MINIWYDANIE II
Wybór artykułów

  Polska na łamach prasy zachodnioniemieckiej ................................................ 4
  W. M. Alexander Anatomia sowieckich rakiet ...................................... 12
    Przyczynek do oceny sił LWP .................................... 20
    Wojsko polskie mięsem armatnim ZSRR .................... 25
    Inwigilacja korespondencji ....................................... 32
  Wojciech Drozdek Sacharow ............................................................. 36
    17 Czerwca ... Berlin .............................................. 38
  C. Kamski Moralne społeczeństwo ........................................... 42
  Edward Klimczak A Papież siedział, patrzył i słuchał… ........................... 47
    Wywiad z Sewerynem Blumszajnem .......................... 53
    Na Wschodzie bez zmian ......................................... 60
    "Zgrzytaliśmy zębami i milczeliśmy"
— doświadczenia z rewolucją islamską .......................
67
  Jacek Klonowski "Rycerze pokoju" ................................................... 71
    Na zakręcie  .......................................................... 75
  Kooperatysta Czy klęska programu samoorganizacji? ..................... 80
  Paweł Kucharski W obronie żywotnych interesów państwa  .................. 90
  Jerzy Iranek-Osmecki Jeszcze o problemie federalizmu  ............................. 96
  Janusz Rudnicki "Życie literackie", Bert Engelmann i lud polski .... ........ 109
    Dzwony "internatu" ................................................ 113
    "Jak już wyjechałeś, przyślij kawę i rajstopy..."  .......... 118
    Nieciekawa historia ................................................ 128
    "Paluszko, nie wypuszczaj tramwai!" ......................... 133
  Maciej Rybiński Ostatnie słowo ...................................................... 144
  Ewa Szczerkowska Strach przed słowem .............................................. 146
    l tylko sny nasze .................................................... 149
    "Nie przystosowani" ................................................ 153
  Leszek Woźniak Międzynarodówka oporu ......................................... 158
  Grzegorz Ziętkiewicz Bezdomni  ............................................................ 162
    Wokół ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ........... 165
  Roman Żelazny Szkoła socjalistyczna jako instrument indoktrynacji ...... 170
    "Zagłoba w piekle" ................................................. 179
    Ludzie i kaprale ..................................................... 184
    Drogi i rozdroża polskiego Kościoła ........................... 189


MATERIAŁY PRZEMYCONE Z POLSKI

  Społeczeństwo musi myśleć kategoriami politycznymi ...................................... 199
 

Prośba ....................................................................................................

207
  Życie zgodne z obowiązującymi przepisami ..................................................... 211
  Zostało nas w Strzelinie dwudziestu .............................................................. 219
  Panorama politycznej opozycji w Polsce ........................................................ 221
  Zapomniany ............................................................................................. 230

  Tomasz Jastrun "Zapiski z błędnego koła" ............................................ 231
  Wiersze z Kraju i emigracji .......................................................................... 238