Bl1Kopf

OD REDAKCJI

Jesteśmy grupką Polaków i Niemców mieszkających w Berlinie Zachodnim. Niektórzy z nas są tu już od kilku lat, inni zaś przyjechali niedawno. Niektórzy z nas posiadają pewne doświadczenie dziennikarskie, inni nie. W sumie jesteśmy grupą amatorów. Niemniej jednak zdecydowaliśmy się na wydawanie niniejszego Biuletynu Informacyjnego, gdyż uważamy, że taki Biuletyn jest w tej chwili bardzo potrzebny.
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13.12.1981 r. oraz przerwanie wszelkiej łączności z krajem doprowadziło do wielkiej luki informacyjnej. Są jednak relacje i doniesienia, które z Polski docierają. Postanowiliśmy je zbierać. Zdajemy sobie sprawę z naszych ograniczonych możliwości, niemniej jednak chcemy zapełnić tę lukę choć częściowo. Opieramy się głównie na tłumaczeniach z języków obcych, jak również na materiałach zdobytych przez nas samych. Naszym celem jest przekazywanie rzeczywistej informacji o Polsce.

 

 

Berlin, 17.01.1982