Wielka polityka po przesileniu grudniowym w Waszyngtonie powróciła na orbitę codzienności, a świat nie wypadł z wiązań. Jednak spotkanie na szczycie, obok redukcji arsenału nuklearnego, zaowocuje być może drobną korektą na politycznej mapie świata i Sowieci, zgodnie z zapewnieniem Gorbaczowa, do końca bieżącego roku wycofają swoje wojska z Afganistanu. Jak zauważa Wiktor Grotowicz w artykule wstępnym AFGANISTAN: KONIEC WOJNY?, w którym mowa o aktualnej sytuacji politycznej i wojskowej w tym kraju: "sowiecka krzątanina wokół problemu afgańskiego nie jest czynnością pozorowaną".

Natomiast Grzegorz Wiktorczyk w związku z ostatnimi zajściami w Rumunii w artykule PIERIESTROJKA NA LUDOWO? przepowiada, iż w kraju Ceausescu "niedaleka wydaje się przyszłość, w której przewagę mogą zdobyć »gniewni«, a wtedy najbiedniejszy barak obozu stać się może najbardziej zapalnym".

W niniejszym numerze "Poglądu" najwięcej miejsca jednak poświęcamy najgroźniejszej pladze społecznej dzisiejszej Polski – alkoholizmowi. Jacek Giewąt odpowiadając na pytanie KTO W POLSCE PIJE, ILE I DLACZEGO? (str. 50) przypomina o przerażającej prognozie Komisji Episkopatu, z której wynika, iż jeśli tendencje ostatnich 20 lat się nie zmienią, to w roku 2000 możemy doczekać się Polski z 17 milionami alkoholików i spożyciu 16 l czystego alkoholu na głowę! Pomyśleć tylko, że w Polsce przedwojennej wskaźnik ten w roku 1938 wynosił 1 litr na osobę.

Wydana niedawno w Polsce książka Sokrata Janowicza "Białoruś, Białoruś..." sprowokowała Kazimierza Podlaskiego do podjęcia kontrowersyjnej polemiki z autorem na temat kondycji narodowej Białorusinów (str. 63) i poruszenia niepodejmowanego od lat problemu stosunków polsko-białoruskich.

Tymczasem prawodawstwo PRL-u wzbogaciło się o precedensowe prawo "lex Urban", z którego wynika, iż rzecznik rządu może pozwolić sobie na wszystko, nie obawiając się żadnych konsekwencji, gdyż działa "w imieniu wyższego dobra". Z kuriozalnego procesu o zniesławienie, wytoczonego Urbanowi przez czworo polskich naukowo ców zdaje relację Leszek Wyrwa na str. 41.

O osiągnięciach, planach i strategii działającej jawnie w Polsce organizacji "Wolność i Pokój" mówi w wywiadzie na str. 28 jej rzecznik na Zachodzie Jan Minkiewicz.

Redaktor

Email: poglad@poglad-berlinwest.de

Forum (Twój komentarz) dot. wydania Poglądu nr 141:
 
Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de (tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/
 RUS-Zahl