o
   
kopfl
kopfr
 

This website is under construction! Be patient with other languages, please!
Opublikowano dn. 08.08.2008 r., nowy skład w dn. 24.04.2010 r.
Autor: Edward Klimczak, założyciel i wydawca Poglądu

Email: poglad@poglad-berlinwest.de

PRZEGLĄDAJ W FIREFOX LUB SAFARI!


 
Pogląd nr 154
miesięczny magazyn polityczny
październik 1989, nr   2   (154)
 
Impressum  ....................... 57
Komentarz polityczny
Edward Klimczak
Polsko-niemieckie "pojednanie" ...
2
Aktualności ............................
4
Jednym zdaniem — przegląd prasy .....................................  
Opracował
Edward Klimczak
...................
2-11
Krzysztof Wyszkowski  
4
O szansach rządu Tadeusza Mazowieckiego mówią: J.Dyner, D.Fikus, W. Giełżyński, M.Iłowiecki, G.Kostrzewa, M. Łętowski, A.Malanowski, L.Moczulski, J. Orzeł, P.Rachtan, R. Reiff, A.Stojowski ...
12
Polskie długi — spłacać czy nie spłacać?
Mówią: St. Bratkowski, R.Bugaj, A. Machalski ..................................
16
Niemiecko-polskie sympozjum we Frankfurcie nad Menem ..
17
Aureliusz M.Pędziwol
U narodzin IV Rzeczypospolitej ..... 18
Krzysztof Wyszkowski
Obraz koalicyjnego rządu — z fusów politycznych ..............................
20
22
Maciej Radwan Rybiński
Prywatne rozmyślania — zmierzch Ostpolitik ..................................
28
Bohdan Mroczkowski
"Rewolucja Październikowa" — jak zdławiono rosyjską demokrację ...
32
Krystyna Grzybowska
Lech Wałęsa w RFN — skuteczność .
38
Tadeusz Świderek
Młodzież — niezależni .................
22
Zygmunt Chroszewski
Jak zabić księdza? — kulisy zamachu na ks. A. Chojnackiego ...
42
Zygmunt Adamiec
Alkoholizm w Polsce— "Pij — będziesz czerwony!"....................
46
Ewa Darmas
Zachód nie od strony wystaw — korespondencja z Paryża .............
50
Leszek Szaruga
Lektury obowiązkowe (Kazimierz Braun.Pomnik.; Gustaw Herling-Grudziński. Dziennik pisany nocą.; Łemkowie piszą. Wiersze z lasów i gór) ..........................................
51
Polacy w diasporze ................
53
Numer zamknięto dn. 30.09.89 r. Druk:06.10.89.
Projekt okładki: wit