książki
Poglądu

Interlinie .......................
1
Aktualności ............................
2
Krzysztof Wyszkowski  
Jaruzelski contra Solidarność ....
2
Waldemar Maszenda  
Ile kosztują błękitne szwadrony?  
4
10
14
Jerzy Szczęsny
Dyskretny urok parlamentaryzmu
16
Aleksander J. Wieczorkowski
Spowiedź dziecięcia systemu.....
18
Tomasz Gabor
Komunizm na Węgrzech............
20
Z geografii politycznej PRL .........
23
Józef Ziuk
Widziane z podziemia................
29
Zbigniew Żbikowski
Reportaż z Kazachstanu............
30
Joanna Kluzik
Dwa obiegi opozycji..................
33
Andrzej Pomorski
RWE - nowe wyzwania..............
34
Janusz Korwin-Mikke
Ku normalności........................
38
Witold Gadomski
Historia gospodarczych mitów....
40
Maciej Radwan Rybiński
Prywatne rozmyślania ..............
46
Wiktor Grotowicz
Nowe powikłania polsko- niemieckie ..............................
49
DOKUMENTY:
- mówi gen. MO Jerzy Gruba .....
53
- list otwarty do gen. Kiszczaka .
58
Anna Hadrysiewicz
Korzenie .................................
60
Numer zamknięto dn. 20.09.89 r.
Projekt okładki: wit
WYDANIE 153 (1) WRZESIEŃ 1989
ZMOWA BRUNATNO–CZERWONA
W rocznicę napadu hitlerowskich
Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę
     
Miniatura2 Miniatura3
     
Miniatura4
Miniatura5 Miniatura6


Forum (Twój komentarz) dot. wydania 153, wyślij mailem:  poglad@poglad-berlinwest.de

 

Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de
(tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/