9.21.2v;9.4y=9.21.2v/2;9.4z=9.r.4D.J(9.r)}9.21.1F(\'1Z\',\'7i\').1F(9.p,0);k 4B={},4C={};4C[9.z]=[0,9.1B];4B[9.z]=9.p;9.29=M 2L.1C(9.21,{1j:4C,3N:0,2u:4B,2K:f(){9.3M()}.J(9),4A:f(){9.3M()}.J(9),2g:f(){9.3M();9.2h()}.J(9)});j(9.m.1e)9.m.1e.1i(9)},1U:f(19){j(19>9.m.3d)19=9.m.3d;Q j(19<0)19=0;9.19=19;9.3L();9.2h();9.1x(\'4x\',9.5v(9.19)+\'\');h 9},5x:f(o){j(o.3f<0)9.1U(9.19+1);Q j(o.3f>0)9.1U(9.19-1);o.1s()},5w:f(o){k 1Z=o.1y[9.z]-9.4z()-9.4y;j(1Z>9.1B)1Z=9.1B;Q j(1Z<0)1Z=0;9.19=9.4u(1Z);9.3L();9.2h();9.1x(\'4x\',1Z+\'\')},3M:f(){9.19=9.4u(9.29.K.P[9.z]);9.3L()},3L:f(){j(9.4w!=9.19){9.4w=9.19;9.1x(\'3K\',9.19)}},2h:f(){j(9.4v!==9.19){9.4v=9.19;9.1x(\'2g\',9.19+\'\')}},4u:f(1Z){h G.3e(1Z/9.1B*9.m.3d)},5v:f(19){h(9.1B)*19/9.m.3d}});4t.1T(M 3c);4t.1T(M 3b);',62,619,'|||||||||this||||||function||return||if|var|el|options|property|event||type|element|||obj|||||||to||||from|Math||for|bind|value|document|new|extend|fn|now|else|args||false|prototype|events|in|Fx|arguments|||Class|window||length|test||css|push|step|addEvent|Element|case|className|initialize|timer|true|style|call|limit|mode|rgb|start|parsed|each|found|param|Array|stop|parent|keys|selector|elements|fireEvent|page|values|color|max|Base|pos|removeEvent|setStyle|empty|Object|bound|unit|null|source|parse|Elements|key|break|filters|array|properties|implement|set|scroll|getStyle|PI|opacity|position||knob|pow|CSS|name||parentNode||match|drag|scrollTo|iCss|switch|delay|create|current|onComplete|end|left|getOptions|periodical|mouse|apply|margin|increase|iTo|Color|documentElement|previous|returns|modifiers|offsetHeight|top|offsetWidth|bindWithEvent|change|size|chk|toInt|compute|setNow|getValue|getElementsBySelector|chains|HTMLElement|hex|onStart|Drag|mousewheel|setOptions|getOffsets|mousemove|Transitions|wrapper|offset|wait|select|getNow|fx|fromTo|time|id|att|Garbage||text|while|replace|newArray||||item|Options|Events|steps|round|wheel|100|area|height|width|handle|checkAndDrag|sqrt|sin|min|iNow|iFrom|join|hexToRgb|parseFloat|domready|domReady|ie|alpha|colors|undefined|hasClass|getElements|getTag|filter|option|Event|toLowerCase|target|rgbToHex|items|onChange|checkStep|draggedKnob|snap|scrollSize|getSize|clear|5625|hidden|Multi|scrollLeft|scrollTop|khtml|readyState|loaded|remove||tagName|getElement|sel|getElementById|clean||splice|preventDefault|stopPropagation|relatedTarget|offsetTop|offsetLeft|setProperty|attribute|whitespace|indexOf|currentStyle|visibility|string|appendChild|inject|instanceof|ms|attempt|bit|forEach|pr0t0typ3|klass|Slider|toStep|previousEnd|previousChange|onTick|half|getPos|onDrag|modSlide|limSlide|getTop|vertical|getLeft|horizontal|mousedown|px|Scroller|velocity|coord|mousemover|body|out|bounceOut|70158|asin|abs|cos|sineInOut|layout|iProps|map|split|duration||opera|script|ie6|copy|operator|getElementsByTagName|els|on|Function|right|pageY|pageX|code|String|DOMMouseScroll|trash|removeEvents|offs|getBrother|getNext|what|gecko|camelCase|object|Native|result|typeof|parseInt|charAt|results|toPosition|clickedElement|scrolledElement|client|getCoords|mouseup|onSnap|distance|bounceIn|525|linear|slideOut|slideIn|hide|adopt|injectAfter|toElement|full|number|iParsed|Styles|Style|Single|Chain|onCancel|fps|getTime|Date|cTime|transition|callChain|getScrollHeight|getScrollWidth|getHeight|getWidth|getScrollTop|getScrollLeft|pageXOffset|pageYOffset|scrollWidth|scrollHeight|clientHeight|clientWidth|init|complete|ie_ready|catch|try|invert|mix|Hash|getAttribute|filterByAttribute|filterByTagName|filterByClassName|filterById|w_|defaults|which|clientY|clientX|special|120|wheelDelta|nodeType|unload|collect|selectedIndex|bottom|class|html|setAttribute|default|replaceWith|createElement|setStyles|childNodes|Sibling|evType|removeEventListener|addEventListener|hyphenate|defaultView|visible|setOpacity|cssText|addClass|removeClass|contents|inside|after|before|insertBefore|where|_elements_extended_|_element_extended_|err|toFloat||Number|trim|toUpperCase|params|regex|iterable|some|every|random|picked|parentize|noinit|relative|makeResizable|detach|bounceInOut|984375|625|9375|backInOut|backOut|backIn|elasticInOut|elasticOut|elasticIn|circInOut|circOut|circIn|expoInOut|expoOut|expoIn|sineOut|sineIn|quintInOut|quintOut|quintIn|quartInOut|quartOut|quartIn|cubicInOut|cubicOut|cubicIn|quadInOut|quadOut|quadIn|toggle|show|overflow|div|Slide|toRight|toLeft|toBottom|toTop|Scroll|effects|effect|clearTimer|custom|1000|500|innerHeight|innerWidth|onDomReady|DOMContentLoaded|load|onreadystatechange|void|javascript|src|defer|write|BackgroundImageCache|execCommand|disableImageCache|255|pop|get|tag|getElementsByClassName|ES|clearChain|chain|delete|backspace|space|esc|down|up|enter|returnValue|cancelBubble|mouseout|fromElement|mouseover|button|rightClick|click|fromCharCode|keyCode|detail|metaKey|meta|altKey|alt|ctrlKey|control|shiftKey|shift|srcElement|Window|textarea|password|radio|checkbox|checked|input|getPosition|offsetParent|do|getProperty|innerHTML|setHTML|setProperties|attributes|getChildren|getParent|previousSibling|lastChild|getLast|nextSibling|firstChild|getFirst|next|getPrevious|detachEvent|addEvents|attachEvent|getPropertyValue|getComputedStyle|padding|zoom|hasLayout|toggleClass|createTextNode|styleSheet|appendText|replaceChild|cloneNode|clone|removeChild|injectInside|injectBefore|embed|bindAsEventListener|pass|finally|setInterval|setTimeout|concat|toString|transparent|capitalize|RegExp|associate|getBoxObjectFor|taintEnabled|navigator|all|ie7|XMLHttpRequest|ActiveXObject|clearInterval|clearTimeout|floor|pick|textnode|nodeValue|nodeName'.split('|'),0,{})) /0 1_Mhttp://www.jow.pl/typo3conf/ext/rgsmoothgallery/res/scripts/jd.gallery1010.jsO)bplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\M]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_Mhttp://www.jow.pl/typo3conf/ext/rgsmoothgallery/res/scripts/jd.gallery1010.js./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#Ah~o 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=97UbytesVApache_application/x-javascript_Wed, 10 Jun 2009 11:38:28 GMTU19058_"3faa1f-4a72-a09bf480"_Mon, 28 Jul 2008 07:39:46 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionaryJr./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd \ajux~',7EZ`g -g;OJr/* This file is part of JonDesign's SmoothGallery v1.2. JonDesign's SmoothGallery is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. JonDesign's SmoothGallery is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with JonDesign's SmoothGallery; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Main Developer: Jonathan Schemoul (JonDesign: http://www.jondesign.net/) Contributed code by: - Christian Ehret (bugfix) - Nitrix (bugfix) - Valerio from Mad4Milk for his great help with the carousel scrolling and many other things. - Archie Cowan for helping me find a bugfix on carousel inner width problem. Many thanks to: - The mootools team for the great mootools lib, and it's help and support throughout the project. */ // declaring the class var gallery = new Class({ initialize: function(element, options) { this.setOptions({ carouselAutohide: true, showArrows: true, showCarousel: true, showInfopane: true, showPlay:false, embedLinks: true, fadeDuration: 500, timed: false, delay: 9000, preloader: true, /* Data retrieval */ manualData: [], populateFrom: false, populateData: true, destroyAfterPopulate: true, elementSelector: "div.imageElement", titleSelector: "h3", subtitleSelector: "p", linkSelector: "a.open", imageSelector: "img.full", thumbnailSelector: "img.thumbnail", /* InfoPane options */ slideInfoZoneOpacity: 0.7, slideInfoZoneSlide: true, /* Carousel options */ carouselMinimizedOpacity: 0.9, carouselMinimizedHeight: 20, carouselMaximizedOpacity: 0.9, thumbHeight: 75, thumbWidth: 100, thumbSpacing: 10, thumbOpacity:0.2, textShowCarousel: 'Pictures', showCarouselLabel: true, useThumbGenerator: false, thumbGenerator: 'resizer.php', useExternalCarousel: false, carouselElement: false, activateCarouselScroller: true, /* CSS Classes */ baseClass: 'jdGallery', withArrowsClass: 'withArrows', /* Plugins: HistoryManager */ useHistoryManager: false, customHistoryKey: false }, options); this.fireEvent('onInit'); this.currentIter = 0; this.lastIter = 0; this.maxIter = 0; this.galleryElement = element; this.galleryData = this.options.manualData; this.galleryInit = 1; this.galleryElements = Array(); this.thumbnailElements = Array(); this.galleryElement.addClass(this.options.baseClass); this.populateFrom = element; if (this.options.populateFrom) this.populateFrom = this.options.populateFrom; if (this.options.populateData) this.populateData(); element.style.display="block"; if (this.options.useHistoryManager) this.initHistory(); if (this.options.embedLinks) { this.currentLink = new Element('a').addClass('open').setProperties({ href: '#', title: '' }).injectInside(element); if ((!this.options.showArrows) && (!this.options.showCarousel)) // this.galleryElement = element = this.currentLink; this.galleryElement = element; else this.currentLink.setStyle('display', 'none'); } this.constructElements(); if ((this.galleryData.length>1)&&(this.options.showArrows)) { var leftArrow = new Element('a').addClass('left').addEvent( 'click', this.prevItem.bind(this) ).injectInside(element); var rightArrow = new Element('a').addClass('right').addEvent( 'click', this.nextItem.bind(this) ).injectInside(element); this.galleryElement.addClass(this.options.withArrowsClass); } this.loadingElement = new Element('div').addClass('loadingElement').injectInside(element); if (this.options.showInfopane) this.initInfoSlideshow(); if (this.options.showCarousel) this.initCarousel(); this.doSlideShow(1); }, populateData: function() { currentArrayPlace = this.galleryData.length; options = this.options; var data = this.galleryData; this.populateFrom.getElements(options.elementSelector).each(function(el) { elementDict = { image: el.getElement(options.imageSelector).getProperty('src'), number: currentArrayPlace }; if ((options.showInfopane) | (options.showCarousel)) { if (!el.getElement(options.titleSelector)) var temptitle = ""; else var temptitle = el.getElement(options.titleSelector).innerHTML; if (!el.getElement(options.subtitleSelector)) var tempsubtitle = ""; else var tempsubtitle = el.getElement(options.subtitleSelector).innerHTML; Object.extend(elementDict, { title: temptitle, description: tempsubtitle }); } if (options.embedLinks) Object.extend(elementDict, { link: el.getElement(options.linkSelector).href||false, linkTitle: el.getElement(options.linkSelector).title||false }); if ((!options.useThumbGenerator) && (options.showCarousel)) Object.extend(elementDict, { thumbnail: el.getElement(options.thumbnailSelector).src }); else if (options.useThumbGenerator) Object.extend(elementDict, { thumbnail: options.thumbGenerator + '?imgfile=' + elementDict.image + '&max_width=' + options.thumbWidth + '&max_height=' + options.thumbHeight }); data[currentArrayPlace] = elementDict; currentArrayPlace++; if (this.options.destroyAfterPopulate) el.remove(); }); this.galleryData = data; this.fireEvent('onPopulated'); }, constructElements: function() { el = this.galleryElement; this.maxIter = this.galleryData.length; var currentImg; for(i=0;i= this.maxIter) this.nextIter = 0; this.galleryInit = 0; this.goTo(this.nextIter); }, prevItem: function() { this.fireEvent('onPreviousCalled'); this.nextIter = this.currentIter-1; if (this.nextIter <= -1) this.nextIter = this.maxIter - 1; this.galleryInit = 0; this.goTo(this.nextIter); }, goTo: function(num) { this.clearTimer(); if (this.options.embedLinks) this.clearLink(); if (this.options.showInfopane) { this.slideInfoZone.clearChain(); this.hideInfoSlideShow().chain(this.changeItem.pass(num, this)); } else this.changeItem.delay(500, this, num); if (this.options.embedLinks) this.makeLink(num); this.prepareTimer(); // mod ringerge.org if (this.options.carouselAutohide) { this.fireEvent('onHideCarousel'); } // mod ringerge.org /*if (this.options.showCarousel) this.clearThumbnailsHighlights();*/ }, changeItem: function(num) { this.fireEvent('onStartChanging'); this.galleryInit = 0; if (this.currentIter != num) { for(i=0;i this.currentIter) this.galleryElements[num].custom(1); else { this.galleryElements[num].set(1); this.galleryElements[this.currentIter].custom(0); } this.currentIter = num; } this.doSlideShow.bind(this)(); this.fireEvent('onChanged'); }, clearTimer: function() { if (this.options.timed) $clear(this.timer); }, prepareTimer: function() { if (this.options.timed) this.timer = this.nextItem.delay(this.options.delay, this); }, doSlideShow: function(position) { if (this.galleryInit == 1) { imgPreloader = new Image(); imgPreloader.onload=function(){ this.startSlideShow.delay(10, this); }.bind(this); imgPreloader.src = this.galleryData[0].image; } else { if (this.options.showInfopane) { if (this.options.showInfopane) { this.showInfoSlideShow.delay((500 + this.options.fadeDuration), this); } else if ((this.options.showCarousel)&&(this.options.activateCarouselScroller)) this.centerCarouselOn(position); } } }, initCarousel: function () { var carouselElement; if (!this.options.useExternalCarousel) { var carouselContainerElement = new Element('div').addClass('carouselContainer').injectInside(this.galleryElement); this.carouselContainer = new Fx.Styles(carouselContainerElement, {transition: Fx.Transitions.expoOut}); this.carouselContainer.normalHeight = carouselContainerElement.offsetHeight; this.carouselContainer.set({'opacity': this.options.carouselMinimizedOpacity, 'top': (this.options.carouselMinimizedHeight - this.carouselContainer.normalHeight)}); this.carouselBtn = new Element('a').addClass('carouselBtn').setProperties({ title: this.options.textShowCarousel }).setHTML(this.options.textShowCarousel).injectInside(carouselContainerElement); this.carouselBtn.addEvent( 'click', function () { this.carouselContainer.clearTimer(); this.toggleCarousel(); }.bind(this) ); this.carouselActive = false; if (this.options.showPlay) { this.startStopEl = new Element('a').addClass('play').addEvent( 'click', this.startStop.bind(this) ).injectInside(carouselContainerElement); } carouselElement = new Element('div').addClass('carousel').injectInside(carouselContainerElement); this.carousel = new Fx.Styles(carouselElement); } else { carouselElement = this.options.carouselElement.addClass('jdExtCarousel'); } this.carouselElement = new Fx.Styles(carouselElement, {transition: Fx.Transitions.expoOut}); this.carouselElement.normalHeight = carouselElement.offsetHeight; if (this.options.showCarouselLabel) this.carouselLabel = new Element('p').addClass('label').injectInside(carouselElement); carouselWrapper = new Element('div').addClass('carouselWrapper').injectInside(carouselElement); this.carouselWrapper = new Fx.Styles(carouselWrapper, {transition: Fx.Transitions.expoOut}); this.carouselWrapper.normalHeight = carouselWrapper.offsetHeight; this.carouselInner = new Element('div').addClass('carouselInner').injectInside(carouselWrapper); if (this.options.activateCarouselScroller) { this.carouselWrapper.scroller = new Scroller(carouselWrapper, { area: 100, velocity: 0.2 }) this.carouselWrapper.elementScroller = new Fx.Scroll(carouselWrapper, { duration: 400, onStart: this.carouselWrapper.scroller.stop.bind(this.carouselWrapper.scroller), onComplete: this.carouselWrapper.scroller.start.bind(this.carouselWrapper.scroller) }); } this.constructThumbnails(); this.carouselInner.normalWidth = ((this.maxIter * (this.options.thumbWidth + this.options.thumbSpacing + 2))+this.options.thumbSpacing) + "px"; // mod ringerge.org if (!this.options.useExternalCarousel) { this.carouselInner.style.width = this.carouselInner.normalWidth; } // this.carouselInner.style.width = this.carouselInner.normalWidth; // mod ringerge.org }, toggleCarousel: function() { if (this.carouselActive) this.hideCarousel(); else this.showCarousel(); }, startStop: function() { if (this.options.timed) { $clear(this.timer); this.options.timed = false; this.startStopEl.toggleClass('pause'); } else { this.startStopEl.toggleClass('pause'); this.options.timed = true; this.timer = this.nextItem(this); } }, showCarousel: function () { this.fireEvent('onShowCarousel'); this.carouselContainer.custom({ 'opacity': this.options.carouselMaximizedOpacity, 'top': 0 }).addEvent('onComplete', function() { this.carouselActive = true; this.carouselWrapper.scroller.start(); }.bind(this)); }, hideCarousel: function () { // mod ringerge.org if (this.carouselContainer) { this.fireEvent('onHideCarousel'); var targetTop = this.options.carouselMinimizedHeight - this.carouselContainer.normalHeight; this.carouselContainer.custom({ 'opacity': this.options.carouselMinimizedOpacity, 'top': targetTop }).addEvent('onComplete', function() { this.carouselActive = false; this.carouselWrapper.scroller.stop(); }.bind(this)); } // mod ringerge.org }, constructThumbnails: function () { element = this.carouselInner; for(i=0;i' + (myself.relatedImage.number + 1) + "/" + this.maxIter + ": " + myself.relatedImage.title); }.pass(currentImg, this), 'mouseout': function (myself) { myself.clearTimer(); myself.custom(options.thumbOpacity); }.pass(currentImg, this), 'click': function (myself) { this.goTo(myself.relatedImage.number); // mod ringerge.org if (this.options.carouselAutohide) { this.hideCarousel(); } // mod ringerge.org }.pass(currentImg, this) }); currentImg.relatedImage = this.galleryData[i]; this.thumbnailElements[parseInt(i)] = currentImg; } }, clearThumbnailsHighlights: function() { for(i=0;i?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=96UbytesVApache_application/x-javascript_Wed, 10 Jun 2009 11:38:28 GMTU18989_"3faa24-4a2d-a09bf480"_Mon, 28 Jul 2008 07:39:46 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionaryJ-./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd Z_hsv|%*5CX^e +g9OJ-/* All code copyright 2007 Taras Mankovski */ /* email: tarasm@gmail.com */ /* website: http://www.oscandy.com/author/taras */ // This class adds lightbox functionality to smoothgallery gallery = gallery.extend({ initialize: function(element, options) { this.parent(element, options); this.addEvent('onPopulated', this.makeLink.bind(this)); if (options.lightbox) this.lightbox = new lightboxforsmoothgallery(this.galleryData, {}); }, populateData: function() { currentArrayPlace = this.galleryData.length; options = this.options; data = this.galleryData; this.galleryElement.getElements(options.elementSelector).each(function(el) { elementDict = { imagepath: el.getElement(options.linkSelector).getProperty('href'), image: el.getElement(options.imageSelector).getProperty('src'), number: currentArrayPlace }; // 14.2. show the title always // if ((options.showInfopane) | (options.showCarousel)) { if (!el.getElement(options.titleSelector)) var temptitle = ""; else var temptitle = el.getElement(options.titleSelector).innerHTML; if (!el.getElement(options.subtitleSelector)) var tempsubtitle = ""; else var tempsubtitle = el.getElement(options.subtitleSelector).innerHTML; Object.extend(elementDict, { title: temptitle, description: tempsubtitle }); // } if (options.embedLinks) Object.extend(elementDict, { link: el.getElement(options.linkSelector).href||false, linkTitle: el.getElement(options.linkSelector).title||false }); if ((!options.useThumbGenerator) && (options.showCarousel)) Object.extend(elementDict, { thumbnail: el.getElement(options.thumbnailSelector).src }); else if (options.useThumbGenerator) Object.extend(elementDict, { thumbnail: 'resizer.php?imgfile=' + elementDict.image + '&max_width=' + options.thumbWidth + '&max_height=' + options.thumbHeight }); data[currentArrayPlace] = elementDict; currentArrayPlace++; if (this.options.destroyAfterPopulate) el.remove(); }); this.galleryData = data; this.fireEvent('onPopulated'); }, makeLink: function (num) { this.currentLink.setProperties({ href: this.galleryData[num].link, title: this.galleryData[num].linkTitle }) if (options.lightbox) this.currentLink.onclick = this.lightbox.open.pass(num, this.lightbox); if (!((this.options.embedLinks) && (!this.options.showArrows) && (!this.options.showCarousel))) this.currentLink.setStyle('display', 'block'); } }); /* Slimbox v1.22 - The ultimate lightweight Lightbox clone by Christophe Beyls (http://www.digitalia.be) - MIT-style license. Inspired by the original Lightbox v2 by Lokesh Dhakar. */ var Lightbox = new Class({ initialize: function(options) { this.options = Object.extend({ resizeDuration: 400, // Duration of height and width resizing (ms) initialWidth: 250, // Initial width of the box (px) initialHeight: 250, // Initial height of the box (px) animateCaption: true // Enable/Disable caption animation }, options || {}); this.anchors = []; $A(document.getElementsByTagName('a')).each(function(el){ if(el.rel && el.href && el.rel.test('^lightbox', 'i')) { el.onclick = this.click.pass(el, this); this.anchors.push(el); } }, this); this.eventKeyDown = this.keyboardListener.bindAsEventListener(this); this.eventPosition = this.position.bind(this); this.buildbox(); var nextEffect = this.nextEffect.bind(this); this.fx = { overlay: this.overlay.effect('opacity', { duration: 500 }).hide(), resize: this.center.effects({ duration: this.options.resizeDuration, onComplete: nextEffect }), image: this.image.effect('opacity', { duration: 500, onComplete: nextEffect }), bottom: this.bottom.effects({ duration: 400, onComplete: nextEffect }) }; this.preloadPrev = new Image(); this.preloadNext = new Image(); }, buildbox : function () { this.overlay = new Element('div').setProperty('id', 'lbOverlay').injectInside(document.body); this.center = new Element('div').setProperty('id', 'lbCenter').setStyles({width: this.options.initialWidth+'px', height: this.options.initialHeight+'px', marginLeft: '-'+(this.options.initialWidth/2)+'px', display: 'none'}).injectInside(document.body); this.image = new Element('div').setProperty('id', 'lbImage').injectInside(this.center); this.prevLink = new Element('a').setProperties({id: 'lbPrevLink', href: 'javascript:void(0)'}).setStyle('display', 'none').injectInside(this.image); this.nextLink = this.prevLink.clone().setProperty('id', 'lbNextLink').injectInside(this.image); this.prevLink.onclick = this.previous.bind(this); this.nextLink.onclick = this.next.bind(this); this.bottom = new Element('div').setProperty('id', 'lbBottom').setStyle('display', 'none').injectInside(document.body); new Element('a').setProperties({id: 'lbCloseLink', href: 'javascript:void(0)'}).injectInside(this.bottom).onclick = this.overlay.onclick = this.close.bind(this); this.number = new Element('div').setProperty('id', 'lbNumber').injectInside(this.bottom); this.caption = new Element('div').setProperty('id', 'lbCaption').injectInside(this.bottom); new Element('div').setStyle('clear', 'both').injectInside(this.bottom); }, click: function(link) { if(link.rel.length == 8) { return this.show(link.href, link.title); } var j, imageNum, images = []; this.anchors.each(function(el){ if(el.rel == link.rel) { for(j = 0; j < images.length; j++) if(images[j][0] == el.href) break; if(j == images.length) { images.push([el.href, el.title]); if(el.href == link.href) imageNum = j; } } }, this); return this.open(images, imageNum); }, show: function(url, title) { return this.open([[url, title]], 0); }, open: function(images, imageNum) { this.images = images; this.position(); this.setup(true); this.top = Window.getScrollTop() + (Window.getHeight() / 15); this.center.setStyles({top: this.top+'px', display: ''}); this.fx.overlay.custom(0.8); return this.changeImage(imageNum); }, position: function() { this.overlay.setStyles({top: Window.getScrollTop()+'px', height: Window.getHeight()+'px'}); }, setup: function(open) { var elements = $A(document.getElementsByTagName('object')); elements.extend(document.getElementsByTagName(window.ActiveXObject ? 'select' : 'embed')); elements.each(function(el){ el.style.visibility = open ? 'hidden' : ''; }); var fn = open ? 'addEvent' : 'removeEvent'; window[fn]('scroll', this.eventPosition)[fn]('resize', this.eventPosition); document[fn]('keydown', this.eventKeyDown); this.step = 0; }, keyboardListener: function(event) { switch(event.keyCode) { case 27: case 88: case 67: this.close(); break; case 37: case 80: this.previous(); break; case 39: case 78: this.next(); } }, previous: function() { return this.changeImage(this.activeImage-1); }, next: function() { return this.changeImage(this.activeImage+1); }, printOrSave: function(mode){ //alert(this.images[this.activeImage].imagepath); this.options.psScriptPath = "typo3conf/ext/rgsmoothgallery/savefile.php"; if (this.options.psScriptPath) { var myRef = window.open(this.options.psScriptPath+'?mode='+mode+'&image='+this.images[this.activeImage].imagepath,'printsave', 'left=0,top=0,width='+(parseInt(this.center.style.width))+',height='+ (parseInt(this.center.style.height)) +',toolbar=0,resizable=1'); } return true; }, changeImage: function(imageNum) { if(this.step || (imageNum < 0) || (imageNum >= this.images.length)) return false; this.step = 1; this.activeImage = imageNum; this.prevLink.style.display = this.nextLink.style.display = 'none'; this.bottom.setStyles({opacity: '0', height: '0px', display: 'none'}); this.fx.image.hide(); this.center.className = 'lbLoading'; this.preload = new Image(); this.preload.onload = this.nextEffect.bind(this); this.preload.src = this.images[imageNum][0]; return false; }, nextEffect: function() { switch(this.step++) { case 1: this.center.className = ''; this.image.setStyles({backgroundImage: 'url('+this.images[this.activeImage][0]+')', width: this.preload.width+'px'}); this.image.style.height = this.prevLink.style.height = this.nextLink.style.height = this.preload.height+'px'; this.caption.setHTML(this.images[this.activeImage][1] || ''); this.number.setHTML((this.images.length == 1) ? '' : (this.activeImage+1)+' / '+this.images.length); if(this.activeImage != 0) this.preloadPrev.src = this.images[this.activeImage - 1][0]; if(this.activeImage != (this.images.length - 1)) this.preloadNext.src = this.images[this.activeImage + 1][0]; if(this.center.clientHeight != this.image.offsetHeight+20) { this.fx.resize.custom({height: [this.center.clientHeight, this.image.offsetHeight]}); break; } this.step++; case 2: if(this.center.clientWidth != this.image.offsetWidth+20) { this.fx.resize.custom({width: [this.center.clientWidth, this.image.offsetWidth], marginLeft: [-this.center.clientWidth/2, -this.image.offsetWidth/2]}); break; } this.step++; case 3: this.bottom.setStyles({top: (this.top + this.center.clientHeight)+'px', width: this.image.style.width, marginLeft: this.center.style.marginLeft, display: ''}); this.fx.image.custom(0, 1); break; case 4: if(this.options.animateCaption) { this.fx.bottom.custom({opacity: [0, 1], height: [0, this.bottom.scrollHeight]}); break; } this.bottom.setStyles({opacity: '1', height: this.bottom.scrollHeight+'px'}); case 5: if(this.activeImage != 0) this.prevLink.style.display = ''; if(this.activeImage != (this.images.length - 1)) this.nextLink.style.display = ''; this.step = 0; } }, close: function() { if(this.step < 0) return; this.step = -1; if(this.preload) { this.preload.onload = Class.empty; this.preload = null; } for(var f in this.fx) this.fx[f].clearTimer(); this.center.style.display = this.bottom.style.display = 'none'; this.fx.overlay.chain(this.setup.pass(false, this)).custom(0); return false; } }); /* All code copyright 2007 Taras Mankovski */ /* email: tarasm@gmail.com */ /* website: http://www.oscandy.com/author/taras */ // This class extends lightbox class and makes the lightbox compatible with smoothgallery var lightboxforsmoothgallery = Lightbox.extend({ initialize: function(galleryData, options) { this.options = Object.extend({ resizeDuration: 400, // Duration of height and width resizing (ms) initialWidth: 250, // Initial width of the box (px) initialHeight: 250, // Initial height of the box (px) animateCaption: true // Enable/Disable caption animation }, options || {}); this.images = galleryData; this.eventKeyDown = this.keyboardListener.bindAsEventListener(this); this.eventPosition = this.position.bind(this); this.overlay = new Element('div').setProperty('id', 'lbOverlay').injectInside(document.body); this.center = new Element('div').setProperty('id', 'lbCenter').setStyles({width: this.options.initialWidth+'px', height: this.options.initialHeight+'px', marginLeft: '-'+(this.options.initialWidth/2)+'px', display: 'none'}).injectInside(document.body); this.image = new Element('div').setProperty('id', 'lbImage').injectInside(this.center); this.prevLink = new Element('a').setProperties({id: 'lbPrevLink', href: 'javascript:void(0)'}).setStyle('display', 'none').injectInside(this.image); this.nextLink = this.prevLink.clone().setProperty('id', 'lbNextLink').injectInside(this.image); this.prevLink.onclick = this.previous.bind(this); this.nextLink.onclick = this.next.bind(this); this.bottom = new Element('div').setProperty('id', 'lbBottom').setStyle('display', 'none').injectInside(document.body); this.close = new Element('a').setProperties({id: 'lbCloseLink', href: 'javascript:void(0)'}).injectInside(this.bottom).onclick = this.overlay.onclick = this.close.bind(this); this.number = new Element('div').setProperty('id', 'lbNumber').addClass('gallery').injectInside(this.bottom); this.description = new Element('div').setProperty('id', 'lbDescription').injectInside(this.bottom); this.title = new Element('div').setProperty('id', 'lbTitle').injectInside(this.description); new Element('div').setStyle('clear', 'both').injectInside(this.description); this.caption = new Element('div').setProperty('id', 'lbCaption').injectInside(this.description); buttons = $$('.rgsg-btn'); if (buttons.length >0) { buttonsConf = buttons[0].innerHTML; if (buttonsConf == 10 || buttonsConf == 11 ) new Element('a').setProperties({id: 'lbSaveLink', href: 'javascript:void(0)'}).injectInside(this.bottom).onclick = this.printOrSave.bind(this,'save'); if (buttonsConf == 01 || buttonsConf == 11 ) new Element('a').setProperties({id: 'lbPrintLink', href: 'javascript:void(0)'}).injectInside(this.bottom).onclick = this.printOrSave.bind(this,'print'); } new Element('div').setStyle('clear', 'both').injectInside(this.bottom); var nextEffect = this.nextEffect.bind(this); this.fx = { overlay: this.overlay.effect('opacity', { duration: 500 }).hide(), resize: this.center.effects({ duration: this.options.resizeDuration, onComplete: nextEffect }), image: this.image.effect('opacity', { duration: 500, onComplete: nextEffect }), bottom: this.bottom.effects({ duration: 400, onComplete: nextEffect }) }; this.preloadPrev = new Image(); this.preloadNext = new Image(); this.open.bind(this); this.changeImage.bind(this); }, buildbox : function () { this.overlay = new Element('div').setProperty('id', 'lbOverlay').injectInside(document.body); this.center = new Element('div').setProperty('id', 'lbCenter').setStyles({width: this.options.initialWidth+'px', height: this.options.initialHeight+'px', marginLeft: '-'+(this.options.initialWidth/2)+'px', display: 'none'}).injectInside(document.body); this.image = new Element('div').setProperty('id', 'lbImage').injectInside(this.center); this.prevLink = new Element('a').setProperties({id: 'lbPrevLink', href: 'javascript:void(0)'}).setStyle('display', 'none').injectInside(this.image); this.nextLink = this.prevLink.clone().setProperty('id', 'lbNextLink').injectInside(this.image); this.prevLink.onclick = this.previous.bind(this); this.nextLink.onclick = this.next.bind(this); this.bottom = new Element('div').setProperty('id', 'lbBottom').setStyle('display', 'none').injectInside(document.body); new Element('a').setProperties({id: 'lbCloseLink', href: 'javascript:void(0)'}).injectInside(this.bottom).onclick = this.overlay.onclick = this.close.bind(this); new Element('div').setProperty('id', 'lbDescription').injectInside(this.bottom); this.number = new Element('div').setProperty('id', 'lbNumber').injectInside(this.bottom); this.title = new Element('div').setProperty('id', 'lbTitle').injectInside(this.description); this.caption = new Element('div').setProperty('id', 'lbCaption').injectInside(this.description); alert("xxx"+buttonsConf); buttons = $$('.rgsg-btn'); buttonsConf = buttons[0].innerHTML; if (buttonsConf == 10 || buttonsConf == 11 ) new Element('a').setProperties({id: 'lbSaveLink', href: 'javascript:void(0)'}).injectInside(this.bottom).onclick = this.printOrSave.bind(this,'save'); if (buttonsConf == 01 || buttonsConf == 11 ) new Element('a').setProperties({id: 'lbPrintLink', href: 'javascript:void(0)'}).injectInside(this.bottom).onclick = this.printOrSave.bind(this,'print'); new Element('a').setProperties({id: 'lbPrintLink', href: 'javascript:void(0)'}).injectInside(this.bottom).onclick = this.printOrSave.bind(this,'print'); new Element('div').setStyle('clear', 'both').injectInside(this.bottom); }, open: function(num) { this.position(); this.setup(true); this.top = Window.getScrollTop() + (Window.getHeight() / 15); this.center.setStyles({top: this.top+'px', display: ''}); this.fx.overlay.custom(0.8); return this.changeImage(num); }, printOrSave: function(mode){ //alert(this.images[this.activeImage].imagepath); this.options.psScriptPath = "/typo3conf/ext/rgsmoothgallery/savefile.php"; if (this.options.psScriptPath) { var myRef = window.open(this.options.psScriptPath+'?mode='+mode+'&image='+this.images[this.activeImage].imagepath,'printsave', 'left=0,top=0,width='+(parseInt(this.center.style.width))+',height='+ (parseInt(this.center.style.height)) +',toolbar=0,resizable=1'); } return true; }, changeImage: function(num) { if(this.step || (num < 0) || (num >= this.images.length)) return false; this.step = 1; this.activeImage = num; this.prevLink.style.display = this.nextLink.style.display = 'none'; this.bottom.setStyles({opacity: '0', height: '0px', display: 'none'}); this.fx.image.hide(); this.center.className = 'lbLoading'; this.preload = new Image(); this.preload.onload = this.nextEffect.bind(this); this.preload.src = this.images[num].imagepath; return false; }, nextEffect: function() { switch(this.step++) { case 1: this.center.className = ''; this.image.setStyles({backgroundImage: 'url('+this.images[this.activeImage].imagepath+')', width: this.preload.width+'px'}); this.image.style.height = this.prevLink.style.height = this.nextLink.style.height = this.preload.height+'px'; this.title.setHTML(this.images[this.activeImage].title || ''); this.caption.setHTML(this.images[this.activeImage].description || ''); this.number.setHTML((this.images.length == 1) ? '' : (this.activeImage+1)+' / '+this.images.length); if(this.activeImage != 0) this.preloadPrev.src = this.images[this.activeImage - 1].imagepath; if(this.activeImage != (this.images.length - 1)) this.preloadNext.src = this.images[this.activeImage + 1].imagepath; if(this.center.clientHeight != this.image.offsetHeight+20) { this.fx.resize.custom({height: [this.center.clientHeight, this.image.offsetHeight]}); break; } this.step++; case 2: if(this.center.clientWidth != this.image.offsetWidth+20) { this.fx.resize.custom({width: [this.center.clientWidth, this.image.offsetWidth], marginLeft: [-this.center.clientWidth/2, -this.image.offsetWidth/2]}); break; } this.step++; case 3: this.bottom.setStyles({top: (this.top + this.center.clientHeight)+'px', width: this.image.style.width, marginLeft: this.center.style.marginLeft, display: ''}); this.fx.image.custom(0, 1); break; case 4: if(this.options.animateCaption) { this.fx.bottom.custom({opacity: [0, 1], height: [0, this.bottom.scrollHeight]}); break; } this.bottom.setStyles({opacity: '1', height: this.bottom.scrollHeight+'px'}); case 5: if(this.activeImage != 0) this.prevLink.style.display = ''; if(this.activeImage != (this.images.length - 1)) this.nextLink.style.display = ''; this.step = 0; } } }); 789_Fhttp://www.jow.pl/typo3conf/ext/rgsmoothgallery/res/css/jd.gallery.cssObplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\M]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_Fhttp://www.jow.pl/typo3conf/ext/rgsmoothgallery/res/css/jd.gallery.css./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#Ai2Q 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=99UbytesVApacheXtext/css_Wed, 10 Jun 2009 11:38:28 GMTT4041_"3fa9f8-fc9-a09bf480"_Mon, 28 Jul 2008 07:39:46 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionary./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd UZcnqw %0>SY`ig O.tx-rgsmoothgallery-pi1 { background:#000 url(img/loading-bar-black.gif) center center no-repeat; } .myGallery { width: 460px; height: 345px; z-index:5; display: none; border: 1px solid #000; } .jdGallery { overflow: hidden; position: relative; } .jdGallery img { border: 0; margin: 0; } .jdGallery .slideElement { width: 100%; height: 100%; background-color: #000; background-repeat: no-repeat; background-position:center center; position: absolute; left:0; right:0; margin:0; padding:0; opacity:0; } .jdGallery .loadingElement { width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0; top: 0; background-color: #000; background-repeat: no-repeat; background-position: center center; background-image: url('img/loading-bar-black.gif'); } .jdGallery .slideInfoZone { position: absolute; z-index: 10; width: 100%; margin: 0px; left: 0; bottom: 0; height: 40px; background: #333; color: #fff; text-indent: 0; overflow: hidden; } * html .jdGallery .slideInfoZone { bottom: -1px; } .jdGallery .slideInfoZone h2 { padding: 0; font-size: 80%; margin: 0; margin: 2px 5px; font-weight: bold; color: inherit; } .jdGallery .slideInfoZone p { padding: 0; font-size: 60%; margin: 2px 5px; color: #eee; } .jdGallery div.carouselContainer { position: absolute; height: 135px; width: 100%; z-index: 10; margin: 0px; left: 0; top: 0; } .jdGallery a.carouselBtn { position: absolute; bottom: 0; right: 60px; height: 20px; /*width: 100px; background: url('img/carousel_btn.gif') no-repeat;*/ text-align: center; padding: 0 10px; font-size: 13px; background: #333; color: #fff; cursor: pointer; } .jdGallery a.play { position: absolute; bottom: 0; right: 30px; height: 20px; width:20px; background: url('img/control_play.png') no-repeat center right; cursor: pointer; } .jdGallery a.pause { background: url('img/control_pause.png') no-repeat center right; } .jdGallery .carousel { position: absolute; width: 100%; margin: 0px; left: 0; top: 0; height: 115px; background: #333; color: #fff; text-indent: 0; overflow: hidden; } .jdGallery .carousel .carouselWrapper { position: absolute; width: 100%; height: 78px; top: 10px; left: 0; overflow: hidden; } .jdGallery .carousel .carouselInner { position: relative; } .jdGallery .carousel .carouselInner .thumbnail { cursor: pointer; padding:0; margin:0; background: #000; background-position: center center; float: left; border: solid 1px #fff; } .jdGallery .carousel .label { font-size: 13px; position: absolute; bottom: 5px; left: 10px; padding: 0; margin: 0; } .jdGallery .carousel .label .number { color: #b5b5b5; } .jdGallery a { font-size: 100%; text-decoration: none; color: inherit; } .jdGallery a.right, .jdGallery a.left { position: absolute; height: 99%; width: 25%; cursor: pointer; z-index:10; filter:alpha(opacity=20); -moz-opacity:0.2; -khtml-opacity: 0.2; opacity: 0.2; } * html .jdGallery a.right, * html .jdGallery a.left { filter:alpha(opacity=50); } .jdGallery a.right:hover, .jdGallery a.left:hover { filter:alpha(opacity=80); -moz-opacity:0.8; -khtml-opacity: 0.8; opacity: 0.8; } .jdGallery a.left { left: 0; top: 0; background: url('img/fleche1.png') no-repeat center left; } * html .jdGallery a.left { background: url('img/fleche1.gif') no-repeat center left; } .jdGallery a.right { right: 0; top: 0; background: url('img/fleche2.png') no-repeat center right; } * html .jdGallery a.right { background: url('img/fleche2.gif') no-repeat center right; } .jdGallery a.open { left: 0; top: 0; width: 100%; height: 100%; } .jdGallery a.open { position: absolute; top: 0; left: 25%; height: 99%; width: 50%; cursor: pointer; z-index: 10; background: none; -moz-opacity:0.8; -khtml-opacity: 0.8; opacity: 0.8; } .jdGallery a.open:hover { background: url('img/open.png') no-repeat center center; } * html .jdGallery a.open:hover { background: url('img/open.gif') no-repeat center center; filter:alpha(opacity=80); } ;<=_Ehttp://www.jow.pl/typo3conf/ext/rgsmoothgallery/res/css/slightbox.cssO bplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\M]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_Ehttp://www.jow.pl/typo3conf/ext/rgsmoothgallery/res/css/slightbox.css./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#Ai,o 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=95UbytesVApacheXtext/css_Wed, 10 Jun 2009 11:38:28 GMTT2104_"3fa9fd-838-a09bf480"_Mon, 28 Jul 2008 07:39:46 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionary8./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd TYbmpv $/=RX_hgO8/* SLIGHTBOX */ /* variation on SLIMBOX */ #lbOverlay { position: absolute; left: 0; width: 100%; background-color: #000; cursor: pointer; z-index: 15; } #lbCenter, #lbBottom { position: absolute; left: 50%; overflow: hidden; background-color: #000; z-index: 20; border: 1px solid #666; } #lbCenter { padding: 10px; } .lbLoading { background: #fff url('img/loading-bar-black.gif') no-repeat center; border: 1px solid #666; } #lbImage { z-index: 25; } #lbPrevLink, #lbNextLink { display: block; position: absolute; top: 0; width: 50%; outline: none; z-index: 26; } #lbPrevLink { left: 0; } #lbPrevLink:hover { background: transparent url('img/fleche1.png') no-repeat 0% 50%; } * html #lbPrevLink:hover { background: transparent url('img/fleche1.gif') no-repeat 0% 50%; } #lbNextLink { right: 0; } #lbNextLink:hover { background: transparent url('img/fleche2.png') no-repeat 100% 50%; } * html #lbNextLink:hover { background: transparent url('img/fleche2.gif') no-repeat 100% 50%; } #lbBottom { font-family: Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #666; line-height: 1.4em; text-align: left; padding-left: 10px; padding-right: 10px; border-top-style: none; } #lbCloseLink { display: block; float: right; width: 80px; height: 30px; background: transparent url('img/close9yj.gif') no-repeat center; margin-bottom: 10px; } #lbNumber { display: block; float: left; } #lbNumber.gallery { display: block; float: left; padding: 10px; } #lbCaption { margin-left: 10px; display: block; float: left; } #lbDescription { float: left; padding-right: 10px; } #lbDescription #lbTitle { float: left; clear: both; font-weight: bold; } #lbDescription #lbCaption { margin-left: 0; } #lbPrintLink { display: block; float: right; width: 22px; height: 22px; background: transparent url(img/printer.png) no-repeat center; margin:0 5px 0 0; padding:1px; } #lbSaveLink { display: block; float: right; width: 22px; height: 22px; background: transparent url(img/disk.png) no-repeat center; margin:0 5px 0 0; padding:1px; } ?@ A_Ohttp://www.jow.pl/typo3conf/ext/sr_feuser_register/scripts/jsfunc.updateform.jsO)bplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\M]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_Ohttp://www.jow.pl/typo3conf/ext/sr_feuser_register/scripts/jsfunc.updateform.js./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#Ai]:? 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=94UbytesVApache_application/x-javascript_Wed, 10 Jun 2009 11:38:28 GMTT1843_"3fab40-733-8d190d80"_Tue, 29 Jul 2008 07:25:58 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionary3./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd ^clwz).9G\bi -g;O3/*************************************************************** * * Universal formupdate-function * * Copyright notice * * (c) 1998-2003 Kasper Skaarhoj * (c) 2005-2008 Stanislas Rolland * All rights reserved * * This script is part of the TYPO3 t3lib/ library provided by * Kasper Skaarhoj together with TYPO3 * * This modified script is part of the TYPO3 sr_feuser_register extension provided by * Stanislas Rolland to use form id rather than formname * * Released under GNU/GPL (see license file in tslib/) * * This script is distributed in the hope that it will be useful, * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. * * This copyright notice MUST APPEAR in all copies of this script ***************************************************************/ function updateForm(formId,fieldname,value) { var formObj = document.getElementById(formId); if (formObj && formObj[fieldname]) { var fObj = formObj[fieldname]; var type=fObj.type; if (!fObj.type) { type="radio"; } switch(type) { case "text": case "textarea": case "hidden": case "password": fObj.value = value; break; case "checkbox": fObj.checked = ((value && value!=0) ? "on":""); break; case "select-one": var l=fObj.length; for (a=0;a?@AB DEFGHIJKLZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=100UbytesVApacheZimage/jpeg_Wed, 10 Jun 2009 11:33:57 GMTT5442_"3d32f7-1542-9c491b40"_Tue, 05 Aug 2008 14:52:53 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionaryB./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd AFOZ]cluw~ *@FMXx}gZimage/jpegOBJFIF,,C   C dK" }!1AQa"q2#BR$3br %&'()*456789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz w!1AQaq"2B #3Rbr $4%&'()*56789:CDEFGHIJSTUVWXYZcdefghijstuvwxyz ?1CЃsg> q$z2 T|WzBf3?OQ֡>{ۖ;xs'\_3HSӥR;IƬ^Lmی}s:{Ջc+?-]ٳ.>')=U%GRX}mS[`_x-Nheg_([h$u9돛8(f\_f6o_yYf(1;~V>!.e\[8I#V8bH5b8=6橮kC3;8#>c,(v^^^aR^/Wױw|7/B𮇧 ƈq:wgqICw˖€F A=Ϲ82u'NPc v7Ww& 6ە9gʹNeL\q2Ԟ%)WJӟs_"<;r$d^X†`q 5IJGGu̔`cgד؟s;YQXe$l2Z ԡvdW&ܓ);$ A_SRS-!@{Ǐn~kaƿZSܥƆw:X+\l8u' e{ A4|_EI.#eEW U M4I[e6$֝8M^.7o<+,Aϯw} _ l3^a=q.Bv19Ҹ )UNL O>M&Gat!!+/9^. Ii˕&ʔZ&v~GVߴ_x;I7*v{r3y_>.iz1v5b9]xf_nI%+ӿf3|0G0 __:-"\98?ُVo3]Qӯh *I0Qzqĺr^u׃jOݽt;Z?E?%,o-vӞQ6éMN#D[qq{ =.^D!Q26T(U@J = H e:dppx5XNe b}סY:ǩL#,p!NzHqֹWFѤ,!M<ۗPw*>P9cs\db9mz`c^=u]sCmFY ؖ1+xnNmNu(ᢒ{my ,1w_˝#E^m^5T/oı4` ;ƢXR6YGO_n5=NI H-#@H-޻_6s8uulSi+4x%A _`ǂ<{I%V !ܐr~<8cUȩTsw}-uegW㤬ݭt[;ACA#O ׫/x஬rȓ˩ՆbCc烌8^G'A?|Qj]Ko>{S4cD 9R2,״WAּ;ar־l &q?jvq{kq.]w(SinWd_qOJ_ZۉSX%0T)rZ~#i$nmymMGsagRO8p{q']Gekm;k]N9er7cizsϨi^*՗C[=_|,fjq $s䞘86(z5bje${;l} kMtT`$$ל3\s^#lEنi]*|aCXdP;xkV}GO$Q爼QBѺGMGBj.~Zk gĐB¨|&Kѣ8٨;O|N)T4Ek+-k@-7_/~֥ԭ7 :r:W??k؇Þ6YcVEkZnof[MĬbdI$ u?oA#j^U{Xi[k$I++yF0uZ~Φ6ӓjݚz?S] ,5}0[Eм]8i $#@q^x vQ@TP$mF8=qөoCU? 7\4]gzkϪËbN@ wϽ6joċӴM~P¨#,N!ԭ+>5r iXq-uI.Z?~f0V+~WZ@eb xg=c~-i? Mz&il>6h\c}| %[_iE[[W DW1?7 ] 6́;j(Rx dz5hت]D{gՓ r9^Fx7E VK,Qiy)GeU1ڊ+,1a+kroOe :k}OZ).8=~>=$`;(bo>k%5195]ݽ*# .W(s ٣HIJK_9http://www.jow.pl/fileadmin/jow/images/comment-button.pngObplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\]^bcU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_9http://www.jow.pl/fileadmin/jow/images/comment-button.png./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#AMa 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJ:L ZKeep-Alive]Accept-RangesVServer\Content-TypeTDate^Content-LengthTEtagZConnection]Last-Modified_timeout=15, max=100UbytesVApacheYimage/png_Wed, 10 Jun 2009 11:08:22 GMTT1073_"39df14-431-b55e9c0"_Fri, 26 Sep 2008 11:44:47 GMT./_``a2_NSMutableDictionary\NSDictionary1./deef2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd GLU`cir{}"0FLS]}gYimage/pngO1PNG IHDRyA37gAMA7tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<PLTE:iO꿿达ب짧װɗ޷$XPR*\ U0aIDATxė s ksZZ[m}BQWnigLB^<RPiv0Εf*ȋ*K33qMbfE8*)ҌYslBI&\:MqID/Q^5PM:ի *hNptd$+͕SHJJ9I)FvA ̚~,K N7h@1:4QDdNKZ=.%o~gޘv1N3JaA7A`P\,,lb%X<uc`F0alL!.۠4f%Mۜ}xO8`벖|է. Vf+SrvϽ6o㬣b͌o.@mV%l3:bk6hh|{2kޏ4Ks6'gAYD[H2kނ:O(u!(fghD:5fICE\JTvs#?@A CDEFGHIJ\X-Powered-ByZKeep-AliveVServerYX-CaptchaTDate\Content-TypeZConnection_Transfer-Encoding_PHP/5.2.0-8+etch10_timeout=15, max=95VApache_!freeCap 1.4 - www.puremango.co.uk_Wed, 10 Jun 2009 11:38:34 GMTYimage/pngXIdentity./[\\]2_NSMutableDictionary\NSDictionary./`aab2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd MR[fiox +@U\c O‰PNG IHDRZW%lPLTEҼ˺йνdzưϽнŶȳϾͻ̼ͼ~˶ɺ}ͫʠws|ɨ˱Ƿƺ_ivmlu{t}{uxl{ovvpfcxz]gbkyx~uV`}{zpowynQ\qyks{p~|tfrqU`{pER~[ihug{ ? tRNS@fpIDATx͜yWi\&Q5x\zT,oc#-UP3==_9ox孕N&jٟ-E~׿_׻7uHyb<2FfQi4BQ zKUnZQQM@7~@[NƏt#Q Tנi2jA'G@ FPe}w.U!4ڢ.!jpzQđZ)^uwa2Pdտ6~`l- pDStu,5kQØZ,;+gWQ<[!ݚ ﲵ+L]iK4pk&+ =[p~^,Vju5kN_W ~XB1 L LԔ(LfsQ oM -K#W-KMҺ(yߵ+-D)˯&KˋP`2b<٪\wx /rq!EN]bxyYBQW8-~#^QyWf.K N1qu]A]V@3 \΃k _`/IPci¬VЗ<;+jPjMSr%ЧU)MFMq3&; jqWQcj.;U>,G3@QTQ>R V~`mޚ-^QrӀ?AU+: 7K\*Y]tSVԀ7MIӜ.!Bͦ]ԣcq@ÙQۚAiAɧٕUUW?Gf_tLfÕ1OrmT,NOO\wR?9]NЇYEd2H #_SVk] ~*vRUVWp,κݿR X -neY8s 8U@۹"zz/_R)(u뭭>/|T~:@o(kO?7Uʅ"-rsQ mcz,-\7wV1JT՗x7+ jPt{KF?_q@fΉ w7M5AeULOOMNA{Xe90!@j~qxt=B'_ᅅy{vv|I n&S38OŦ@>F9e1Xd+ lkn>A|{P1pCOcK<8qO؏'VW\=37X8Pf-TTMmA ly'LdrǏ_.k L[qcK?<,t&Jot 0fu#˦c?Ba~(/}iU5 %u]WxUKՉ޳gWWTvTItX/:!=\hzz"Jthq eI.M}x0bS31GXs.eE[Pvdc <uX83Y.DͰ~ !xeƖH4~D chѩIߐ_5P4E&Cp^Qp(ESf>*x̢*9i?5AK^fdFEN\p6'O<J傩1{}&];r*YG4@ Ip"P`0oܮOQ hg3 楏ЃnaeQWjo"jyI(G0o82gƄNVrp9חj2W$##Qc 5Xɵ$,L)> tZF MFc+cÅ®1Գ.Sr}d2Im\++=X#HKc '1C!W`!p..Pg1*V!O}݇ݛQPi,SƫS[F @ WW:b;K&Ch@V k`(~{=ǎyZ7EL,e65h{e ^ ,i)zdGPJj֮94|4M|>zBpiY˻T#.ll3'ԙzOo86W{1] -|XD PJ(a_t-Ԟ X d;jÜZ- {yLoWɽi&uP*cDŽ#:ڎKx҄ ٹ ],zJ6Ȱ,u;6^Zz~ڨQmm 7 oa!̠q- l*77 :E@33_ŬT+qW7S ^GI0wk{eem*2piBx w24iiP̮55kP QCLbW 5 ~<+bЍX0m`ⷂ[8Jޡyw6C*sqglHPY!2J Y,-8S{Tǀz_4C4>АSss9ŻmI": uRMl,>ai'Sܻw`ȴhQf33( a冽Qa`CjJ[f tMI-ա%:.F`K,C5E!@ jZ?lsr<9q>o^l wϒFE?#lAϢф 2xfW"%!`|BHTjb&L΍)9UGo/R.QXtHGCf a@GiqFbxJ*WW_E[xao*qJ#x]VhMP[٦Ku xUS"h0׈P{I85jbCo>H>~k{5>L.ڵ}qU-ZJhgFM-o",h<Ş A/UM-9aCWD܎B%E,;P+zKŔ ȈM jph{$.T}t-NjQd{xʖ:6l9'< J{~Y{ck SӠo"-sam֗p:ɏgZ,p9\A&!5^㹩/pkj514u݉/h.j7[Tg3.[kj>G_}OMŰ +˟zUOKÌʥn2F&-(_W{g\zl(ȠOC BGDvN-;Ti( .];_/ 4 FUJ]gp^(N]ǕeZ4Ʌ; jmwGtOIn7ǹb/i}q.ꌡ5oZuoiΎkG“B܄cST,@P֍\πf24[p{S~*"؂w S/LZJ&1@)J~ t 0-E 2>KIk"'g" t'!5 ~2|:Ւݳ _+KRk$ĸ!pFGFjB!2`Ǧ?K6ss+d'7NDs*Sa/z"h uSPMl&ngv=\oP¶ԻP1q,loQ߄u8Xt'3lպN~`(jm$jT7X]ɜ`SX7zw$jS:$T"q"N_c4qP]SV9Q?.HKR#ӯYIWbG&#KƘGkGBeus1:8D?[ܜaa 6n6^O|kHOO*I=mk}i *IENDB`QRST_%http://www.google-analytics.com/ga.jsObplist00 X$versionT$topY$archiverX$objects_WebResourceResponse_NSKeyedArchiver &,-345MNOPQRSTUVWXYZ[\]^_cdU$null !"#$%V$classR$3R$8S$10S$11R$5R$6R$4R$7R$2R$9R$0R$1 '()$+WNS.base[NS.relative_%http://www.google-analytics.com/ga.js./01X$classesZ$classname12UNSURLXNSObject#Aiu 6789CWNS.keysZNS.objects:;<=>?@AB DEFGHIJKL]Cache-ControlSAge_Content-Encoding\Content-TypeVServer^Content-LengthTDate_X-Content-Type-Options]Last-Modified_max-age=604800, publicQ0Tgzip_text/javascriptUGolfeT9201_Wed, 10 Jun 2009 11:38:28 GMTWnosniff_Mon, 08 Jun 2009 16:10:31 GMT./`aab2_NSMutableDictionary\NSDictionaryX./effg2_NSHTTPURLResponse]NSURLResponse)27:PRd 49BMPV_hjqy $2KMRdjoh_text/javascriptOXvar _gat=new Object({c:"length",lb:"4.3",m:"cookie",b:undefined,cb:function(d,a){this.zb=d;this.Nb=a},r:"__utma=",W:"__utmb=",ma:"__utmc=",Ta:"__utmk=",na:"__utmv=",oa:"__utmx=",Sa:"GASO=",X:"__utmz=",lc:"http://www.google-analytics.com/__utm.gif",mc:"https://ssl.google-analytics.com/__utm.gif",Wa:"utmcid=",Ya:"utmcsr=",$a:"utmgclid=",Ua:"utmccn=",Xa:"utmcmd=",Za:"utmctr=",Va:"utmcct=",Hb:false,_gasoDomain:undefined,_gasoCPath:undefined,e:window,a:document,k:navigator,t:function(d){var a=1,c=0,h, o;if(!_gat.q(d)){a=0;for(h=d[_gat.c]-1;h>=0;h--){o=d.charCodeAt(h);a=(a<<6&268435455)+o+(o<<14);c=a&266338304;a=c!=0?a^c>>21:a}}return a},C:function(d,a,c){var h=_gat,o="-",k,l,s=h.q;if(!s(d)&&!s(a)&&!s(c)){k=h.w(d,a);if(k>-1){l=d.indexOf(c,k);if(l<0)l=d[h.c];o=h.F(d,k+h.w(a,"=")+1,l)}}return o},Ea:function(d){var a=false,c=0,h,o;if(!_gat.q(d)){a=true;for(h=0;h0&&_gat.P(" \n\r\t",d)},P:function(d,a){return _gat.w(d,a)>-1},h:function(d,a){d[d[_gat.c]]=a},T:function(d){return d.toLowerCase()}, z:function(d,a){return d.split(a)},w:function(d,a){return d.indexOf(a)},F:function(d,a,c){c=_gat.b==c?d[_gat.c]:c;return d.substring(a,c)},uc:function(){var d=_gat.b,a=window;if(a&&a.gaGlobal&&a.gaGlobal.hid)d=a.gaGlobal.hid;else{d=Math.round(Math.random()*2147483647);a.gaGlobal=a.gaGlobal?a.gaGlobal:{};a.gaGlobal.hid=d}return d},wa:function(){return Math.round(Math.random()*2147483647)},Gc:function(){return(_gat.wa()^_gat.vc())*2147483647},vc:function(){var d=_gat.k,a=_gat.a,c=_gat.e,h=a[_gat.m]? a[_gat.m]:"",o=c.history[_gat.c],k,l,s=[d.appName,d.version,d.language?d.language:d.browserLanguage,d.platform,d.userAgent,d.javaEnabled()?1:0].join("");if(c.screen)s+=c.screen.width+"x"+c.screen.height+c.screen.colorDepth;else if(c.java){l=java.awt.Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();s+=l.screen.width+"x"+l.screen.height}s+=h;s+=a.referrer?a.referrer:"";k=s[_gat.c];while(o>0)s+=o--^k++;return _gat.t(s)}});_gat.hc=function(){var d=this,a=_gat.cb;function c(h,o){return new a(h,o)}d.db="utm_campaign";d.eb="utm_content";d.fb="utm_id";d.gb="utm_medium";d.hb="utm_nooverride";d.ib="utm_source";d.jb="utm_term";d.kb="gclid";d.pa=0;d.I=0;d.wb="15768000";d.Tb="1800";d.ea=[];d.ga=[];d.Ic="cse";d.Gb="q";d.ab="google";d.fa=[c(d.ab,d.Gb),c("yahoo","p"),c("msn","q"),c("bing","q"),c("aol","query"),c("aol","encquery"),c("lycos","query"),c("ask","q"),c("altavista","q"),c("netscape","query"),c("cnn","query"),c("looksmart","qt"),c("about", "terms"),c("mamma","query"),c("alltheweb","q"),c("gigablast","q"),c("voila","rdata"),c("virgilio","qs"),c("live","q"),c("baidu","wd"),c("alice","qs"),c("yandex","text"),c("najdi","q"),c("aol","q"),c("club-internet","query"),c("mama","query"),c("seznam","q"),c("search","q"),c("wp","szukaj"),c("onet","qt"),c("netsprint","q"),c("google.interia","q"),c("szukacz","q"),c("yam","k"),c("pchome","q"),c("kvasir","searchExpr"),c("sesam","q"),c("ozu","q"),c("terra","query"),c("nostrum","query"),c("mynet","q"), c("ekolay","q"),c("search.ilse","search_for")];d.B=undefined;d.Kb=false;d.p="/";d.ha=100;d.Da="/__utm.gif";d.ta=1;d.ua=1;d.G="|";d.sa=1;d.qa=1;d.pb=1;d.g="auto";d.D=1;d.Ga=1000;d.Yc=10;d.nc=10;d.Zc=0.2};_gat.Y=function(d,a){var c,h,o,k,l,s,q,f=this,n=_gat,w=n.q,x=n.c,g,z=a;f.a=d;function B(i){var b=i instanceof Array?i.join("."):"";return w(b)?"-":b}function A(i,b){var e=[],j;if(!w(i)){e=n.z(i,".");if(b)for(j=0;j=1){l[2]=Math.min(Math.floor(l[2]*1+q),h.nc);l[3]=s}return l};a.O=function(l,s,q,f,n,w,x){var g,z=h.D,B=q.location;if(!o)o=new c.Y(q,h);o.Ha(f);g=c.z(o.K(),".");if(g[1]<500||n){if(w)g=k(g);if(n||!w||g[2]>=1){if(!n&&w)g[2]=g[2]*1-1;g[1]=g[1]*1+1;l="?utmwv="+_gat.lb+"&utmn="+c.wa()+(c.q(B.hostname)?"":"&utmhn="+c.d(B.hostname))+(h.ha==100?"":"&utmsp="+c.d(h.ha))+l;if(0==z||2==z){var A= new Image(1,1);A.src=h.Da+l;var p=2==z?function(){}:x||function(){};A.onload=p}if(1==z||2==z){var u=new Image(1,1);u.src=("https:"==B.protocol?c.mc:c.lc)+l+"&utmac="+s+"&utmcc="+a.wc(q,f);u.onload=x||function(){}}}}o.La(g.join("."));o.Pa()};a.wc=function(l,s){var q=[],f=[c.r,c.X,c.na,c.oa],n,w=l[c.m],x;for(n=0;n0)for(l=0;l9?l.F(F,I+1)*1:0;e++;G=0==G?1:G;p.Xb([v,k.ja,G,e,i.ka()].join("."));p.Ra();return"&utmcn=1"}else return"&utmcr=1"}};_gat.n.s=function(d,a,c,h,o,k,l){var s=this;s.v=d;s.ia=a;s.ra=c;s.L=h;s.da=o;s.R=k;s.vb=l};_gat.n.s.prototype.ka= function(){var d=this,a=_gat,c=[],h=[[a.Wa,d.v],[a.Ya,d.ia],[a.$a,d.ra],[a.Ua,d.L],[a.Xa,d.da],[a.Za,d.R],[a.Va,d.vb]],o,k;if(d.Fa())for(o=0;o-1}function p(b, e,j){if(o(b)||o(e)||o(j))return"-";var t=s(b,c.r+a.f+".",e),v;if(!o(t)){v=f(t,".");v[5]=v[5]?v[5]*1+1:1;v[3]=v[4];v[4]=j;t=v.join(".")}return t}function u(){return"file:"!=a.a[n].protocol&&A()}function m(b){if(!b||""==b)return"";while(c.Lb(b.charAt(0)))b=l(b,1);while(c.Lb(b.charAt(b[w]-1)))b=l(b,0,b[w]-1);return b}function r(b,e,j){if(!o(b())){e(c.J(b()));if(!q(b(),";"))j()}}function i(b){var e,j=""!=b&&a.a[n].host!=b;if(j)for(e=0;e=0&&j<=8?"0":("["==b.charAt(0)&&"]"==b.charAt(b[w]-1)?"-":b)}return b};a.Ia=function(b){var e="",j=a.a;e+=a.aa?a.aa.Xc():"";e+=g.qa?a.rb:"";e+=g.ta&&!o(j.title)?"&utmdt="+c.d(j.title):"";e+="&utmhid="+c.uc()+"&utmr="+a.va+"&utmp="+a.Tc(b);return e};a.Tc=function(b){var e=a.a[n];b=h!=b&&""!=b?c.d(b,true):c.d(e.pathname+unescape(e.search),true);return b};a.$c= function(b){if(a.Q()){var e="";if(a.l!=h&&a.l.N().length>0)e+="&utme="+c.d(a.l.N());e+=a.Ia(b);x.O(e,a.H,a.a,a.f)}};a.qc=function(){var b=new c.Y(a.a,g);return b.Ha(a.f)?b.Wc():h};a._getLinkerUrl=function(b,e){var j=f(b,"#"),t=b,v=a.qc();if(v)if(e&&1>=j[w])t+="#"+v;else if(!e||1>=j[w])if(1>=j[w])t+=(q(b,"?")?"&":"?")+v;else t=j[0]+(q(b,"?")?"&":"?")+v+"#"+j[1];return t};a.Zb=function(){var b;if(a.A&&a.A[w]>=10&&!q(a.A,"=")){a.u.Uc(a.A);a.u.cd();c._gasoDomain=g.g;c._gasoCPath=g.p;b=a.a.createElement("script"); b.type="text/javascript";b.id="_gasojs";b.src="https://www.google.com/analytics/reporting/overlay_js?gaso="+a.A+"&"+c.wa();a.a.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b)}};a.Jc=function(){var b=a.a[c.m],e=a.ja,j=a.u,t=a.f+"",v=a.e,y=v?v.gaGlobal:h,E,F=q(b,c.r+t+"."),I=q(b,c.W+t),G=q(b,c.ma+t),C,D=[],H="",K=false,J;b=o(b)?"":b;if(g.I){E=c.Db(a.a[n]);if(g.pa&&!o(E))H=E+"&";H+=a.a[n].search;if(!o(H)&&q(H,c.r)){j.Rc(H);if(!j.Jb())j.pc();C=j.ya()}r(j.Ba,j.Wb,j.fc);r(j.Aa,j.Na,j.Qa)}if(!o(C))if(o(j.K())|| o(j.za())){C=p(H,"&",e);a.M=true}else{D=f(j.K(),".");t=D[0]}else if(F)if(!I||!G){C=p(b,";",e);a.M=true}else{C=s(b,c.r+t+".",";");D=f(s(b,c.W+t,";"),".")}else{C=[t,c.Gc(),e,e,e,1].join(".");a.M=true;K=true}C=f(C,".");if(v&&y&&y.dh==t){C[4]=y.sid?y.sid:C[4];if(K){C[3]=y.sid?y.sid:C[4];if(y.vid){J=f(y.vid,".");C[1]=J[0];C[2]=J[1]}}}j.Ub(C.join("."));D[0]=t;D[1]=D[1]?D[1]:0;D[2]=undefined!=D[2]?D[2]:g.Yc;D[3]=D[3]?D[3]:C[4];j.La(D.join("."));j.Vb(t);if(!o(j.Hc()))j.Ma(j.t());j.dc();j.Pa();j.ec()};a.Lc= function(){x=new c.jc(g)};a._initData=function(){var b;if(!z){a.Lc();a.f=a.Bc();a.u=new c.Y(a.a,g)}if(u())a.Jc();if(!z){if(u()){a.va=a.tc(a.Ac(),a.a.domain);if(g.sa){a.aa=new c.gc(g.ua);a.aa.xc()}if(g.qa){b=new c.n(a.f,a.a,a.va,a.ja,g);a.rb=b.yc(a.u,a.M)}}a.l=new c.Z;a.Ab=new c.Z;z=true}if(!c.Hb)a.Mc()};a._visitCode=function(){a._initData();var b=s(a.a[c.m],c.r+a.f+".",";"),e=f(b,".");return e[w]<4?"":e[1]};a._cookiePathCopy=function(b){a._initData();if(a.u)a.u.bd(a.f,b)};a.Mc=function(){var b=a.a[n].hash, e;e=b&&""!=b&&0==k(b,"#gaso=")?s(b,"gaso=","&"):s(a.a[c.m],c.Sa,";");if(e[w]>=10){a.A=e;if(a.e.addEventListener)a.e.addEventListener("load",a.Zb,false);else a.e.attachEvent("onload",a.Zb)}c.Hb=true};a.Q=function(){return a._visitCode()%10000G U)