BIULETYN INFORMACYJNY NR 5
BERLIN ZACHODNI, 21.03.1982 R.


- 33 -

Gdańsk, 17.01.1982

    Z Fordonu, z dużym opóźnieniem dotarł gryps podpisany przez Jonnnnę Dudę-Gwiazdę i Alicję Pieńkowską, w którym donosiły o swoim piśmie do KWMO w Gdańsku, oraz o głodówce Ani Walentynowicz. W kilka dni po otrzymaniu tego grypsu dotarła wiadomość, że wszystkie tzw. "internowane" zostały przewiezione do Gołdapii w woj. suwalskim.

- 34 -

   Obecnie okazuje się, że akcja ta miała miejsce 9-go i 10-go stycznia. Droga z Fordonu do położonego o 4 km na północ od miasta Gołdapia, 1400 m od granlcy z ZSRR, Ośrodka Wczasowego Radia i Telewizji trwała około 20 godzin i była koszmarem. Kobiety wiezione były samochodami-więźniarkami, grupami po 20, prawie na stojąco. Eskortujący je milicjanci z ZOMO traktowali je jako "groźne ekstremistki" strasząc, że jadą na wschód i wkrótce zaczną się szerokie tory. Za to po przyjeździe na miejsce Ośrodek okazał się istnym rajem w porównaniu z poprzednimi warunkami. Pomimo obecności służby więziennej, wojska i milicji nie panują tu rygory więzienne. Był już biskup z diecezji łomżyńskiej i została odprawiona msza. Kobiety przebywają w pokojach 4-osobowych i mogą kontaktować się między sobą. Mają do dyspozycji salę telewizyjną, a nawet fryzjerkę, mogą organizować wykłady i kursy językowe. Niepokojący jest fakt, że sprowadza się meble, co wskazywałoby na to, że ośrodek przystosowany będzie do dłuższego pobytu większej ilości "pensjonarluszek". Obecnie przebywa w nim około 100 kobiet, stale dowożone są osoby z różnych dzielnic kraju, a ośrodek może pomieścić około 320 osób.


Berlin Zachodni, 21.03.1982