Bl1Kopf

(BIULETYN INFORMACYJNY NR 1
BERLIN ZACHODNI, 17.01.1982 R.)

- 4 -

KRONIKA WYDARZEŃ BIEŻĄCYCH
(Wyciag)

Informacja "Tageszeitung"
Ukazująca się w Berlinie Zachodnim gazeta codzienna "Tageszeitung" zamieściła kronikę wydarzeń ostatniego miesiąca w Polsce. Informacje te opierają się głównie na doniesieniach agencji prasowych i na materiałach przemycanych nielegalnie na Zachód. Podajemy niektóre z nich.

21.12.1981
Liczba aresztowanych cd chwili ogłoszenia stanu wojennego w Polsce przekracza obecnie 100.000. Ta informacja została zamieszczona w petycji wydanej przez "Solidarność" na obczyźnie w Zurychu, która została przedłożona Komisji Praw Człowieka przy ONZ w Nowym Jorku. Liczba 100.000 opiera się na fakcie, że prawie wszyscy wybrani w drodze głosowania działacze "Solidarności" zostali aresztowani. W samym tylko okręgu szczecińskim aresztowano 10.000 osób. Przetrzymywani są w barakach, które w czasie ostatniej wojny służyły jako obóz koncentracyjny. Wielu aresztowanch zostało ulokowanch w namiotach bez ogrzewania, bez dopływu wody i nie miało też wystarczającego wyżywienia. W więzieniach strzela się do aresztowanych. Znany działacz katolicki i redaktor naczelny tygodnika "Solidarność" Tadeusz Mazowiecki został zabity. W więzieniu w Białołęce koło Warszawy podłogi pokryte są warstwą lodu. We Wrocławiu aresztoano 5.000 osób.

Deportacje do ZSRR
W oświadczeniu złożonym dziennikarzowi szwedzkiemu przedstawiciel Kościoła katolickiego w Polsce powiedział o dużej liczbie czołowych działaczy "Solidarności" z okręgu Trójmiasta, którzy po ogłoszeniu stanu wojennego zostali deportowani do ZSRR.

24.12.1981
Michnik ciężko pobity. Według oświadczenia złożonego przez naocznego świadka, który znajduje się obecnie w Paryżu znany działacz opozycji i historyk Adam Michnik został ciężko pobity w gmachu Komendy Stołecznej MO w Warszawie. Jego twarz była na skutek pobicia tak zniekształcona, że "nie można go było prawie poznać".

26.12.1981
W wydanej przez "Solidarność" ulotce mowa jest o 2.000 aresztowanch, którzy zostali umieszczeni pod namiotami na lotnisku wojskowym pod Radomiem. We Wrocławiu na dziedzińcu jednego z więzień trzymano przez całą noc 300 aresztowanych, których w odstępach godzinnych oblewano lodowatą wodą.

27.12.1981
Zabici podczas akcji w katowickiej kopalni. Podczas zajmowania kopalni w Katowicach doszło do ofiar śmiertelnych wśród górników i żołnierzy. Jak podało radio BBC powołując się na niezależne źródła informacyjne, władze zdecydowały się zatopić kopalnię wodą. Wielu górników zginęło, inni zostali zastrzeleni na powierzchni, ponieważ odmówili udania się do pracy. Ci, którzy usiłowali wydostać się z kopalni, zostali ostrzelani przez wojsko. Zwłoki pomordowanych górników zostały wrzucone na samochody ciężarowe i wywiezione za miasto. Wielu żołnierzy, którzy odmówili strzelania do robotników, zostało również rozstrzelanych.

28.12.1981
Gaz przeciwko strajkującym
górnikom. W podziemnym dokumencie "Solidarności" oskarża się władze porządkowe o użycie gazu przeciwko strajkującym w kopalniach robotnikom. Siły porządkowe wydobyły na powierzchnię nieprzytomnych górników, aby potem zmusić ich do podjęcia pracy.

 

 

Berlin, 17.01.1982