Książki Poglądu
Pogląd nr 142

Interlinie
Aktualności ..........................,.
1-16
Wiktor Grotowicz
Bomba dla Kadafiego.................
1
Energia atomowa
Fakty i mity...........................
17
Mateusz Fiszer
Wizyta na cmentarzu.................
21
Grzegorz Wiktorczyk
Nekrolog dla antykomunisty.......
23
Leszek Wyrwa
Kochajmy
Pomarńczową Alternatywę.........
25
Zbigniew Skrzypczak
Kartki z notatnika......................
20
Maciej Radwan Rybiński
32
Prywatne rozmyślania...............
Piotr Kowalczuk
Bogdan Szczeblowski
Organizacja narodów źle zjednoczonych..........................
35
Krzysztof Werski
Wywiad z Agnieszką Holland.......
39
Wywiad z A. Dubčekiem.............
47
Krzysztof Kasprzyk
Socjaldemokracja Północnoamerykańska...............
50
Rozmowa z prof. Bartoszewskim.......................
53
Piotr Kowalczuk
59
Spod szubienicy na nowy kontynent................................
Rozmowy ze Zdzisławem NAJDEREM................................
64
Polacy w ZSRS...........................
68
Marta Waliszewska
Z biblioteczki emigrantki............
69
JÜrgen Fuchs
Wiersze....................................
71
KRONIKA EMIGRACYJNA...........
72
LISTY DO REDAKCJI..................
76
Oddano do druku dn. 16.02.1988r.

 

SKANDAL ATOMOWY W RFN

WYDANIE 142, LUTY 1988 (2)

(Kliknij w miniaturę, aby otrzymać czytelny obraz.)
Pełne teksty prezentowanych artykułów będą wkrótce zlinkowane.

 

 

 

     

 

  Forum (Twój komentarz) dot. wydania Poglądu nr 142:
   
  Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de (tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/