- 38 -

Sprawozdanie finansowe

   Przed wydaniem Biuletynu nr 3 stan kasy wynosił DM 264,-. Ze sprzedaży tegoż numeru uzyskaliśmy DM 520,-. Po odjęciu kosztów własnych /papier, przybory biurowe/ pozostało DM 546,80.

  W związku z projekcją filmu "Dreszcze" na 32. Int. Filmfestspiele zorganizowaliśmy stoiska pod kinami, gdzie sprzedawane były znaczki, plakaty oraz zbierane datki. Ogółem dwudniowe akcje przyniosły nam DM 620,-. Także koncerty duetu fortepianowego. "Marek i Wacek" zmobilizowały nas do przeprowadzen1a zbiórki funduszy, które wyniosły DM 155,50.

   Zmiana szaty graficznej kolejnego 4 numeru "Biuletynu" była związana z kosztami /230,-/ Ze sprzedaży tego numeru uzyskaliśmy DM 628,60.

  11 marca 1982 założyliśmy konto nr 122 00 12382 w Sparkasse der Stadt Berlin West. Aby usprawnić pracę redakcji zdecydowaliśmy się zakupić jeszcze jedną maszynę do pisania. Wraz z kosztami papieru i innymi koniecznymi wydatkami dało to sumę DM 569,90. Kwota DM 300,- została przeznaczona na pomoc dla naszych kolegów redakcyjnych w kraju.

   Na naszym koncie znajduje się obecnie suma DM 866,80.


 

Forum (Twój komentarz) dot. wydania Poglądu nr 141:
 
Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de (tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/