Kopflinks
gb
ger pl Flagge.Pl
Kopfrechts

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2
DODATEK
BERLIN ZACHODNI, 07.02.1982 R.

(Wyciąg z "Kroniki Wydarzeń bieżących")

??.01. (Data nieczytelna)

SPEKULACJE NA TEMAT PRZYŁĄCZENIA
POLSKICH ZIEM ZACHODNICH DO NRD

   Wiedeń /AI/ Według wypowiedzi znanego piosenkarza i działacza politycznego Wolfa Biermanna, który w roku 1976 został wydalony z NRD, w społeczeństwie NRD daje się zaobserwować wzrost nadziei na przyłączenie dawnych terytoriów wschodnich, co jest związane z zaostrzającą się sytuacją wewnętrzną w PRL. Wolf Biermann złożył powyższe oświadczenie podczas konferecji prasowej Komitetu Europy Wschodniej Socjalistycznej Partii Austrii /SPA/ w Wiedniu.  W konferencji tej brało udział również dwóch działaczy "Solidarności", którzy przebywają obecnie na Zachodzie. Wiadomość o istnieniu podobnych spekulacji pochodzi z czterech źródeł. Wolf Biermann skoncentrował się w swojej wypowiedzi na historii 19-łetniego chłopaka, który został niedawno zwolniony ze służby wojskowej. Chłopak ów stwierdził: "Jeśli Polacy sami nie potrafią zaprowadzić porządku u siebie, my będziemy to musieli zrobić za nich. Wtedy będziemy mogli wrócić na nasze dawne ziemie."

   Biermann nie wierzy, że 19-letni chłopak wymyślił to sobie sam. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobne wypowiedzi słyszał on podczas szkolenia politycznego w wojsku. Poza tym jego rodzice są dobrymi członkami Partii. Wg Biermanna można się spotkać odnośnie wydarzeń w Polsce z dwoma poglądami: podczas gdy jedni podziwiają Polaków za walkę o swoje prawa, inni dają wyraz swojemu "śmierdzącemu stosunkowi wyższości do Polaków". Uważają oni, że Polacy to lenie i powinni lepiej pracować".

   W wypowiedzi Biermanna najwyższe zaniepokojenie budzi otwartość, z jaką ośrodki urabiające opinię publiczną NRD starają się zdyskredytować prawo Polaków do ziem, na których mieszkają. Można uznać za pewne, że podobny akcja prowadzona jest przy całkowitej wiedzy i poparciu ZSRR i nie jest niczym nnym jak próbą zastraszenia Polaków groźbą kolejnych rozbiorów. Wygrywanie antypolskich nastrojów i sentymentów w NRD przypomina najgorsze tradycje propagandy goebelsowskiej i na dobrą sprawę dla każdego, kto choć trochę orientuje się w praktyce propagandy komunistycznej nie powinno być zaskoczeniem.

   Po kampanii antysemickiej, jaka miała miejsce w Polsce w 1968 roku, kampanie antypolska prowadzona od jakiegoś czasu w NRD, wydaje się być logiczną konsekwencją. Również roszczenia terytorialne, o które w Polsce oskarżało się zawsze Niemcy Zachodnie, zdają się znajdować podatniejszy grunt w związanej z PRL "bratnimi więzami i pokojową granicą na Odrze i Nysie" Niemieckiej Republice Demokratycznej. Utworzenie "Solidarności" w sierpniu 1980 r., jak chyba żadne inne wydarzenie w histrii najnowszej, odsłoniło prawdziwe twarze naszych sąsiadów — ZSRR jako kontynuatora carskiej polityki kolonialnej i NRD jako spadkobierczyni szowinizmu i militaryzmu pruskiego.

Berlin, 07.02.1982

Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de
(tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/