Kopflinks
gb
ger pl Flagge.Pl
Kopfrechts

(BIULETYN INFORMACYJNY NR 2
BERLIN ZACHODNI, 30.01.1982 R.)

OD REDAKCJI

 

Jesteśmy grupką Polaków i Niemców mieszkających w Berlinie Zachodnim. Niektórzy z nas są tu już od kilku lat, inni zaś przyjechali niedawno. Niektórzy z nas posiadają pewne doświadczenie dziennikarskie, inni nie. W sumie jesteśmy grupą amatorów. Niemniej jednak zdecydowaliśmy się na wydawanie niniejszego Biuletynu Informacyjnego, gdyż uważamy, że taki Biuletyn jest w tej chwili bardzo potrzebny.
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce 13.12.1981 r. oraz przerwanie wszelkiej łączności z krajem doprowadziło do wielkiej luki informacyjnej. Są jednak relacje i doniesienia, które z Polski docierają. Postanowiliśmy je zbierać. Zdajemy sobie sprawę z naszych ograniczonych możliwości, niemniej jednak chcemy zapełnić tę lukę choć częściowo. Opieramy się głównie na tłumaczeniach z języków obcych, jak również na materiałach zdobytych przez nas samych. Naszym celem jest przekazywanie rzeczywistej informacji o Polsce.

 

 

Berlin, 17.01.1982

Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de
(tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/