Pogląd nr 7-8 (163-164)
miesięczny magazyn polityczny
lipiec-sierpień 1990 r

Impressum ...................

33
Zjednoczenie — "pod przymusem"  .........................
2
"Solidarność  kontra "Solidarność" .........................
3
Maria Mamczut  
Polska — śmietnik Europy .........
10
Katarzyna Dolińska
Chora żywność ........................
14
Adam Kowalak
Zagrożenie ołowiem ................
16

Adam Kowalski
Zbigniew Żbikowski

 
"Nie beatyfiujmy narodu"  
Rozmowa z Wiesławem Chrzanowskim, prezesem Zjednoczena Chrześcijańsko-Narodowego .......................... 17
Zbigniew Mikołajko  
Szkolnictwo – powrót religii .......
20
Anna Stelmasiak
Bezrobocie w Polsce ................
22
"Powrót do Seulu" ............. 25
rozmowa z Jędrzejem Krakowskim, ambasadorem RP w Korei Płd.  
Roman Śmigielski
"Pieriestrojka", czyli rozkład ....
26
Ewa Ratulanka
Pałac Kultury i Nauki................
28
Cezary Stolarczyk  
Amerykańska pomoc dla zagranicy .............................. 32
Witold Pronobis
Mołdawia: Czy Besarabia pozostaie w grannicach ZSSR?...
35
Ewa Szawarska
Mongolia: Powrót Czyngis-chana ...
38
Leszek Kaleta
Biało-czarny konflikt trwa ....... 40
"Pieriestrojka" na czarnym kontynencie  
Jemen: Zjednoczenie ........ 45
Andrzej Lewandowski
Australia: Kraj ładnej  pogody i gospodarczej bezstroski ........ 46
Antoni Kuś
Wschodnioniemiecki wywiad ....
50
Aureliusz M. Pędziwol
"Havel na Wawel" ...................
31
Maciej Rybiński  
Krajobraz Polski ..................... 53
Roman Lewandowski  
Polacy w Paryżu ..................... 55
Jacek Korczak-Mleczko  
Sport i polityka ...................... 56
Wacław Panek  
Kariery muzyczne ................... 60
Niewiadoma przyszłość ..... 62
rozmowa z Andrzejem Krzeczunowiczem, dyrektorem Biblioteki Polskiej w Paryżu  
Marta Waliszewska  
Z biblioteczki  reemigrantki ...... 63
Polacy w świecie ..................... 64
Numer zamknięto dn. 03.07.90 r. Oddano do druku dn. 08.07.90 r.
Projekt okładki: wit
POGLĄD nr. 7 (163-164), lipiec-sierpień 1990
»SOLIDARNOŚĆ« kontra »SOLIDARNOŚĆ«
 
(Kliknij w miniaturę, aby otrzymać czytelny obraz.)
     
Miniatura2 Miniatura3
     
Miniatura4
Miniatura5
Miniatura6