Kopflinks
gb
ger pl Flagge.Pl
Kopfrechts

(BIULETYN INFORMACYJNY NR 2
DODATEK

BERLIN ZACHODNI, 07.02.1982 R.)

KRONIKA WYDARZEŃ BIEŻĄCYCH
(Wyciag)

- 3 -

TŁUMACZKA DELEGACJI GDAŃSKIEJ ARESZTOWANA W NRD
    Jak podawaliśmy w naszym Biuletynie nr 2, Irena Fryder, tłumaczka delegacji gdańskich stoczniowców, którzy wyjechali 13.12.1981 r. do Bremy, postanowiła wraz z jednym członkiem delegacji wrócić do Polski. Jak podały niemieckie gazety, dn. 30.1.1982 r. została ona jednakże w drodze do Polski aresztowana przez władze NRD. Burmistrz Bremy Koschnick wszczął starania o wyjaśnienie jej losu.

/30.1.82/
EMIGRACJA Z POLSKI
    W ub. roku 174 000 Polaków wyemigrowało z kraju, co doprowadziło do znacznego braku sił fachowych. Powyższa liczba została podana na posiedzeniu Komitetu do spraw społeczno-politycznych, który obradował pod przewodnictwem Rakowskiego. Na posiedzeniu tym mówiono również rozwoju turystyki i przedłożono rządowi propozycję wpuszczania grup turystycznych do Polski od kwietnia bieżącego roku. Indywidualni turyści mają być wpuszczani od 1.5.82 r.

DEMONSTRACJA W GDAŃSKU W DN. 30.1.1982
    Z warszawskich źródeł niezależnych od WRON-y donoszą, że ostatnie wypadki w Gdańsku miały większe rozmiary niż oficjalnie podano. Według sprawozdań naocznych świadków w sobotę zebrało się około 9000 osób wokół Pomnika Gdańskiego. Protestowano w milczeniu. Podobno później młodzież zaczęła wznosić okrzyki" Reagan, Reagan", i wtedy ZOMO przystąpiło do rozpraszania tłumu przy pomocy armatek wodnych i gazów łzawiących. Przypuszcza się, że okrzyki wznosili milicyjni prowokatorzy, którzy w ten sposób dali swoim kolegom pretekst do interwencji.

31.1.
ZAMIESZKI W GDAŃSKU, RADOMIU I URSUSIE

    /TAZ /Obok zajść w Gdańsku, podczas których wg "Trybuny Ludu" rannych zostało 14 osób, również w Radomiu i Ursusie doszło prawdopobobnie do zamieszek. Według doniesień nieoficjalnych wszystkie zawieszione w działalności związki zawodowe postanowiły wziąć udział w wyznaczonym na poniedziałek jednogodzinnym strajku przeciwko podwyżkom cen żywnosci.

/1.2.82/
RZĄD AMERYKAŃSKI SPŁACA DŁUGI POLSKIE
    Jak podaje amerykański "New York Times", rząd Stanów Zjednoczonych zdecydował się na zapłacenie polskich długów zaciągniętych w bankach amerykańskich w wys. DM 165 milionów, aby nie dopuścić do paniki w sferach bankowych. Chodzi tu o sumę nieuregulowanych odsetków od kredytów w wysokości 3,8 miliardów na zakup zboża.

   Jednocześnie myśli się o rozszerzeniu sankcji gospodarczych przeciwko ZSRR i innym krajom bloku wschodniego. Przede wszystkim chodzi sankcje przeciwko firmom, które na licencjach amerykańskich produkują kompresory oraz urządzenia dla gazociągu z Syberii do Europy Zachodniej.

2.II.
ŚMIERĆ ZDZISŁAWA GRUDNIA
    /TAZ/ Jeden z najbliższych współpracowników byłego sekretarza PZPR Edwarda Gierka Zdzisław Grudzień zmarł w ubiegłą sobotę na atak serca. Wiadomość tę znaleźć można było w nekrologu opublikowanym w poniedziałkowym wydaniu "Trybuny Ludu". Grudzień /57 1at/, były poseł na Sejm i pierwszy sekretarz KW PZPR w Katowicach, został zwolniony ze wszystkich zajmowanych funkcji po strajkach z sierpnia 1980 r. Podczas Zjazdu Nadzwyczajnego PZPR w lipcu zeszłego roku Grudzień został wykluczony z partii.

/2.2.82/
"ABY POLSKA BYŁA POLSKĄ"

    W niedzielę dn. 31.1.82 r. w godzinach popołudniowych telewizja amerykańska ndała 90-minutowy program solidarnościowy "Aby Polska była Polską". Program ten, transmitowany przy pomocy satelitów do 50 krajów, był zbiorem report[taży, wypowiedzi polityków oraz występów znanych piosenkarzy i aktorów.

- 4 -

   Jak podają gazety niemieckie, tylko telewizja hiszpańska przekazała cały program, zaś inne europejskie stacje telewizyjne zadowoliły się krótkimi odcinkami. Agencja TASS nazwała amerykańską transmisję "tanim show a la Holywood", w polskiej telewizji mówiono o "scenariuszu w wykonaniu Reagana".

    Telewizja niemiecka ARD zadowoliła się krótkim reportażem o długości około 30. min., zaś ZDF /program II/ jeszcze krótszymi migawkami z własnymi znacznie dłuższymi komentarzami. Do głosu doszli niemieccy politycy poczynając od Helmuta Schmidta, który jeszcze raz zapewnił polskich robotników, że "jest sercem z nimi". Podobne słowne deklaracje złożyli również minister spraw zagranicznych Hans-Dietrich Genscher, przewodniczący CDU Helmuth Kohl oraz szef niemieckich Związków Zawodowych DGB Heinz-Oskar Vetter. Prezydent Francji Francois Mitterand powiedział, że moralny i polityczny nacisk międzynarodowej opinii publicznej będzie trwać dopóty, dopóki nie zaczną w Polsce znów działać wolne związki zawodowe, dopóki nie zostaną zwolnieni aresztowani oraz nie będą szanowane prawa demokratyczne. Prermier brytyjski p. Thatcher składając oświadczenie solidarnościowe przypomniała o roli Polaków w drugiej wojnie światowej, w bitwie o Anglię i w walkach o Monte Cassino. W programie wystąpił laureat literackiej nagrody Nobla Czesław Miłosz, który w jęz. angielskim czytał swoją poezję.

   Okrojenie tego programu przez większość stacji telewizyjnych świadczyć może o skromnym zainteresowaniu społeczeństw europejskich sprawami Polski. Nam się jednak wydaje, że raczej świadczy o ogromnej wstrzemięźliwości politycznej urzędników programowych TV, o których nie wiadomo, czy bardziej boją się negatywnych reakcji Kremla czy też zwiększenia zainteresowania sprawami Polski we własnym społeczeństwie. Z przykrością trzeba stwierdzić, że ci, którzy chcieli obejrzejrzeć program w całości, mieli możliwość obejrzenia tylko "ocenzurowanych" migawek.

- 6 -

KARY WIĘZIENIA ZA UPROWADZENIE POLSKIEGO SAMOLOTU
    /6.2.1982/ Berlin Zachodni. Dwunastu Polaków w wieku 17-21 lat zostało skazaanych na wyroki więzienia od roku roku do czterech lat /dla niektórych z zawieszeniem/ za uprowadzenie do Berlina Zachodniego w dn. 19.9.81 r. polskieqo samolotu lecącego z Katowic do Warszawy. Przy pomocy żyletek, rozbitych butelek itp. udało im się sterroryzować załogę samolotu i wziąć zakładników spośród pasażerów. Młodość i lekkomyślność oskarżonych, ich poddanie się wewnętrznej dynamice /psychozie/ grupy oraz dążenie do przeżycia przygody potraktował sąd jako okoliczności łagodzące. Stwierdzono, że młodzi ludzie, w pewnym sensie "niebieskie ptaszki", chcieli po prostu wyrwać się z nudy, zaś skaperowanie samolotu miało chrakter operetkowy, prawie że zabawowy, co jest nietypowe dla tego rodzaju czynów.

PACZKI DO POLSKI BEZ OPŁAT POCZTOWYCH
    Od jutra, tj. 8.2.82 do 30.8.82 r. ze wszystkich urzęów pocztowych RFN i Berlina Zachodniego można wysyłać bezpłatnie paczki do Polski. Od opłat zwolnione są paczki zwykłe, przesyłane drogą lądową — paczki lotnicze, wartościowe, polecone i ekspresowe podlegają normalnym opłatom.

    O czym należy pamiętać przy wysyłaniu paczek:

 • powinny one zawierać niepsującą się żywność, bowiem czas doręczenia do odbiorcy trwać może do kilku tyqodni,
 • nie posyłać płynów w plastikowych butelkach i słabych opakowaniach
 • do opakowywania towarów nie używać gazet, lecz niezapisany papier
 • paczkę mocno i starannie zapakować
 • waga do 20 kg
 • na paczce powinien znajdować się napis "Lebensmittel" lub napisy tej samej treści.w jęz. anglelskirn lub francuskim
 • należy wypełnić deklaracje wymagane przez tut. pocztę

   Aby uniknąć stania w kolejkach najlepiej jest nadawać przesyłki w nast. godzinach: 10-12 oraz 14-15.

KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA POLAKÓW
    /BI/ Na uniwersytecie FU bada się obecnie możliwości zorqanizowania kursów języka niemieckiego dla Polaków przebywających w Berlinie. Jak poinformowano nas na FU wszyscy Polacy zainteresowani nauką języka niemieckiego powinni złożyć podania w języku polskim lub niemieckim na adres:

An den
Präsidenten der Freien Universität
Altensteinstr. 40
1000 Berlin 33
z.Hd. Herrn Edward Klimczak

   Zainteresowani otrzymają kwestionariusze, na podstawie których można będzie określić ich wiek, wykształcenie, ewentualną znajomość jęz. niemieckiego, czy też czasowe możliwości udziału w konkretnych kursach. Pracownicy naukowi FU odpowiedzialni za akcję obiecują sobie zdobycie koniecznych danych odnośnle zapotrzebowania na naukę języka niemieckiego wśród Polaków, aby móc ubiegać się u kompetentnych władz o środki pieniężne na sfinansowanie w.w. kursów. Dopiero wówczas będzie można myśleć o podziale na grupy i o rozpoczęciu konkretnych zajęć. /ked/

-7 -

SPROSTOWANIE
    W pierwszym numerze "Biuletynu" w słowie Od Redakcji pisaliśmy, że naszym podstawowym założeniem jest podawanie wiadomości prawdziwych. Chodziło nam wtedy przede wszystkim o odkłamanie informacji ocenzurowanych, które często bezmyślnie powtarzane są za reżymem Jaruzelskiego w prasie zachodniej. Postanowiliśmy skoncentrować się na źródłach nieoficjaInych oraz na wiadomościach, których z reguły nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ale które są dla nas wiarygodniejsze od — dajmy na to —  oświadczeń rzeczników prasowych w rodzaju Urbana albo kapitana Górnickiego.
    Takie były założenia naszej działalności i nadal mamy zamiar tych założeń przestrzegać. Niemniej jednak często jesteśmy w sytuacji kłopotliwej, w której uniknięcie błędów i różnego rodzaju nieścisłości jest trudne do uniknięcia.
    Tak np. w numerze drugim "Biuletynu" zamieściliśmy relację 16-letniej dziewczyny, która wróciła niedawno z Warszawy. Nasz współpracownik, który przeprowadzał z nią wywiad, napisał m. in., że w jej paszporcie znajduje się pieczątka odmawiająca jej prawa powrotu do Polski. Informację tę opublikowaliśmy, ponieważ  wydała nam się ona prawdopodobna. Teraz jednak z przykrością musimy stwierdzić , że jest to informacja nieprawdziwa. Nasza wina jest w ym wypadku szczególnie duża, albowiem właśnie tę informację mogliśmy sprawdzić.
     Nie zrobiliśmy tego ze względu na pośpiech, w jakim wydawaliśmy "Biuletyn". Nie zmienia to jednak faktu, że podaliśmy informację fałszywą, za co wszystkich naszych czytelników przepraszamy i jednocześnie zapewniamy, że w przyszłości będziemy starali się uniknąć podobnych błęd6w.

ZBIERANIE INFORMACJI O UWIĘZIONYCH W POLSCE
    w nast. dni zaczynając od dn. 12.2.1982 r./:

  • Wtorek, godz. 16-18
  • Piątek godz. 15-18

przyjmujemy informację o uwięzionych w Polsce. Jesteśmy w posiadaniu kilkuset nazwisk internowanych, które postaramy się opublikować w nast. numerze. Będziemy również przekazywać te nazwiska, o ile również uda nam się zdoby6 ich adresy, różnym instytucjom charytatywnym i prosić o wysyłanie ich rodzinom paczek żywnościowych jak również i zaopiekowanie się samymi uwięzionymi. Dlatego też prosimy o przekazywanie nam wszelkich informacjl o tych osobych, przede wszystkim ich adresy.... Dane prosimy przesyłać listownie na adres:

SELBSTHILFEVEREIN
ehemaliger DDR-Bürger
Stromstr. 38, 1000 Berlin 2l

lub telefonicznie w wyżej podanych godzinach na numer 3965737.

Berlin, dn. 07.02.1982

Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de
(tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/