Kopflinks
gb
ger pl Flagge.Pl
Kopfrechts

(BIULETYN INFORMACYJNY NR 2
BERLIN ZACHODNI, 30.01.1982 R.)

KRONIKA WYDARZEŃ BIEŻĄCYCH
(wyciąg)

Niebezpieczeństwo interwencji rosyjskiej wzrasta
W wywiadzie udzielonym TAZ-owi Zbigniew Kowalewski, członek prezydium "Solidarności" regionu łódzkiego stwierdza między innymi: "Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce zwiększyło poważnie możliwość interwencji radzieckiej. Jeszcze nigdy niebezpieczeństwo to nie było tak realne jak w tej chwili. A to z nast. powodów: polska armia jest drugą co do wielkości w Układzie Warszawskim i jako taka jest bardzo ważnym elementem w systemie obrony bloku wschodnieqo. Przed wprowadzeniem stanu wojennego cieszyła się ona dużą popularnością w polskim społeczeństwie i nie była przedmiotem krytyki. Aż do momentu puczu posiadała ona wszelkie szanse zachowania twarzy. Teraz jednak, kiedy polscy oficerowie toczą wojnę ze społeczeństwem, uważani są za naturalnego wroga społeczeństwa. Wypowiedzenie wojny narodowi może doprowadzić przy pewnych okolicznościach do kryzysu wewnątrz armii i w konsekwencji do jej rozłamu. Może to mieć nieobliczalne skutki w stosunku do całego bloku wojskowego w Europie Wschodniej i zmusić armię rosyjską do bezpośredniej interwencji.
Warto przypomnieć, że Seweryn Blunsztajn, który również udzielał wywiadu TAZ-wi w dniu 7.1.1982 r. stwierdził, że "wejście Rosjan do Polski jest w tej chwili nieuniknione".

23.1.1982
"Solidarność" krytykuje DGB Berlin
Pod takim tytułem ukazał się artykuł w gazecie "Tagesspiegel", który był rezultatem zorganizowanej przez nasz Komitet konferencji prasowej ze stoczniowcami z Gdańska. Artykuł informuje o pobycie delegacji ze Stoczni Gdańskiej w Bremie oraz przedstawia żądania naszego Komitetu skierowane do DGB /Nlemieckie Związki Zawodowe/, aby wysłały do Polski komisję śledczą, którą zajęłaby się losem uwięzionych. Mimo obecności na konferencji prasowej i możliwości dokładnego poinformowania się reporterowi w.w. gazety nie udało się uniknąć kilku przekręceń i błędów. Tak więc wszyscy członkowie grupy roboczej "Solidarności" Berlina Zachodniego zostali kreowani na robotników Stoczni Gdańskiej. Okazało się również, że Komitet nasz, który jak do tej pory obywał się bez przewodniczącego, otrzymał nagle prezesa. W artykule mówi się również o aresztowaniu w NRD członka naszego Komitetu Uwe Trieschmanna.

27.1.1902
Jak podaje jedna zachodnia agencja prasowa Willy Brandt spotkał się w w Bonn z byłym prezesem Rady Ministrów Józefem Cyrankiewiczem. Spotkanie miało na celu omówienienie sytuacji w Plsce i wymiananę poglądów. Notatka nie zawiera żadnych informacji, czym obecnie zajmuje się p. Cyrankiewicz i dlaczeqo właśnie z nim spotkał się Brandt. Czy należy oczekiwać, że Cyrankiewicz znów dojdzie do poprzednich zaszczytów? Jeżeli tak, to można mu będzie nadać nagrodę najlepszego pływaka politycznego obozu komunistycznego.

Berlin, 30.01.1982

 

Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de
(tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/

 

>