Kopflinks
gb
ger pl Flagge.Pl
Kopfrechts

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2
DODATEK
BERLIN ZACHODNI, 07.02.1982 R.

- 8-

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DROGO CZY TANIO? — o cenie naszego Biuletynu

    W ostatniej notatce naszego Biuletynu chcemy poinformować naszych czytelników o sprawach finansowych. Nasz Biuletyn Nr. 1 w cenie DM 0,50 rozszedł się w nakładzie około 500 egzemplarzy. Niektórzy jego nabywcy zamiast pięćdziesięciu fenigów dawali nam nawet jedną markę lub więcej. Niektórzy nasi ewentualni czytelnicy otrzymali go za darmo, co było jednak wyjątkiem. Tak oto zebraliśmy około DM 280,-. Koszty druku wyniosły DM 60,- pomijając wszystkie wydatki związane ze zbieraniem informacji /prasa, przejazdy, kolportaż itd./, które pokryliśmy z własnej kieszeni. Za pozostałe pieniądze kupiliśmy polską maszynę do pisania w cenie DM 263,- wraz z dodatkowymi taśmami. Jeden z naszych kolegów musiał sięgnąć głębiej do kieszeni i pokryć wynikłą różnicę. Ponieważ nasz Biuletyn nr 2 /19 stron/ wraz z Dodatkiem jeszcze nie został całkowicie sprzedany /nakład 497 egzemplarzy/, zdamy naszym Czytelnikom sprawozdanie finansowe z jego sprzedaży w numerze następnym.

Berlin, 07.02.1982

Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de
(tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/