"Pogląd" — niezależny, ponadpartyjny miesięczny magazyn polityczny — wydawany jest przez fundację "Pogląd". Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk i tłumaczenia wyłącznie za pisemną zgodą wydawcy. Niezamówionych materiałów nie zwracamy, a w przypadku ich publikacji zastrzegamy sobie prawo do skrótów. Materiały podpisanen nawet nazwiskiem niekoniecznie oddją stanowisko redakcji. Odpowiedzialność za materiały podpisane nazwiskiem ponoszą autorzy. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Ceny ogłoszeń ustalamy każdorazowo ze zleceniodawcą. 
       "Pogląd" ukazywał się od stycznia 1982 roku w Berlinie Zachodnim jako niezależne pismo zrzeszenia "Gesellschaft Solidarność" e.V. Od numeru 152 (wrzesień 1989) ukazuje się w Warszawie, od nr. 165 jako wydawnictwo fundacji "Pogląd"/ Warszawa.

Kolportaż i prenumerata za granicą do grudnia 1990 r. wyłącznie poprzez "Gesellschaft Solidaność" e.V. c/o Edward Klimczak, Postfach 420122, D-1000 Berlin 42 (West) oraz jego wymienionych niżej przedstawicieli.

Prenumerata krajowa: poprzez kolporterów "Poglądu".
Prenumerata zagraniczna: cena pojedynczego egzemplarza
na Zachodzie DM 5,-.

RFN
 
półroczna ..............................................................
DM
35.-
roczna ..................................................................
DM
65.-
Europa i kraje zamorskie (poczta zwykła):
półroczna .............................................................
DM
40.-
roczna .................................................................
DM
75.-
Kraje zamorskie (poczta lotnicza):
półroczna...............................................................
DM
57.-
roczna ..................................................................
DM
105.-
Australia:
półroczna ..............................................................
DM
67.-
roczna ..................................................................
DM
130.-

Wysyłkę podejmujemy po przekazaniu należności na konto — z dopiskiem "penumerata":

"Gesellschaft Solidarność"
Sparkasse Berlin West
Konto Nr. 122 001 238 2
BLZ 100 500 00

"Gesellschaft Solidarność"
Postgiro Berlin West
58690 -102
BLZ 100 100 10

Adres redakcji:
"Pogląd"
Kierownk biura: Masza Kmicik-Lejman
ul. Hoża 37 m. 31
WARSZAWA
Tel. 22/218881

Editor:
Redakcja
Edward Klimczak
Stanisław Gałęziowski — zagranica
Adam Kowalski — aktualności
Zbigniew Żbikowski — red. odp.
Fotoskład : Leszek Kaleta

Korespondenci zagraniczni:
Ewa Darmas, Maria de Hernandez-Paulch — Paryż, Wiktor Grotowicz — Monachiulm, Edward Klimczak — Berlin, Aureliusz M. Pędziwol — Wiedeń, Maciej Radwan Rybiński — Bonn, Cezary Stolarczyk — Chicago, Roman Śmigielski — Kopenhaga, Andrzej Zwaniecki — Waszyngton

Przedstawiciele i kolporterzy:
AUSTRALIA — Andrzej Lewandowski, 8 View Street, 6008 Subiaco. tel. 09/3821662:   AUSTRIA — Księgarnia Polska, Zofia Reinbacher, Burggasse 22, 1070 Wien, DANIA — Roman Śmigielski , Worasaaesvej 7, 4tv, 1972 Frederiksberg C. leI. 01/31393330; KANADA — Marek Przykorski, 5050 Roslyn. Apt 32, H3W2l.2 Montreal, P.Q.; RFN — Robert i Stanisław Brodnicki, Zum Luftschacht 17, 4600 Dortmund 15, teI. 0231/374673; Jerzy Jankowski, Oskar-Maria-Graf-Ring 54, 8000 München 83, tel. 089/ 6371213; Tadeusz Leń, Wiener Str. 307a, 7000 Stuttgart 30, tel. 0711/8567415; Z.T. Pilarski, lm Hirschfeld 19, 5190 Stolberg, tel. 02402/84348; Marek Poliwski, Jülicher Str. 22, 5000 Köln 1, tel. 0221/219480; Christoph Pyrek, Wangener Str. 27, 7000 Stuttgart 1, tel. 0711/463038; Stanislaw Rejman, Buocherstr. 12, 7057 Winnenden, tel. 07195/74356; Waldemar Tymoszuk, Alster Arkaden 10, 2000 Hamburg 36, tel. 040/346047; USA — Tamara Sochacka, 5026 Cadiff, Detroit, Ml. 48212, tel. 311/8715317; WIELKA BRYTANIA — Solidarity with Solidarity, 7 Quintin Ave., London SW20 8LD, tel. 01/6734456.

Od Wydawcy:

"POGLĄD" O SOBIE

   Przeprowadzka redakcji "Poglądu" z Berlina Zachodniego do Warszawy dobiega końca. Na początku września zlikwidowaliśmy biuro przy Gesslerstrasse — obecnie funkcjonuje ono zastępczo w prywatnym mieszkaniu Wydawcy. Nadal aktualne są nasze berlińskie konta bankowe, przyjmujące wpłaty na prenumeratę zagraniczną — aż do przydzielenia nam konta w Warszawie, co — jak wiele rzeczy w kraju — jeszcze potrwa.
   "Pogląd" wyszedł ostatecznie z podziemia i z "drugiego obiegu", w którym funkcjonował od początku stanu wojennego. Jest nadal niezależnym pismem, tyle że obecnie nie Towarzystwa "Solidarność" z Berlina Zachodniego, a niezależnej fundacji "Pogląd" z Warszawy.
    Obecnie Wydawnictwo i Redakcja podejmują usilne starania, by zdobyć oficjalny, legalny, po prostu wolny rynek czytelniczy. Lipcowo-sierpniowy numer pisma kolportowany był już przez "Ruch" i zyskał wiele przychylnych ocen  czytelniczych i dziennikarskich.
    Chcemy zdobyć czytelnika nie uzależniając się od żadnych partii, politycznych koterii czy innych ugrupowań, które wyszarpują sobie tytuły po byłej RSW na własne organy, bądź zakładają nowe trybuny słowa niby wolnego, ale jednak stronniczego. Naprawdę niezależne dziennikarstwo, zwane w świecie "czwartą siłą", musi być być w Polsce dopiero zbudowane. Dziennikarstwo to nie tylko dziennikarze, tych podobno nie brakuje, ale również czasopisma, w których swoje teksty mogliby zamieszczać. 'Pogląd" chce być takim miejscem, ale aby naprawdę istnieć na rynku, musi zwiększyć częstotliwość ukazywania się. Aktualnym magazynem politycznym może stać się dopiero jako tygodnik. Planując na razie zmianę rytmu na dwutygodniowy, zmniejszamy od tego numeru objętość o połowę. Przeprowadzając wszystkie te zmiany liczymy na wyrozumiałość i współpracę naszych zwolenników.

POPIERAJ NAS!
ZOSTAŃ NASZYM WSPÓŁPRACOWNIKIEM,
KORESPONDENTEM, K0LPORTEREM!