Pogląd nr 166
Impressum ..................
33
Ostatni akt imperialnej polityki USA?  ....................................
2
Londyn do Belwederu ..............
3
Edward Klimczak  
"Wykluczam możliwość budowy socjalizmu" ............................
Rozmowa z dr. Pawłem Łączkowskim. wiceprzew. OKP .....................................
4
Elżbieta Szawarska
Urodzaj na fundacje ................
7
Katarzyna Dolińska
Anna Stelmasiak
Wieczory przy ruletce ..............
10
Stanisław Gałęziowski (oprac.)  
Renesans wiejskiego dworu .....
13
Małgorzata Keram
Radio i telewizja .....................
14
Bezrobocie .............................
16
Agnieszka Kulicka
Życie parafialne ......................
18
Ewa Kacprzycka  
"Kolaborant" ministrem rozmowa z Ewarystem Waligórskim, ministrem komunikacji i gospodarki wodnej
22
Cezary Stolarczyk
USA: Kongresmeni przyrośnięci do foteli .................................
22
Stanisław Grocholski
Szkolenie polskich menadżerów
25
Leszek Szaruga
Karl Dedecius ..........................
26
Leszek Szaruga  
Peter Lachmann — życie w dwu kulturach .................................
27
Stanisław Gałęziowski
Peter Lachmann .......................
27
Peter Lachmann  
Trudności wymowy ............... 28
Marta Waliszewska
Lektury polecone ..................
29
Stanisław Kania
Zbrodniarze wojenni agentami wywiadu? ..............................
58
Jacek Korczak-Mleczko
Sport i polityka .......................
31
Numer zamknięto dn. 10.09.90 r. Druk dn. 13.09.90
Projekt okładki: wit

 
WYDANIE 9 (165, ROK IX), WRZESIEŃ 1990
"SOLIDARNOŚ ... O... R... C...?

     

 

Forum (Twój komentarz) dot. wydania Poglądu nr 165:
Linki:
www.jow.pl
www.edwardklimczak.de (tłumaczenia sądowe: jęz. angielski, niemiecki, polski, rosyjski)
www.userpage.fu-berlin.de/klimczak
www.russischkurs-mgu.de
http://www.solidarni.waw.pl/