Pogląd nr 141
książki
Poglądu

Interlinie .......................... 0
Edward Klimczak
Aktualności
........................
2-15
Wiktor Grotowicz
Afganistan: koniec wojny?...ç
1
Maciej Radwan Rybiński
Prywate rozmyślnia ..............
17
Grzegorz Wiktorczyk
Pieriestrojka na ludowo .........
20
25
28
Kalendarium - Międzyrzecz ....
30
Rozmowa z Andrzejem Gwiazdą  
Związek po 6 latach ...............
33
Leszek Wyrwa
Lex Urban ............................
41
Wkładka - pismo organizacji "Solidarność Walcząca" Nr 25/169 z dn. 25.12. 1987 r. (1-4)  
Tomasz Wiśniewski
Muzyka (nie)chciana ..............
38
Jacek Giewont
Kto w Polsce pije,
ile i dlaczego? .......................
50
Andrzej Zaczyn
Żona z kieliszkiem .................
46
Andrzej Piwowarczyk
Anonimowi alkoholicy.............
57
Kazimierz Podlaski
O kondycji narodowej Białorusinów ........................
63
Bogdan Szczeblowski
Labirynt grozy ......................
60
Marta Waliszewska  
Z biblioteczki emigrantki ........ 74
Jan Tyberski  
Z Rzymu .............................. 76
Paweł Gajowniczek  
Z Oslo .................................. 79
DOKUMENTY ..................... 81
Numer oddano do druku dn. 20.01.88 r.
WYDANIE 141 (1), STYCZEŃ 1988
AFGAŃCZYCY
to dzielna, zahartowana i niezależna rasa (Fryderyk Engels)
(Kliknij w miniaturę, aby otrzymać czytelny obraz.)
     
Miniatura2 Miniatura3
     
Miniatura4
Miniatura5
Miniatura6