- 34 -

Lekcja z pułkownikiem   

   Z początkiem roku 82 działalność szkół uzyskała nowy wymiar: zobowiązano dyrekcje i nauczycieli do pełnienia wobec uczniów funkcji szpicli i propagandystów wyjaśniających rzeczywistość zgodnie z DTV; do szkół wkroczyli oficerowie w roli nadzorców i ... pedagogów.    Zamieszczamy notatki ucznia jednej z poznańskich szkół średnich z lekcji z pułkownikiem LWP. W cudzysłowach autor notatek zapisał dosłownie fragenty wypowiedzi pułkownika zachowując ich specyficzne cechy stylistyczne.

Pułkownik: Wprowadzenie stanu wojennego było najwyższą koniecznością ze względu na groźbę wojny domowej i przygotowywany przewrót. Bezpośrednią przyczyną były rozmowy w Radomiu. O przygotowaniu przewrotu przez "Solidarność" świadczą między innymi:

  • taśmy znalezione w siedzibie "Solidarności" z nagranymi przemówieniami, które miały być wygłoszone po przejęciu władzy.
  • szubienice, przygotowywane m.in. na rynku w Radomiu.
  • przygotowany bliżej nieokreślony przejstawiciel, który miał przejąć władzę nad wojskiem.
  • trybuny: przygotowane w Gdańsku i Warszawie.
  • listy działaczy partyjnych, wojskowych i milicjantów przeznaczonych do natychmiastowej likwidacji /pan prelegent też na nich był/.

  Wprowadzenie stanu wojennego nie było zamachem stanu, bo Jaruzelski zachował swoje funkcje. Internowani działacze "Solidarności" przebywają w sanatoriach i domach wczasowych /niektóre bardzo ekskluzywne/, w dobrych warunkach: są bardzo dobrze żywieni, "wypoczywają sobie". "Internowani zostali prominenci i ekstremiści, by naród mógł iść prostą, oczyszczoną drogą."

Pytanie z klasyDlaczego zdejmuje się krzyże, na których zawieszenie
uprzednio zezwolono?

- 35 -

Pułkownik: A dlaczego mają wisieć? Powieszone zostały bezprawnie. Skonfiskowałem broszury, które mówią, o co chodzi. Ja wiem, co się za tym kryje. Tu nie chodzi o względy religijne. Krzyże były wpychane na siłę ... Czy partia wiesza w kościołach Marksa i Engelsa? Nie wolno wchodzić z butami do duszy.

Pytanie z klasy: Co się dzieje z Wałęsą?

Pułkownik: "Wałęsa zerwał porozumienie, bo żądał rzeczy niemożliwych. Jest internowany w willi pod Warszawą. Rozmowy nie dochodzą do skutku, bo Wałęsa żąda udziału Geremka. Wałęsa jest przywódcą poniżej poziomu średniego i nie potrafi sam podejmować decyzji."   Na dalsze dociekanie uczniów pan pułkownik odniesionym głosem oświadczył:   "A w ogóle to nie wiem, czy rząd będzie chciał rozmawiać z Wałęsą. Po Radomiu, jak  pokazał swoje oblicze, to jak się trochę uspokoi, to wytoczy mu się proces, i będzie siedział."

Pytanie: Jak może dalej uważać się za przewodnią siłę partia, której członkowie, zajmujący nadal wysokie stanowiska, ukrywali przed narodem stan kraju i długi, pozwolili na doprowadzenie do kryzysu?

Pułkownik: "Nie wszyscy muszą o wszystkim wiedzieć, jak nie są członkami partii?


Berlin Zachodni, 21.03.1982

 

Forum (Twój komentarz) dot. wydania Poglądu nr 141:
 
Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de (tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/