Pozycje książkowe i broszury wydawnictwa "Pogląd"

"Towarzystwo Solidarność", zrzeszenie zarejestrowane, Berlin Zachodni 1982-1990
(Kliknij na ikonkę, żeby zobaczyć okładkę w dużym formacie.)

Strona jest w trakcie rozbudowy.
Nowy sköad w dn. 27.04.2010 r.


1.
Tadeusz Folek. Prawo azylu
© Pogląd. Berlin Zachodni 1982, str. 181
Redaktor: Edward Klimczak
Projekt okładki: Christian Bergemann
Wydanie I
(Prawo azylu i przepisy prawne dotyczące cudzoziemców w Republice Federalnej Niemiec)
(Pierwsza pozycja książkowa Poglądu, dlatego jeszcze bez numeru ISBN)

aaaa


2.
Witold Wirpsza. Polaku, kim jesteś?
Pogląd. Berlin Zachodni —1986. Str. 232
Wydawca: Edward Klimczak
Projekt okładki: Helena Bohle-Szacka
ISBN 3-924686-04-1. Wydanie II uzupełnione

3.

Marek Ciesielczyk. KGB
Z historii rosyjskiej i sowieckiej policji politycznej
©Marek Ciesielczyk. Pogląd. Berlin Zachodni 1989. Str. 206
Wydawca i redaktor: Edward Klimczak
Projekt okładki: Ryszard Dąbrowski
ISBN 3–924686-12-2
Uwaga: Książla miała kilka dodruków bez zgody i wiedzy Wydawcy w tzw. drugim obiegu w Kraju


4.
Lew Kopielew. Bożyszcza mojej młodości
Tytuł oryginału: I sotworił siebie kumira
© polskiego tekstu wyd. Pogląd. Berlin Zachodni-Warszawa 1990. Str. 260
Wydawca i redaktor wydania: Edward Klimczak
Tłumaczenie: Grażyna Strumiło-Miłosz, Ewa Niepokólczycka, Edward Klimczak
Aneks opracował: doc. dr. Antoni Malinowski

5.
Zygmunt Jabłoński. Gabinet figur radiowych
©Pogląd. Berlin Zachodni —1985. Str. 213
Redakcja: Edward Klimczak
Opracowanie graficzne: Jacek Klonowski
ISBN 3-924686-02-5

6.
Leszek Szaruga. Nie mówcie Europa
Sag nicht Europa
©Pogląd. Berlin Zachodni —1986. Str. 67
Wydawca i redaktor:
Herausgeber und Redakteur:
Edward Klimczak
Projekt okładki i rysunki: Helena Bohle-Szacka
Wydanie pierwsze dwujęzyczne. Erste zweisprachige Ausgabe
ISBN 3-924686-08-4.

7.
Leszek Szaruga. W Polsce czyli Nigdzie
©Pogląd. Berlin Zachodni —1987. Str. 283
Wydawca: Edward Klimczak
Redaktor wydania: Roman Żelazny
Projekt okładki: Andrzej Czeczot
Pierwsze wydanie polskie
ISBN 3-924686-07-6

8.
Lothar Herbst. Listy z podróży
Briefe von einer Reise
©Pogląd. Berlin Zachodni —1985. Str. 57
Wydawca/Herausgeber: Edward Klimczak
Projekt okładki i rysunki: Helena Bohle-Szacka
Wydanie pierwsze dwujęzyczne. Erste zweisprachige Ausgabe
ISBN 3-924686-06-8.

9.

Katalog wystawy Tow. "Solidarność" i "Poglądu" z okazji trzeciej rocznicy rejestracji "Solidarności". Galeria "Kunstetage", Leibitzstrasse 56, 1000 Berlin 12
11.11.-20.11.1983
"SOLIDARNOŚĆ" W SZUTCE I DOKUMENTACH
ANDRZEJ PIWARSKI, BARBARA UHR
Walerij Akks, Ryszard Dąbrowski, Stanisław Konarz-Konarzewski, Andrzej Krause


10.
Ryszard Dąbrowski. Polska 1976 - 1982
Fakty, zdjęia, dokumenty
Przedmowa: Leszek Szaruga.
© Pogląd. Berlin Zachodni 1988. Str. 140
Wydawca: Edward Klimczak
Projekt okładki i layout: Ryszard Dąbrowski
ISBN 3–924686-11-4
Polsak 76-82

12.
Christian Skrzyposzek. Wolna Trybuna
czyli Księga Uwag na Marginesie Krajowego Ruchu Integracji Socjalistycznej
© wydania polskiego: Pogląd. Berlin Zachodni 1985. Str. 378
Wydawca: Edward Klimczak
Projekt okładki: Andrzej Krause
ISBN 3–91486-00-9
Polsak 76-82

13.

W. M. Alexander. Agentura
Państwo policyjne
Wydanie I Pogląd — 1984. Wydanie II Pogląd — 1986
© W. M. Alexander. Berlin Zachodni 1986. Str. 184
Wydawca: Edward Klimczak
Opracowanie graficzne: Jacek Klonowski
ISBN 3–924686-01-7

Uwaga: Książka miała kilka dodruków bez zgody i wiedzy Wydawcy w tzw. Drugim Obiegu w Kraju
Patrz też: http://kodczasu.ronus.pl/forum/viewtopic.php?t=339
Wersja internetowa w formacie PDF: http://archiwum.sw.org.pl/pdf/WM_Alexander-Agentura_panstwo_policyjne-1984.pdf

Polsak 76-82

14.
Pogląd. Wybór artykułów II
(Drugie miniwydanie książkowe)
Linki: Od Redakcji, Spis treści
Wydawnictwo Pogląd — 1984. Wydanie I. Str. 240

15.

Janina Frog i Tamara Sochacka
Dwie rozmowy z przywódcą KPN LESZKIEM MOCZULSKIM
© Pogląd. Berlin Zachodni 1987, str.
Wydawca: Edward Klimczak
Redaktor wydania: Roman Żelazny
Projekt okładki: Ryszard Dąbrowski
Redakcja techniczna Andrzej Knuff
ISBN 3–924686-05-X


16. Leszek Moczulski. Krajobraz przed bitwą
© Pogląd. Berlin Zachodni 1988, str.
Wydawca: Edward Klimczak
Projekt okładki: Ryszard Dąbrowski
Redakcja techniczna Andrzej Knuff
Przedruk za zezwoleniem Wydawnictwa Polskiego w Warszawie

ISBN 3–924686-09-2

17. Leszek Moczulski. Rewolucja bez rewolucji
© Pogląd. Berlin Zachodni 1983, str.
Wydawca: Edward Klimczak
Projekt okładki: Ryszard Dąbrowski
(Jedna z pierwszych pozycji książkowych Poglądu, dlatego jeszcze bez numeru ISBN)

18.
Józef Kuśmierek. Credo
Pogląd. Berlin Zachodni 1983, str.
Redaktor wydania - C. Kamski
Wydawca: Edward Klimczak
Projekt okładki: Jacek Klonowski
(Jedna z pierwszych pozycji książkowych Poglądu, dlatego jeszcze bez numeru ISBN. Pierwodruk wydawnictwo "Przedświt", Warszawa 1983)

 
ciąg dalszy nastąpi