OD REDAKCJI

   W wydaniu pierwszym "Mini-Poglądu", które obejmowało wybór tekstów do numeru 37. włącznie, staraliśmy się zaprezentować wszystkie niemalże działy pisma, łącznie z przeglądem oficjalnej prasy krajowej. Zależało nam na tym, aby pierwsze wydanie było w miarę szeroką prezentacją pisma w ogóle, aby dawało syntetyczny obraz i stąd właśnie pomysł zamieszczenia w nim wszystkich działów.

   W drugim wydaniu chcemy ograniczyć się do wyboru tekstów autorów związanych z Poglądem, rezygnując przy tym ze stale zamieszczanej w piśmie części informacyjno-kronikarskiej. Miałaby ona, szczególnie w wydaniu zbiorowym, archiwalny charakter, przeto ograniczyliśmy się jedynie do wyboru paru komentarzy z prasy zachodnioniemieckiej, które wydały się nam aktualne i godne uwagi. Wydanie drugie stanowi więc jakby forum autorów Poglądu, stąd też standardowy podział tematyczny zastąpiliśmy alfabetyczną kolejnością nazwisk tychże autorów. Wybór tekstów pochodzi z numerów 38 -62 (numer ostatni, 62., zamknęliśmy 14. lipca 84.).

  W rubryce ,.Materiały przemycone z Polski" zwróciliśmy uwagę na teksty prezentujące w sposób syntetyczny pogrudniową rzeczywistość w świetle prawa (Dawid Warszawski) oraz na teksty, które, naszym zdaniem, wzbogaciły nieco monotonną już panoramę opozycji (',Niepodległość"). Uważaliśmy też za konieczne umieszczenie tekstów typu "Zapomniany" lub ,"Zostało nas w Strzelinie dwudziestu". O więźniach tych czasami się jedynie wspomina, ale i to często tak. aby zaspokoić własne sumienie...

  I jeszcze kilka słów o Poglądzie. 17 stycznia 1982 powstał w Berlinie "Biuletyn lnformacyjny", wydawany przez ,,Komitet Obrony Solidarności", który od l lipca 1983 stał się zarejestrowanym Towarzystwem "Solidarność". Powstanie tego biuletynu zrodziła potrzeba chwili, potrzeba informowania Polaków, którzy znaleźli się poza krajem i na emigracji, o aktualnym rozwoju wydarzeń w Polsce. Z czasem profil pisma zaczął się zmieniać, ewoluując z czysto informacyjnego biuletynu w stronę pisma publicystycznego. Po dwudziestu kolejnych numerach zmieniono jego nazwę na ,,Pogląd". Takiej ewolucji wymagała też logika wydarzeń. Czytelnicy zaczęli domagać się czegoś więcej ponad bieżące wiadomości, poszukując syntetycznych opracowań, polemik, komentarzy, analiz...

Berlin, dn. 22 lipca 1984