KRONIKA WYDARZEŃ BIEŻĄCYCH
(Wyciąg)

- 3 -

4. III.
Rumuńskie długi
    Jak się okazuje, zadłużenie Rumunii na Zachodzie jest wyższe niż podawano poprzednio i wynosi 9,35 miliardów dolarów amerykańskich. Za lata 1981/82 Rumunia nie jest w stanie spłacić w terminie 3 mld dolarów. Rząd rumuński czyni obecnie starania, aby przy pomocy Międzynarodowej Fundacji Pieniężnej uzyskać prolongatę spłat.

5. III.
Sprawa "Morza Pokoju"
    Jak podaje sztokholmski korespondent gazety "Tagesspiegel", szwedzki sekretarz stanu Leif Leifland oświadczył, że Rosjanie zrobili z Morza Bałtyckiego skład broni atomowej. 65% łodzi podwodnych i okrętów wojennych, wchodzących w skład marynarki wojennej ZSRR, produkowanych jest w stoczniach Morza Bałtyckiego. Każdego dnia do portów bałtyckich zawijają sowieckie statki wojenne ze wszystkich mórz świata w celu dokonania przeglądów i reperacji. Z reguły mają one broń atomową na pokładzie. Bałtyk, który w prasie sowieckiej nazywany jest "Morzem Pokoju", stał się atomową drogą wodną. Stało się to szczególnie widoczne podczas afery z rosyjską łodzią podwodną "U-137", ktćra w ub. roku osiadła na mieliźnie kilkadziesiąt metrów od wybrzeży Szwecji. Na pokładzie łodzi znajdowała się broń atomowa. Szwedzi domagają się utworzenia strefy bezatomowej w Europie Północnej, która obejmowałaby również odpowiednie obszary ZSRR. Stanowisku temu dano wyraz podczas przeprowadzanych niedawno obrad Rady Nordyckiej w Helsinkach.

Łamanie praw człowieka w republikach nadbałtyckich
    /dpa/ Na konferencji wchodzącej w skład ONZ Komisji ds Praw Człowieka w Genewie oskarżono ZSRR o stosowanie taktyki terroru w Estonii, Łotwie i Litwie. Kraje te były niegdyś samodzielne  — w 1940 r. na mocy układów pomiędzy Stalinem i Hitlerem zostały zaanektowane przez ZSRR. Organizacja wychodźców z tych krajów BATUN /Baltic Appeal to the United Nations/ ogłosiła sprawozdanie o prześladowaniach duchownych i dysydentów w republikach nadbałtyckich. Z dokumentu wynika, że wobec opozycjonistów stosowany jest terror nie tylko przez władze państwowe, lecz również przez "nieznane osoby'". Zanotowano wypadki morderstw. W taki oto sposób władze bezpieczeństwa poprzez "usuwanie" przeciwników reżymu oszczędzają sobie trudu organizowania niewygodnych procesów pokazowych.

Stany Zjednoczone piętnują przymusową emigrację z Polski
    /AP, dpa/ Amerykańskie ministerstwo Spraw Zagranicznych określiło wysuniętą przez Jaruzelskiego propozycję emigracji internowanych jako "cyniczny krok wymagający napiętnowania" oraz jako łamanie zasad Aktu Końcowego Konferencji w Helsinkach. Rzecznik ministerstwa Fisher powiedział, że więźniów politycznych stawia się wobec wyboru, który praktycznie rzecz biorąc jest szantażem — albo pozostać w więzieniu, albo wyemigrować. Rezultatem tego jest pozbawienie obywatelstwa, wydalenie z ojczyzny oraz życie na wygnaniu. Wszystkie te środki są sprzeczne z literą prawa.

- 4 -

Obrady Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej
    /AP, dpa/ Według doniesień prasy polskiej w dn. 4.II.1982 r. zebrała s ę na obrady Centralna Komisja Kontroli Partyjnej pod kierownictwem Jaruzelskiego. Głównym tematem obrad było wzmocnienie ideologiczno-organizacyjnej jedności partii. Zaliczany do twardogłowych członek Biura Politycznego Olszowski powiedział, że sytuacja partii jest trudna ze względu na niepewność ideologiczną zasianą przez "Solidarność". Atmosfera polityczna będzie jednak "oczyszczona". Przy pomocy stanu wojennego rozprawiono się raz na zawsze z anarchią antykomunizmu. W systemie socjalistycznym nie ma miejsca na opozycję "goscodarczą, społeczną lub polityczną".

Odmowa wizy wjazdowej do Polski dla członka Bundestagu
    /Taz, Reuter/ Polska ambasada odmówiła wizy wjazdowej członkowi Bundestagu Volkerowi Neumannowi, SPD, który kieruje podkomisją do spraw pomocy humanitarnej. Neumann chciał pojechać do Polski jako osoba towazysząca składającemu się z 29 ciężarówek konwojowi ze sprzętem medycznym i lekarstwami.

6. III.
Żybajew, przew. "Profsojuza" zwolniony
/AP/ Przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych ZSRR Żybajew /Szubajew?/ zostal nieoczekiwanie zwolniony z zajmowanego stanowiska, ponieważ "wyznaczono mu inne zadania". TASS poza tym suchym meldunkiem nic nie podaje. Interesującym jest jednak fakt, że zmiana na tak ważnym stanowisku nastąpiła w przeddzień zjazdu sowieckich związków zawodowych, który ma się odbyć jeszcze w tym miesiącu.

Breżniew w Teatrze Wielkim w Moskwie
    /AP/ Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Teatrze Wielkim w Moskwie odbyła się akademia, w której udział wziął Breżniew. Gazety zachodnie odnotowują, że Breżniew wszedł na scenę o własnych siłach. Pojawienie się Breżniewa obaliło krążące niedawno pogłoski o jego niespodziewanej śmierci.

Eksplozja w fabryce podzespołów rakietowych pod Moskwą
    /dpa/ W położonej sto kilometrów na północ od Moskwy fabryce, gdzie produkuje się podzespoły rakietowe dla pojazdów kosmicznych, miała miejsce silna eksplozja. W chwili wypadku na terenie fabryki znajdowało się ok. 300 osób. Pogłoski o dużej ilości rannych i zabitych są jak do tej pory nie potwierdzone.

Amerykańska delegacja u Czyrka
    /TZ/ Jak już podawaliśmy w numerze poprzednim, do Polski udała się delegacja Izby Reprezentantów Kongresu USA pod kierownictwem deputowanego partii demokratów Obey'a.

Górnicki widzi "punkt zwrotny"
    /TS/ Były polski dziennikarz i długoletni korespondent w USA Wiesław Górnicki,  /jeszcze niedawno kapitan, teraz już major/, który od 13.12. 1981 r. jest rzecznikiem prasowym WRON-y widzi "psychologiczny punkt zwrotny" w stosunkach polsko-niemieckich. Górnicki jest znany z doskonałych /dla WRON-y/ wywiadów udzielanych w języku angielskim i można chyba powiedziedzieć, że jest bronią psychologiczną nr 1 reżymu Jaruzelskiego wobec dziennikarzy zachodnich, których już wielokrotnie udało mu się wystrychnąć na dudka. "Spiegel" i inne czasopisma na tzw. ""wysokirn poziomie", jak również stacje telewizyjne przekazują wypowiedzi Górnickiego prawie bez komentarzy. Również i teraz gazety niemieckie przedrukowują wystąpienia Górnickiego, który chwali RFN za wywiązanie się ze swoich obowiązków wobec Polski, co  podreślane jest

- 5 -

z wyczuwalną dumą. Stosunek Kremla do Polski w związku z wizytą Jaruzelskiego określa Górnicki jako wielkoduszny, mówiąc, że jest to więcej niż oczekiwano. W taki oto sposób Kreml i PRL urabiają "bezpłatnie" opinię publiczną Zachodu.
Gdybym chciał w niemieckiej gazecie wydrukować to, co napisałem powyżej, musiałbym zapłacić 1000 marek.
    Kłamstwa i fałszywe obietnice majora Górnickiego drukuje się za darmo. Kto i dlaczego chce być okłamywany? W kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego ówczesny kapitan rezerwy twierdził, że nie potrwa to długo, bowiem rządzić narodem bez narodu nie można i że jest nie do pomyślenia, aby 10-milionowa "Solldarnosć" została nagle rozwiązana.

Ksiadz, skazany na karę więzienia
    Sąd wojskowy w Koszalinie skazał księdza Jerulskiego na karę 3,5 lat więzienia za zniesławienie osobistości kierowniczych. Prokurator domagał się kary sześciu ląt więzienia. Ksiądz Jerulski zaatakował podobno w swoim kazaniu generała Jaruzelskiego.

Brak butelek w Polsce
    W polskich zakładach mleczarskich, browarach itp. brakuje butelek. Przyjęto więc propozycję "Expressu Wieczornego", aby w zamian za 15 pustych butelek przyznawać kartkę na litr wódki, tj. miesięczną ilość przysługującą osobom dorosłym. Wkrótce punkty skupu zawalone zostały butelkami. W ciągu tygodnia w rejonie Katowic dostarczono do punktów skupu 450 000 pustych butelek. Nadspodziewany napływ butelek sprawił, że z akcji tej szybko się wycofano.

10. III.
Przez zieloną granicę

    Podczas próby przekroczenia granicy polsko-czeskiej postrzelono młodego obywatela PRL. Jak podaje Prokuratura Wojskowa w Krakowie, ilość nielegalnych prób przekroczenia granicy z Czechosłowacją ostatnio wzrosła. Przeważnie chodzi o młodych ludzi /15-18 lat/, którzy usiłują dotrzeć do Austrii.

11.III.
Oświadczenie Papieża w sprawie Polski
    Papież Jan Paweł II zabrał ponownie głos w sprawie Polski i stwierdził, że kryzys nie może zostać rozwiązany przy pomocy "siły fizycznej", lecz jedynie poprzez społeczne porozumienie, które opiera się na "prawdzie, 'sprawiedliwosci, wolności i miłości". W swojej cotygodniowej audiencji Papież poparł niedawno złożone oświadczenie Episkopatu Polskiego. Solidarność kościoła jest potrzebna przede wszystkim tym, którzy są przez prawo wojenne narażeni na cierpienia, tylko poprzez solidarnosć między ludźmi i narodami można zwyciężyć nienawiść. wrogość i zagrożenie.

Zniesienie ograliczeń dla dyplomatów polskich
    W USA, Wielkiej Brytanii i Japonii zniesiono ograniczenia poruszania się dla dyplomatów polskich. Jest to odpowiedź na zniesienie ograniczń dla dyplomatów zachodnich w Polsce.

Ferie dzieci polskich w RFN
    260 polskich dzieci w wieku od 8-14 lat przybyło do RFN na 4-tygodnlowy wypoczynek. Dzieci pochodzą ze Śląska i zostały zaproszone z inicjatywy Katolickiego Centrum Kształcenia w Bad Kreuznach.

Nowy skandal łapowniczy w ZSRR
    Jak podaje "Literaturnaja Gazeta", grupa ponad 70 wysokich działaczy państwowych uwikłana jest w aferę łapowniczą. Wszyscy oni zostali skazani na kary

- 6 -

więzienia od 7 do 14 lat, nie wiadomo natomiast, ile nakradli. Grupa ta miała główną siedzibę w Uzbekistanie i zajmowała się handlem materiałymi, przeważnie drewnem. Przekupywano urzędników z centralnych instytucji w Moskwie i z poszczególnych republik. Zakupione materiały odsprzedawano prywatnym nabywcom za wysokie ceny. W wielu republikach nie można było nabyć deski w sektorze państwowym. Według gazety winnych należy szukać nie tylko w Uzbekistanie, lecz również wśród tych, którzy brali wysokie łapówki i którzy byli u steru władzy.

Aresztowania
    W ubiegłym tygodniu skazano w Polsce 57 osób, które naruszyły przepisy stanu wojennego, na kary wiięienia do lat pięciu. Dochodzenie prowadzi się przeciwko 76 innym osobom pod tym samym zarzutem. Pomiędzy nimi znajduje się ksiądz Bolesiaw Jerulski, o którym pisaliśmy już wcześniej. Na 3 lata więzienia skazano podejrzanego o kradzież broni oficerowi WP.

Dziennikarz szuka uczciwej pracy
    Ogłoszenie z 10. III.82 r. z "Życia Warszawy": "Poszukuję uczciwej pracy. Jacek Maziarski. Tel. 23 66 70." Warto przypomnieć, że Jacek Maziarski był do 13.XII.81 r. jedną z gwiazd dziennikarstwa polskiego — znany był on ze swoich wystąpień telewizyjnych, podczas których opowiadał się za "Solidarnością".

Stanowisko rządu francuskiego
    Rzecznik prasowy paryskiego MSZ oświadczył, że "stworzenie internowanym przez polski rząd wojskowy możliwosci opuszczenia kraju" jest pogwałceniem praw ludzkich, z którym rząd francuski nie może się zgodzić. Będą natomiast uwzględniane podania o wizy tych Polaków, którzy posiadają swobodę podejmowania decyzji.

12. III.
Rezolucja Komisji Praw Człowieka
    Komisja Praw Człowieka przy ONZ zdecydowaną większością głosów /19 do 13/ postanowiła wysłać do Polski komisję dochodzeniową w celu zbadania panujących tam warunków. Sekretarz Generalny ONZ Javier Perez de Cuellar zobowiązany został do podjęcia starannych studiów o sytuacji praw człowieka w Polsce i przedstawienia ich rezultatów podczas następnego zebrania komisji w 1983 r. Przewodniczący delegacji polskiej prof. A. Łopatka potępił rezolucję jako "bezprawną i nieważną, poza tym politycznie szkodliwą i obłudną"· Projekt rezolucji został zaproponowany przez RFN, Danię, Włochy i Holandię. Obok zachodnich członków komisji za rezolucją głosowało również 8 krajów Trzeciego Swiata, podczas gdy inne poprzez swoją pasywność umożliwiły jej zatwierdzenie. Razem z krajami bloku wschodniego przeciwko rezolucji głosowały: Algieria, Kuba, Etiopia, Ghana, Indie, Syria, Jugosławia, Zambia i Zimbabwe. Chiny wstrzymały się od głosu.

13.03.82
Demonstracja w Teatrze Wielkim w Warszawie
    /Reuter/ Kilka tygodni temu na łamach "Biuletynu Informacyjnego" poinformowallsmy o "sankcjach" wprowadzonych przez społeczeństwo polskie wobec osób, które publicznie poparły wprowadzenie stanu wojennege. Aktor J.Kosiński, któremu przerwano wówczas występ w Teatrze Narodowym został obecnie zmuszony

- 7 -

do całkowitego zrezygnownia z uczestniczenia w sztuce, w związku z powtarzającymi się każdego dnia protestaml. Podobna akcja miała miejsce kilka dni temu 13.03.82 r. w Teatrze Wielkim i wymierzona była tym razem przeciwko Leonardowi Mrozowi. Działacze "Solidarnośei" przerwali gwizdami, śmiechem, kasłaniem i klaskaniem operę Verdiego "Trubadur", gdy na scenie pojawił się Leonard Mróz. Jeden z demonstrujących miał mały gwizdek. Protestujący powiedzieli korespondentowi Reutera, że było ich około 100 rozsianych na widowni i że demonstracja miała na celu zarówno przypomnienie, iż tego dnia upłynęło 3 miesiące od wprowadzenia stanu wojennego, jak i potępienie zachowania się Mroza, który występował na galowym koncercie "Przyjaźni Polsko-Radzieckiej".

    Śpiewak do reszty stracił głowę, gdy z różnych stron widowni rozległy się gwizdy i klaskanie, w rezultacie czego dyrygent Aleksander Tracz przerwał przedstawienie. Nieumundurowana S.B. zaczęła natychmiast krążyć po sali, lecz prawdopodobnie nikogo nie aresztowano. Operę wznowiono po kilku minutach przerwy, ale już do końca widownia okazywała wyrazy protestu, kaszląc i głośno śmiejąc się w czasie występów Mroza. Jeden z umundurowanych funkcjonariuszy usiłował wyprowadzić z sali dziewczynę, która cały czas głośno chichotała, ale zaniechał tego wobec podobnego zachowania się większości widzów.

    Niektórzy z protestujących powiedzieli potem, że demonstracja nie była całkowitym sukcesem, ponieważ na sali było zbyt dużo funkcjonariuszy SB, którzy widocznie przewidywali, że coś w tym dniu nastąpi. "Chcieliśmy powstać z miejsc i bez końca bić brawo Mrozowi, by w końcu zmusić go do zejścia ze sceny".
W dalszym ciągu artyści, aktorzy i intelektualiści bojkotują PR i TV oraz inne oficjalne występy — podaje na zakończenie korespondent.

14. III.
Prymas Glemp o sytuacji w Polsce
    W odezwie arcybiskupa Glempa, która odczytywana jest w polskich kościołach , mowa jest o kryzysie gospodarczo-moralnym, powodzi i stanie wojennym, które wiele rodzin polskich doprowadziły do bardzo ciężkiej sytuacji. "Z zaniepokojeniem obserwuje się stojące w kolejkach przed sklepami kobiety, niemożność zrealizowania kartek żywnościowych i niedożywione dzieci". Prymas Glemp wezwał katolików polskich, aby dziękowali w modlitwach za okazywaną im chrześcijańską pomoc.
    Ciężka sytuacja w kraju została w dużym stopniu złagodzona poprzez pomoc z zagranicy. Prymas wyraził podziękowania tym wszystkim za granicą, którzy wyciągnęli "braterską dłoń" do znajdujących się tam Polaków, tak że ci mogli odnaleźć chleb i nowy dom.

Masowa ucieczka rybaków
    188 członków załogi dwóch polskich statków-przetwórni uciekło na ląd w Ekwadorze.

15·III.
Akcja solidarności z Polską

    Ambasada Polski w Bernie odmówiła w ubiegłą sobotę przyjęcia petycji w sprawie uwolnienia internowanych w Polsce. Na petycji znajdowało się 25 000 podpisów. Wkrótce przeprowadzona zostanie na terenie Szwajcarii akcja "Patronat", której celem jest przejęcie patronatów nad poszczególnymi internowanymi lub ich grupami.

- 8 -

Akcja balonowa — epilog
    Prasa polska poświęciła wiele miejsca balonom wypuszczanym z duńskiej wyspy Bornholm i zawierającym materiały propagandowe skierowane przeciwko reżymowi Jaruzelskiego. Rzecznik MSZ określił tę akcję jako "bezprzykładną agresję propagandową". Poza tym akcja balonowa stworzyła "poważne zagrożenie dla komunikacji powietrznej".

Nagonka
   "Żołnierz Wolności" publikuje serię artykułów zawierających ciężkie zarzuty skierowane przeciwko Edwardowi Gierkowi, który znajduje się obecnie w obozie dla internowanych. Zarzuca mu się, że wczasie sprawowania władzy doprowadził w "bezmyślny sposób" do kapitulacji i uzależnienia gospodarczego od Zachodu.

Nędza i niedostatek
    Wg obliczeń rządu RFN około 10 mln Polaków żyje obecnie poniżej tzw. minimum egzystencji. Szczególnie u młodych ludzi daje się zauważyć zjawisko niedożywienia.

Oskarżenie Lecha Wałęsy przez W. Górnickiego
    Bliski doradca gen. Jaruzelskiego Wiesław Górnicki wskazał, że polskie władze wojskowe nie zamierzaja w najbliższej przyszłości wypuścić na wolność internowanego przewodniczącego NSZZ "Solidamość" Lecha Wałęsy. Górnicki oskarżył Wałęsę o udział w działalności antypaństwowej przed wprowadzeniem stanu wojennego i oświadczył, że jego zwolnienie jest niemożliwe, dopóki Wałęsa obstaje przy politycznej roli NSZZ "Solidarność", a z punktu widzenia reżimu rola ta jest, jak powiedział, nie do przyjęcia. Wcześniej żona Wałęsy Danuta oświadczyla, że oficjalnie zaapelowała do gen. Jaruzelskiego o pozwolenie, aby jej mąż mógł wziąć udział w uroczystości chrztu ich córki w najbliższą niedzielę /21.03./. Również prymas Polski J. Glemp zaapelował dzień wcześniej o wypuszczenie Lecha Wałęsy na wolność.

Rozmowy na temat dalszych sankcji handlowych wobec ZSRR.
    Delegacja Stanów Zjednoczonych spotkała się w Bonn z przedstawicielami rządu zachodnio-niemieckiego, starając się o nowe sankcje handlowe sprzymierzeńców zachodnich przeciwko Moskwie. Delegacja spokała się z ministrem spraw zagranicznych Genscherem oraz z przedstawicielami ministerstwa finansów i gospodarki RFN-u. Komunikat zachodnio-niemiecki głosi, że rozmowy odbywały się w przyjaznej i konstruktywnej amtosferze, lecz nie podano żadnych szczegółów. Rząd RFN twierdzi jednak, że sankcje są nieskuteczne, że nie polepszą sytuacji w Polsce i są sprzeczne z zachodnio-niemiecką polityką poprawy stosunków z blokiem radzieckim. Oprócz RFN delegacja amerykańska zamierza przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami Włoch, Wielkiej Brytanii i Belgii, by wezwać te kraje do ograniczenia kredytów handlowych dla ZSRR w zwiazku z rolą, jaką odegrał on przy wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.

Partyjni banici
    /Newsweek/ Według dobrze poinformowanych źródeł, gen. Jaruzelski chce pozbyć się członków przeciwstawnych frakcji w PZPR wysyłając ich na placówki dyplomatyczne. A.Żabiński i S.Kociołek mają być wkrótce wysłani do ambasad w Budepeszcie i Moskwie. Znany z llberalizmu T. Fiszbach ma otrzymać funkcję konsularną w Kanadzie.

- 9 -

Wypowiedź wicepremiera Rakowskiego
    /Reuter/ Na zebraniu nauczycieli wicepremier Rakowski powiedział, że jest specjalnie zaniepokojony, jak to określił, oznakami głupoty i przykładami podziemnej działalności w szkołach. Pobłażliwe stanowisko niektórych nauczycieli wobec tego zjawiska jest także bardzo niepokojące — stwierdza Rakowski. Właśnie dla zapobieżenia szerzeniu się tego rodzaju szkodliwych objawów, władze państwowe zdecydowały się na tak krańcowe posunięcie jak wprowadzenie stanu wojennego. Nauczyciele, będący przeciwnikami ustroju socjalistycznego w Polsce, powinni szukać pracy gdzie indziej. Nauczyciele, którzy uważają, że trzeba sprzeciwiać się socjalizmowi, nie powinni uczyć w szkołach w państwie socjalistycznym — dodał wicepremier. Poza tym Rakowski przyznał, że są pewne nieznaczne luki w nauczaniu historii współczesnej, ale stwierdził, że do wydarzeń, które traktowano przez ostatnie 30 lat tylko marginalnie, należy podchodzić spokojnie i tłumaczyć je uczniom właściwie, bez czynienia z nich zagadnień politycznych.

16.03.82.
Spłata części długów
    Wicedyrektor Polskiego Banku Handlowego Han Wołoszyn poinformował, że spłacono wszystkie odsetki należne bankom zachodnim za rok ubiegły i że Warszawa jest gotowa do ustalenia nowych terminów płatności podstawowego kapitału pożyczkowego w wysokości 2 mld 400 mln. Banki zachodnie oświadczyły, że nie zamierzają ustalać nowych terminów spłat, dopóki nie zostaną spłacone odsetki od tego kapitału. Łącznie długi zagraniczne sięgają 26 mld dolarów.

Zebranie koordynacyjne "Solidarności" w Niemczech Zachodnich
    W Düsseldorfie odbyło się zebranie koordynacyjne 23 delegatów "Solidarności", którzy w chwili wprowadzenia stanu wojennego znajdowali się w RFN. Wezwali oni wszystkich przebywających w Niemczech Zachodnich Polaków do współpracy z biurami informacyjnymi. Grupy robocze "Solidarności" istnieją już w Hamburgu, Saarbrücken, Monachium, Augsburgu i Berlinie Zachodnim. Działacze "Solidarności" zwrócili się z apelem do społeczeństwa niemieckiego o bojkotowanie wyrobów żywnościowych z PRL.

Oskarżenia przeciwko Jaruzelskiemu
    Były generał WP Dubicki, który w latach 60-tych i 70-tych współpracował z Jaruzelskim i który przybył na Zachód przed 13.XII.81 r. w wywiadzie udzielonnym gazecie "Le Quotidien" stwierdził: "Jaruzelski wydał w roku 1970 rozkaz strzelania do robotników w Gdańsku". Poza tym oświadczył on, że już w październiku 1981 r. w ZSRR były drukowane plakaty oznajmiające wprowadzenie stanu wojennego. Dubicki określił Jaruzelskiego mianem człowieka bez skrupułów: "posiada on niezaspokojoną żądzę władzy".

Zeznania Antonia Savasty
    /AP/DPA/UPI/REUTER/  W sądzie w Weronie jeden z przywódców Czerwonych Brygad Antonio Savasta, w czasie swojego zeznania oświadczył, że inne organizacje terorystyczne z RFN, Hiszpani i Francji oraz ambasada bułgarska zaofiarowały swą pomoc w uprowadzeniu amerykańskiego generała J.DOZIERA. Propozycja ta nie została jednak przyjęta.

- 10 -

16.03.82.
XVII Zjazd Radzieckich Związków Zawodowych
    /AP/ Rozpoczął się XVII Zjazd Radzieckich Związków Zawodowych w Moskwie. Na Zjeździe zabrakło wśród 5000 delegatów i 300 obserwatorów zagranicznych przedstawicieli NSZZ "Solidarność". Znalazła się za to na sali grupa z Polski reprezentująca "oficjalne związki". Zjazd odbywa się w okresie wyraźnej publicznej krytyki przywódców związku, oskarżającej kierownictwo zwiazku o nieudolność i biurokratyczne nawyki. Zagraniczni korespondenci wskazują, że być może było to przyczyną usunięcia ze stanowiska przewodniczącego Centralnej Rady Związków Zawodowych Aleksieja Szubajewa, który piastował ten urząd od 1976 r.
    W pierwszym dniu Zjazdu, w wygłoszonym przemówieniu Leonid Breżniew przyznał, że Związek Radziecki znajduje się w obliczu poważnych trudności gospodarczych. Breżniew wskazał też, że władze czynią wszystko, co w ich mocy, aby ten poważny problem rozwiązać. Zwrócił się także do związków zawodowych i organizacji rolniczych o pomoc w znalezieniu rozwiązania istniejącego problemu. Wezwał również do walki z biurokracją wewnątrz ruchu związków zawodowych, utrzymując, że przywódcy związkowi powinni wykazywać większą inicjatywę na odcinku ochrony robotników przed pewnymi próbami wykorzystania ich w pracy.

17.03.82
Placowe
    Na terenie kraju notowane są przypadki zatrzymywania przez funkcjonariuszy MO samochodów ciężarowych z żywnością dla społeczeństwa polskiego. "Zatrzymują, pokazują na palcach, ile chcą i łapczywie wyciągają ręcę po piwo, papierosy i czekoladę" — mówią wracający na zachód kierowcy. Formy działalności MO pozostały bez zmian.

18.03.82
Nowe pokojowe formy oporu

    Zbigniew Bujak wezwał członków związku do mocnej i wyraźnej odpowiedzi na wysiłki władz w kierunku znacznego ograniczenia niezależnego ruchu związkowego. Apel Z.Bujaka ukazał się w podziemnym piśmie "Tygodnik Mazowsze". Wzywa on 10 mln członków "Solidarności" do wysyłania listów do gazet i przedstawicieli władz z żądaniem przywrócenia NSZZ "Solidarność". Zbigniew Bujak, przewodniczący regionu Mazowsze przebywa w dalszym ciągu w ukryciu.

15 000 Polaków w Belgii
    Od czasu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce ponad 4 000 obywateli PRL złożyło podania o azyl w Belgii. Informację tę podał rzecznik belgijskiego MSZ. Liczba Polaków zamieszkałych w Belgii zwiększyła się w ten sposób do 15 tysięcy.

- 11 -

18.III
Nagonka na SDP
    Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które znane było ze swojego poparcia dla ruchu odnowy, znalazło się teraz w centrum ataków oficjalnej propagandy. Słyszy się nawet żądania całkowitej likwidacji stowarzyszenia, które po 13.XII.81 r.zostało zawieszone w działalności. W ubiegłych tygodniach wielu dziennikarzy, którzy opowiadali się swojego czasu za "Solidarnością", utraciło swe miejsca pracy. PAP opublikował list dziennikarzy skierowany do Jaruzelskeigo, w którym uznają oni SDP w jego dotychczasowej formie za zbyteczne. List /nadany z Poznania/ zawiera postulat utworzenla nowej organizacji dziennikarskiej.

Czystka wśród dziennikarzy
    Według nieoficjalnych informacji władze wojskowe usunęły z pracy ponad 500 dziennikarzy z powodu niezależnych poglądów lub poparcia okazywanego NSZZ "Solidarność".

 

ZNÓW WYCHODZI "PRZEGLĄD SPORTOWY"

   13-go marca ukazało się pierwsze po ogłoszeniu stanu wojennego wydanie "Przeglądu Sportowego". Format, druk, czerwono-czarne nagłówki pozostały, papier jest jednak gorszej jakości — szary, tak samo zresztą jak i treść artykułu redakcyjnego "Jesteśmy".
    Nie tak ważne jest, o czym pisze się /nareszcie jesteśmy/, lecz o czym się nie pisze w tym artykule. Nie ma tam słowa o WRON-i e , ani nie wyjaśnia się, dlaczego PS tak długo nie wychodził. Nic nie mówi się o tym, kto odszedł z redakcji, kto pozostał. Ze wzmianki na stronie 2 wynika, że redaktorem wydania jest Krzysztof Dąbrowski, tak zresztą jak i następnych wydań /lepszy papier/, a kto jest redaktorem naczelnym, nie wiadomo, bo zniknęła stopka redakcyjna.
Niestety w pierwszych numerach nie ma artykułów tak znanych i doskonałych dziennikarzy jak Jerzy Zmarzlik, człowiek o szerokich horyzontach i demokratycznych poglądach. Co się z nim stało? Czy wyrzucono go z pracy? A może siedzi? Z bardziej znanych dziennikarzy pozostali Adam Chojnowski /tenis/, Marian Matzenauer /sporty zimowe/, Andrzej Ziemilski i kilku innych. Pozostał również Grzegorz Aleksandrowicz, do dn. 13.12.82 r. redaktor naczelny pisma jak również wielu innych dziennikarzy średniego lotu. Jasne jest, że ukazanie się mojej od ponad 30. lat ulubionej gazety mnie ucieszyło. Brak artykułów Zmarzlika mocno mnie jednak zaniepokoił. Czy "Przegląd Sportowy" będzie tylko drukował teraz wyniki, podawał, kto silniej kopnął piłkę, czy też widział sport i jego kulisy szerzej, prawdziwiej i bardziej humanitarnie, jak to zawsze czynił Zmarzlik?

    Nie mogę oprzeć się pokusie, aby nie zakomunikować zainteresowanym sportem czytelnikom, że w piłkarskich półfinałach Pucharu Polski Lech Poznań wygrał z Arką Gdynia 2 : 0, zaś Pogoń Szczecin pokonała Górnika Zabrze 2 : 1. Finał odbędzie się 13-go maja.
/kibic/

Berlin Zachodni, dn. 21.03.1982

Powrót do BI nr 5