ger
brit
rus Flagge.Pl
 

AUTORZY POGLĄDU (Meinung)
Patrz również pod: Książki "Poglądu"

This website is under construction! Be patient with other languages, please!
Strona z pierwszym wpisem została opublikowana w dn. 29.09.2008 r., uaktualniona dn. 31.04.2010 r.
Autor: Edward Klimczak, założyciel i wydawca Poglądu/(Meinung)
Email: poglad@poglad-berlinwest.de


ABC
DEF GHI JKL ŁMN OPR STU WZŻ

Autorzy Poglądu mieszkający w PRL musieli ukrywać się pod pseudonimami, gdyż za współpracę z antykomnistycznym pismem emigracyjnym groziło im więzienie. Wystarczy przypomnieć, że Zdzisław Najder po objęciu dyrektorstwa Radia Wolna Europa w 1982 r. został skazany przez sąd PRL na karę śmierci. Z  akt Służby Bezpieczeństwa, znalezionych w IPN wynika na przykład, że UB miało zamiar wytoczyć proces Markowi Edelmanowi za wywiad udzielony Poglądowi w 1988 r. pt. "Trzeba być z tym, kogo biją".(Por.:Witold Bereś. Krzysztof Brunetko. MAREK EDELMAN. Życie. Po prostu.Wydawnictwo „Świat Książki“. Warszawa 2008. Str. 390-391- recenzja)

Nazwiska autorów Poglądu były więc zakonspirowane. Nie robiono też żadnych notatek, aby w razie wpadki lub tajnej rewizji — takie tajne rewizje robiła wschodnioniemiecka policja Stasi w mieszkaniach dysydentów w Berlinie Zachodnim — nazwiska autorów nie dostały się do UB. Po latach oczywiście nie pamiętam wielu nazwisk. Kto z ówczesnych autorów Poglądu chciałby się jednak zoutować, proszę o wiadomość pocztą elektroniczną.

Uwagi poniższe zostały napisane w czerwcu 2009 roku.

Motto:
Nie ma wolności bez solidarności, ale w wolności nie ma solidarności.

Minęło ponad 25 lat od założenia "Solidarności" w Polsce i dwie dekady od zakończenia działań na rzecz Zwiazku przez polskie prosolidarnościowe organizacje na Zachodzie, w tym oczywiście Towarzystwa Solidarność e.V. w Berlinie Zachodnim i jego sztandarowego magazynu politycznego Pogląd. W wolnej Polsce wśród kiedyś jednomyślnie antykomunistycznej opozycji nastąpiły ostre podziały, spolaryzowały one wiele środowisk, wzbudziły antypatie, a niekiedy i nienawiść. Odzyskana wolność słowa pozwoliła też dać upust szowinizmowi, często wręcz ksenofobii i fałszywym oskarżeniom. Na wielu frontach publicystycznych prowadzi się wojnę ciężką bronią — "zmieniły się czasy i my zmieniliśmy się w nich". Mimo to nie wyjdę naprzeciw żądaniom, że tego lub innego autora Poglądu należy obłożyć anatemą, a wspominających swoją działalność w Poglądzie ocenzurować przemilczeniem, także dotknąć wykluczeniem tych, kto nie jest/był z nami, a przeciwko nam. A kim jesteśmy MY? Też szowinistami i ksenofobami?

Uważam, że lepiej dołączyć do publicystycznych batalii, a nie bawić się w cenzora. Należy przy tym jednak zachować intelektualny poziom — mimo wszystkich kontrowersji, a w linkach czy w forum zwrócić uwagę na odmienne oceny prezentowanych tu autorów. Jest jeden wyjątek — nie potrafię tak wspaniałomyślnie traktować tych, którzy byli ubeckimi wtyczkami, a w stosunku do innych po prawie ćwierćwieczu chcę być wierny ówczesnej linii Poglądukrytyczny, niezależny, pozapartyjny (Ked).

Por: Agent Roman Żelazny

 
ABC
 

BARTOSZEWSKI WŁADYSŁAW (1922/Warszawa) w latach 1983-1990 w  RFN jako wykładowca z tytułem profesora, m.in. w Bawarii na unwersytecie w Erlangen. Publikował również w Poglądzie (nr ?), znany polityk i publicysta, ambasador i minister spraw zagranicznych III RP.
Zlinkowane artykuły: A
por.:Wikipedia

Bartoszewski

Władysław
Bartoszewski

    


CZAPIŃSKA WIESŁAWA, (1932 — ✝ 26.09.2010/Warszawa) dziennikarz, historyk filmu. Współpracowała z redakcją Poglądu w stanie wojennym publikując pod różnymi pseudonimami. Pod pseudonimem Janina Frog wydała w Poglądzie wraz z Tamarą Sochacką broszurę Dwie rozmowy z przywódcą KPN Leszkiem Moczulskim.
Inne pozycje książkowe:
Czapińska Wiesława, Pola Negri – polska królowa Hollywood, Warszawa 1996.
(nagroda 2010 r.
)
Artyści w Trzeciej Rzeszy, ABC, Kraków 1977
Wsp
ółautorstwo: Rzecz o bojkocie, Edition Spotkania, Paryż 1988
Por: Wikipedia

 

CIESIELCZYK MAREK (Jaśkowice Legnickie/1957), studia matematyki i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat z politologii na uniwersytecie w Monachium (1988), pracownik naukowy Forschungsinstitut fur sowjetische Gegenwart (Instytut Badań Sowieckiej Współczesności) w Bonn, Visiting Professor na Uniwersytecie Illinois w Chicago, od 1994 ponownie w Polsce, 1994-2006 radny Rady Miejskiej w Tarnowie, autor 5 książek i kilkuset artykułów w języku niemieckim, angielskim i polskim. Pogląd wydał w 1989 r. jego książkę KGB, która miała kilka przedruków w tzw. Drugim Obiegu w kraju.
Patrz też: Marek Ciesielczyk

Marek Ciesielczyk


TOP
 
DEF
 

DARMAS-(ZIÓŁKOWSKA) EWA (195?/Kielce), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, działaczka "Solidarnośc"i w Kieleckim Wydawnictwie Prasowym. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dn. 13.12.1981 r. zwolniona z pracy z wilczym biletem. Emigruje do Francji (1983), zarabia nauczaniem języka polskiego, nawiązuje współpracę z Poglądem, gdzie regularnie publikuje  korespondencje z Francji. Praktykuje też w Radio France International. W 1995 r. wraca do Polski, pracuje jako dziennikarz w kieleckim "Słowie Ludu", tu zakłada związek zawodowy, za co zostaje zwolniona z pracy (2000), a następnie przywrócona na to samo stanowisko. Angażuje się politycznie — jest przewodniczącą polskiej sekcji międzynarodowego Stowarzyszenia ATTAC - Obywatelskiej Inicjatywy Opodatkowania Obrotu Kapitałowego. Mieszka w Kielcach.
Zlinkowane artykuły (w opracowaniu)
por.:http://www.attac.org.pl/?lg=pl&kat=4&dzial=103&typ=2&id=7


Ewa
Ziółkowska-Darmas

 


DĄBROWSKI RYSZARD STANISŁAW (1950/Szczecin), inżynier budowy maszyn oraz fotograf (członek ZPAF), od 1977 r. działacz opozycji. Tuż po ogłoszeniu stanu wojennego (13.12.1981 r.) zwolniony z pracy w stoczni szczecińskiej za "antykomunizm" (potwierdzony wyrokiem sądu). Wkrótce potem podejmuje pracę jako ślusarz. W stanie wojennym jest podziemnym drukarzem, sam też wydaje pisemko "Niezależny Samorządny Informator" (17 wydań). W grudniu 1982 r. emigruje do Berlina Zachodniego, tu otrzymuje azyl polityczny i podejmuje pracę jako konstruktor. Od 1984 r. współpracuje z Poglądem, publikuje fotografie, materiały archiwalne, własne recenzje  z wystaw i koncertów, projektuje okładki Poglądu oraz wychodzących w wydawnictwie Pogląd pozycji książkowych podpisując sie znaczkami "r", "g", "B-209" lub pseudonimem Franciszek Kanieski lub własnym nazwiskiem. W 1988 r. Pogląd wydaje jego 140-stronicowy album formatu A4 "Polska 1976-1982, fakty, zdjęcia, dokumenty" z przedmową Leszka Szarugi. Publikuje swoje fotografie także w paryskim "Kontakcie" i londyńskim "Pulsie". Mieszka w Berlinie.


Ryszard Dąbrowski (1885)

 

 


FALKOWSKA WANDA (1924/Łódź — ✝1992/Warszawa), dziennikarka i publicystka, publikowała w Poglądzie początkowo pod różnymi pseudonimami (m.in. Jacek Giewont, Andrzej Zaczyn, Andrzej Piwowarczyk w wydaniu 141), a także pod własnym nazwiskiem.
    Przez kilka dekad była w PRL dziennikarskim specjalistą nr 1 od przestępczości, publikowała w różnych tygodnikach, m.in. i w Polityce. Pisała też książki ("Romans z paragrafem", "I kłamstwo zabija") i scenariusze filmowe.
W latach 70. współpracowała z "Biuletynem Informacyjnym" KOR. W 1981 r. była publicystką "Tygodnika Solidarność". W latach 80. publikowała artykuły i sprawozdania z procesów, m.in. w pismach: "Praworządność", "Prawo i Bezprawie", "CDN - Głos Wolnego Robotnika", "Most", "KOS", "Tygodnik Wojenny". Była działaczką podziemnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Do autorów Poglądu dołączyła w 1987 r. Wanda stała się naszym wielkim przyjacielem i entuzjastą Poglądu, była zawsze moim osobistym gościem, gdy odwiedzała Berlin Zachodni (Ked).
Internowana: http://internowani.xg.pl

Por.:
Polska Bibliografia Literacka
http://www.slownik-niezaleznidlakultury.p

foto

   (Wyślij mailem,
    jeśli masz!)


FOLEK TADEUSZ (ur. 1922/Sciernie/woj. śląskie — ✝1990/Kolonia/RFN,) pochodził z rodziny powstańca śląskiego, prawnik, dziennikarz, publicysta, działacz niepodległościowy, w latach 80. członek londyńskiej Rady Naczelnej PPS na emigracji, delegat Rządu RP na Uchodźstwie na Nadrenię-Westfalię, współzałożyciel — jako wiceprzewodniczący — Towarzystwa Solidarność e.V. w Berlinie Zachodnim (1983), aktywnie popiera antykomunistyczne inicjatywy: przewodniczący Zarządu Sekcji Polskiej ”Komitetu Narodów Ujarzmionych—Niemcy-Europa“, w 1988 r. zakłada w Kolonii „Klub Dyskusyjny — Myśl Polityczna” im. Józefa Mackiewicza, wydaje broszury referatów i dyskusji ze zorganizowanych konferencji, freelanser Sekcji Polskiej radia Deutschlandfunk i RWE w Monachium, korespondent polskich czasopism w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Inne fakty z życiorysu: od początku okupacji żyje w konspiracji, aresztowany w 1943 r. przez Gestapo, więziony i torturowany przez 11 miesięcy w Mysłowicach, przeszedł przez obozy koncentracyjne Gross-Rosen, Sachsenhausen, wyzwolony w 1945 r. przez Amerykanów w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen, następnie na kuracji w Szwecji, skąd wraca do Polski, studiuje prawo w Warszawie i Krakowie, pracuje jako doradca prawny, w latach 70. współpracuje z Zakładem Prawa Patentowego i Wynalazczego Uniwersytetu Śląskiego, członek Komisju Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym PRL, popularyzuje prawo patentowe w czasopismach specjalistycznych w zakresie obrony praw twórcy, w 1976 r. emigruje do RFN (Kolonia), tu otrzymuje azyl polityczny, wydaje pierwszą pracę nt prawa azylu w RFN w monachijskim wydawnictwie „Przemiany“ (1978), prowadzi społeczną działalność poradnictwa prawnego w sprawach azylowych, uczestniczy w Marszach Pokoju na zamek Hambach w Nadrenii-Palatynacie i konferencjach organizowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego w oazie „Światło-Życie“ w Carlsbergu (RFN), w Kolonii organizuje i prowadzi wykłady dyskusyjne. W latach 1981-1982 wydaje własnym nakładem broszury informacyjne dla Polaków pt „Wiadomości Kolońskie“, a w 1983 r. jego „Prawo azylu“ wychodzi nakładem Poglądu.

Inne pozycje książkowe: „Vademecum prawne cudzoziemca w RFN“. Kolonia — 1985, wyd. Wawel; „Prawo azylu i dziedziczenie obywatelstwa niemieckiego”. Kolonia —1987, nakładem własnym, uaktualnione „Prawo azylu i dziedziczenie Obywatelstwa Niemieckiego”. Kolonia—1989, wyd. Dynus-Folek.

Odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi” przez Prezydenta R.P. na Uchodźstwie (1990). Jego odejście było niepowetowaną stratą dla rodaków w RFN, dla których społecznie prowadził poradnictwo prawne.


Tadeusz Folek

 TOP
 
GHI
 

GEBERT KONSTANTY (1953/Warszawa), pisał też pod pseudonimem Dawid Warszawski – dziennikarz, publicysta i tłumacz, w 1976 r. ukończył psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, od 1989 współpracownik "Gazety Wyborczej" założyciel i były redaktor naczelny miesięcznika o tematyce żydowskiej "Midrasz".
Zlinkowane artykuły: (w opracowaniu)
Por.:

foto

   (Wyślij mailem,
    jeśli masz!)


GRZYBOWSKA KRYSTYNA (1940/Wilno), dziennikarka i publicystka, po 13.12.1981 r. (ogłoszenie stanu wojennego) zwolniona z pracy, emigruje wraz z mężem, również dziennikarzem Maciejem Rybińskim do RFN, współpracuje z pismami emigracyjnymi, w tym z Poglądem. W latach 90-ych wraca do kraju, publikuje m.in. w Gazecie Polskiej i tygodniku Wprost.
Zlinkowanie artykuły: (w opracowaniu)

 

HERBST LOTHAR (1940/Breslau — ✝2000/Wrocław), działacz  pierwszej "Solidarności", więzień PRL, krytyk literacki, poeta. Pogląd wydał jego tomik wierszy w języku polski i niemieckim: Listy z podróży/Briefe von der Reise (w tłumaczeniu Marii Kureckiej), zachodmioberlińskie Towarzystwo Solidarność organizowało protesty i akcje PR przeciwko jego uwięzieniu. Po wyjściu z więzienia Lothar był przez wiele tygodni moim osobistym gościem w Berlinie Zachodnim (Ked).

Inne fakty z życiorysu: 1962-67 — studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, doktorat w 1975 r., redaktor tygodnika "Solidarność Dolnośląska" i wydawanego w podziemiu kwartalnika literackiego "Obecność", wieloletni redaktor naczelny Radia Wrocław.
Por też: http://www.ksiazka.net.

foto

Lothar Herbst 1987
Fot. R.Dąbrowski

 


DE HERNANDEZ-PALUCH MARIA (Cieszanowice opolskie/1947 — ✝2009/Kraków), redaktorka, dziennikarka i publicystka, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1972), aresztowana podczas demonstracji studenckich 1968 r. Publikuje w Życiu Literackim, Dzienniku Polskim i Tygodniku Powszechnym. Po ogłoszeniu stanu wojennego (13.12.1981 r.) podlega weryfikacji i otrzymuje zakaz publikowania, angażuje się w niezależny ruch wydawniczy tzw. "drugiego obiegu". W 1985 r. emigruje do Francji, tu współpracuje z paryskimi czasopismami Kulturą i Kontaktem, również i zachodnioberlińskim Poglądem oraz RWE. W 2002 r. wraca do kraju, współpracuje z Gazetą Krakowską, Dziennikiem Polskim i Rzeczypospolitą.
Zlinkowane artykuły: (w opracowaniu)
Por: http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Maria_de_Hernandez-Paluch
 

  TOP  
 
JKL
 

JAGIELSKI TIBOR, (1959/Szczecin), studiował socjologię na uniwersytetach w Poznaniu i Berlinie. Publicysta i poeta (patrz — nadesłane teksty). Teksty w Poglądzie podpisywał AL, pseudonimem Adam Lengel oraz własnym nazwiskiem. Mieszka od 1984 r. w Berlinie.
Zlinkowane artykuły: (w opracowaniu)


Tibor Jagielski
1985
Fot. R. Dąbrowski

JURKIEWICZ WIESŁAW, (1936/Sawa k. Tymbarku), z zawodu fotograf, specjalizacja — zdjęcia lotnicze i fotografia przemysłowa, w 1972 r. emigruje nielegalnie do RFN, w Stuttgarcie prowadzi do 2000 r. zakład fotograficzny, utrzymuje żywe kontakty z przyjaciółmi w Polsce.
Z Poglądem związany jest od jego początków (Biuletyn Informacyjny KOS – 1982 r.), członek-założyciel Towarzystwa Solidarność e.V. w Berlinie Zachodnim (1983), pod pseudonimem W. M. Aleksander publikuje artykuły o służbach specjalnych PRL i książkę „Agentura“ (Pogląd, 1984 i 1986). Mieszka w RFN.

Link, PDF: M.W.Alexander.Agentura, państwo policyjne. Pogląd, Berlin-West—1984/1986
Zlinkowane artykuły: (w opracowaniu)

 

 KAMIŃSKI ANDRZEJ J. (1949/Warszawa — ✝1985/Hagen/RFN) – uczestnik kampanii wrześniowej, żołnierz AK, więzień obozów koncentracyjnych, historyk, wykładowca uniwersytecki (m.in. profesor uniwersytetów w Poznaniu, Warszawie i Wuppertalu (RFN),  publicysta, entuzjasta Poglądu i Meinung, w latach 82-85 uczestnik "solidarnościowych" konferencji w oazie "Światło-Życie" ks. Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu (RFN/Nadrenia-Palatynat). Jego przedwczesna śmierć była dla nas wielką stratą.
Zlinkowane artykuły: Meinung 3 (w opracowaniu)
Por.:Wikipedia

foto

   (Wyślij mailem,
    jeśli masz!)


KARKOWSKA JULITA (1947/Wrocław) redaktor i dziennikarz, od 1982 r.  na emigracji, absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w kraju sprawozdawca sportowy wrocławskiej TV do zwolnienia z pracy za protesty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego (13.12.1983 r.) Do redakcji Poglądu dołącza jako redaktor wraz z mężem Czesławem we wrześniu 1982 roku. Po dwuletnim pobycie w Berlinie wyjeżdża do Nowego Jork, podejmuje natychmiast pracę w największej polskiej gazecie w USA — Nowym Dzienniku. Tu do chwili obecnej  (2010) kieruje renomowanym Przeglądem Polskim, będącym dodatkiem literacko-artystycznym do dziennika. Laureatka nagrody polsko-kanadyjskiej Fundacji Turzańskich przyznanej za całokształt osiągnięć w pracy redaktorskiej.

Julita Karkowska

 


KARKOWSKI CZESŁAW (1949/Wrocław), redaktor, dziennikarz, wykładowca uniwersytecki, publicysta i pisarz; absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1972), doktorat z filozofii (1977/Poznań), pracuje w bibliotece Ossolineum i wykłada filozofię na Politechnice Wrocławskiej, a następnie na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1982 r. wraz z żoną Julitą emigruje z Polski, przez dwa dwa lata mieszka w Berlinie Zachodnim. Tutaj oboje angażują się w redagowanie i wydawanie Poglądu. Używał pseudonimu C. Kamski. Od 1984 r. w Nowym Jorku — współpracuje z Radiem Wolna Europa, zajmuje stanowisko dyrektora Instytutu Józefa Piłsudskiego oraz przez 23 lata pracuje jako redaktor polskiego Nowego Dziennika, w ostatnich trzech latach do roku 2009 jako redaktor naczelny. Jednocześnie od ponad 15 lat jest wykładowcą Mercy College. Opublikował kilka książek, w tym dwie powieści i tłumaczenia z języka angielskiego oraz setki artykułów na rozmaite tematy – od analiz politycznych po wywiady i komentarze na temat sztuki, literatury, życia Polaków w Ameryce.
Por: "Dwa lata z Poglądem"
http://ksiazki.wp.pl/katalog/ksiazki/kw,94338,ksiazka.html
http://www.antykwariatnws.pl/upload/book_id4865_0.jpg .

Czesław Karkowski

 


KASPRZYK KRZYSZTOF (1946/?), poeta, gdański działacz studenckiego ruchu kulturalnego (ZSP), w latach 70-ych kierował klubem studenckim w Gdańsku, studiował w Gdańsku i Warszawie, w Polsce ogłosił tomik wierszy pt "Centrum peryferii". Stan wojenny (13.12.1981 r.) zastał go w Berlinie Zachodnim — tu był w 1982 r. współzałożycielem Grupy Roboczej Solidarność oraz redaktorem miesięcznika Przekazy. Publikował też w Poglądzie. Po dalszej emigracji do Kanady (mieszkał w Antigonish i Toronto) był  przedstawicielem i korespondenten Poglądu, w 1986 r. opublikował w Toronto w serii Biblioteki Polskiej tomik wierszy "Stan zagrożenia".
(Zlinkowane artykuły - w opracowaniu)
(wpis wymaga uzupełnienia)

 

KOŁAKOWSKI LESZEK (1927/Radom-✝2009/Oxford) – wybitny filozof, eseista, publicysta i prozaik. Opublikował w Poglądzie nr 153 artykuł (zlinkowany) Co marksizm dzisiaj wyjaśnia? (Pogląd 153, wrzesień 1989).
Por. też: Wikipedia

foto
Leszek
Kołakowski


KOWALCZUK PIOTR (05.03.1953/Wrocław) – dziennikarz i publicysta. Studiował anglistykę i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim, był tłumaczem, nauczycielem angielskiego i dyrektorem festiwalu Jazz nad Odrą.
W czerwcu 1981 r. wyjeżdża do Berlina Zachodniego, gdzie zastaje go stan wojenny (13.12.1981 r.), podejmuje różne prace dorywcze, karierę dziennikarską rozpoczyna w Poglądzie artykułem publicystycznym o Tybecie (por. Pogląd nr 140, grudzień 1987 r.). Jest etatowym redaktorem aż do zamknięcia pisma w 1990 r. Następnie pracuje w sekcji polskiej BBC — do r. 1988 r. w Londynie, w latach 1988-2000 w redakcji sportowej BBC w Warszawie, w latach 2000-2006 jako korespondent BBC w Rzymie aż do zamknięcia sekcji polskiej. Od 2000 r. współpracuje z "Rzeczypospolitą", od 2006 r. jako stały korespondent w Rzymie. Publikuje też w "Polityce", polskim "Newsweeku", "Playboyu" oraz miesięczniku jezuickim "Przegląd Powszechny", jest korespondentem sportowym tv KANAL+ oraz redakcji Polskiego Radia w Chicago.
Zlinkowane artykuły:
Wpis z czerwca 2010 r.Piotr Kowalczuk

LEWANDOWSKI ANDRZEJ (1959/Białystok), absolwent V LO w Gdańsku-Oliwie, poszukiwany listem gończym przez WKU za niestawienie się do służby wojskowej, wyjeżdża w lutym 1980  r. do Berlina Zachodniego, tu po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r.) współzakłada Komitet Obrony Solidarności i Biuletyn Informacyjny, uczestniczy w kursach języka niemieckiego na FU, prowadzonych przez Edwarda Klimczaka, aktywny w pierwszej fazie powstania BI KOS jako tłumacz artykułów z anglojęzycznej prasy zachodniej, jest odpowiedzialny za finanse organizacji i pisma aż do wyjazdu do Australii w sierpniu 1982 r., w Perth/Australia jest przedstawicielem i korespondentem Poglądu.
W latach 1985/86 sekretarz największej w Perth organizacji polonijnej Zwiazku Polaków w Zach. Australii, aktywny przy współtworzeniu i prowadzeniu polskich audycji radiowych w etnicznej rozgośni radiowej w Perth.
Zlinkowane artykuły: A

Por.: Ważne listy
Wpis z marca 2010

Andrzej
Lewandowski  TOP  
   

MOCZULSKI LESZEK (1930/Warszawa), działacz niepodległościowy, polityk, więzień PRL, założyciel KONFEDERACJI POLSKI NIEPOLEGŁEJ, pierwszej niepodziemnej partti antykomunistycznej w krajach komunistycznych. Pogląd opublikował dwie jego broszury: Rewolucja bez rewolucji i Krajobraz przed bitwą oraz obszerny wywiad w formie broszury pt Dwie rozmowy z przywódcą KPN LESZKIEM MOCZULSKIM.
Por. też: Wikipedia

foto

   (Wyślij mailem,
    jeśli masz!)


 

NECHAMKIS WŁODZIMIERZ (1952/Warszawa), dziennikarz, polonista, absolwent UW, współzałożyciel Biuletynu Informacyjnego, poprzednika Poglądu, był współpracownikiem redakcji tylko przez pierwsze sześć miesięcy w 1982 r. W latach późniejszych współpracuje z Radiem Wolna Europa oraz niemieckimi dziennikami, np. z berlińskim dziennikiem Tagesspiegel i czasopismami, m.in. z magazynem politycznym Der Spiegel. Mieszka w Berlinie.
Zlinkowane artykuły: A, B
Wpis z 2009 r.

foto   

   Włodzimierz
     Nechamkis


  TOP  
 
OPR
 

PĘDZIWOL MAREK AURELIUSZ (1955/Polanica Zdrój) dziennikarz i publicysta, do grudnia 1981 redagował pismo MKZ NSZZ "Solidarność"- "Solidarność Dolnośląska" we Wrocławiu, internowany od 1.02.1982 r. do lipca 1982 r., emigruje do Austrii, jest wiedeńskim korespondentem Poglądu, pod koniec lat osiemdziesiątych publikuje też w paryskiej "Kulturze" i w jej "Zeszytach Historycznych" , w latach 90. ub. wieku i w obecnej dekadzie współpracuje jako dziennikarz radiowy z warszawskimi rozgłośniami, a także z polskojęzyczną sekcją rozgłośni Radio France International. Publikuje również w prasie, m.in. w Tygodniku Powszechnym, specjalista od spraw czeskich i słowackich. Mieszka w Czeskim Cieszynie (do 2010 r.).
Zlinkowane artykuły: (w opracowaniu)

foto

(Wyślij mailem,
jeśli masz!)


     PRONOBIS WITOLD (ur. 1947):. historyk, dzienikarz i publicysta, studia historii na Uniwersytecie im. M.Kopernika w Toruniu (1970), doktorat (1976), od 1982 r. na Zachodzie, napierw w USA, a od 1983 r. pracownik Radia Wolna Europa w Monachium (szef działu dokumentacji), jest autorem książkowych opracowań historycznych (ksiazka), publikuje eseje w polskich czasopismach, również po niemiecku w internecie, por: "Kulturation". Mieszka w Berlinie.
Zlinkowane artykuły: Poglad 163-164 (w opracowaniu)
Por.: Wikipedia
Patrz też:

&kategoria=News&show=5866&next=48

     Witold Pronobis


    RUDNICKI JANUSZ (1956/Kędzierzyn-Koźle), pisarz i publicysta, działacz Solidarności, internowany po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce (13.12.1981), w 1983 r. emigruje do RFN, zdobywa pierwsze doświadczenia publicystyczne i dziennikarskie w Poglądzie, gdzie od 1984 r. jest przez kilka lat etatowym pracownikiem redakcji (por.: Cz, Karkowski. Dwa lata z Poglądem. Autoportret zbiorowy. Str, 196 (14). Jako pisarz debiutuje opowiadaniem Można żyć w paryskiej Kulturze (1985), jego teksty literackie ukazują się też w berlińskim miesięczniku Archipelag. Od roku 1990 stale publikuje w Twórczości (cykl Listy z Hamburga), a od roku 2007 w warszawskim miesięczniku Machina. Mieszka w Hamburgu i w Pradze.
Zlinkowane artykuły: (w opracowaniu)
Por:
Wikipediai
http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_rudnicki_janusz
Bibliografia dorobku literackiego:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Janusz_Rudnicki&action=edit&section=1

foto

Janusz RudnickiRYBIŃSKI MACIEJ (1945 — ✝2009/Warszawa), dziennikarz, publicysta i pisarz. W latach 1983-1989 był m.in. korespondentem BBC w RFN, publikowal w Poglądzie pod nazwiskiem Maciej Radwan-Rybiński i własnym. Był stałym felietonistą Poglądu prowadząc cykl "Prywatne rozmyślania". W latach 1987/89 był też redaktorem naczelnym Poglądu.
Por: Wikipedia

foto

(Wyślij mailem,
jeśli masz!)


  TOP      
 
STU
 

   SZARUGA LESZEK (pseudonim literacki Aleksandra Wirpszy — ur. 1946), pisarz i poeta, wykładowca uniwersytecki, publikował również pod pseudonimem Leszek Zawrat. Pogląd wydał zbiór jego esejów i krytyk literackich pt. W Polsce czyli Nigdzie oraz tomik wierszy Nie mówcie Europa (wraz z przekładami na język niemiecki).
Por.: Wikipedia
Zlinkowane artykuły: A, B

foto

(Wyślij mailem,
jeśli masz!)


 
SZEREMIETIEW ROMUALD (1945/Olmonty/woj. białostockie) polityk, publicysta, wykładowca uniwersytecki, był związany z Poglądem od 1986 r.
Por:  Wikipedia: http://www.szeremietiew.pl/
Zlinkowane artykuły: A

foto

R. Szeremietiew
1988
Fot. R. DąbrowskiŚMIGIELSKI ROMAN (1951/Bydgoszcz) tłumacz, dziennikarz, działacz polonijny, absolwent polonistyki WSP w Opolu (1971) oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kopenhadze (1988). Od 1971 r. mieszka w Danii, obecnie (2010 r.) urzędnik państwowy duńskiego NIK-u. W latach 80. ub. wieku działacz kopenhaskiej Solidarności, duński korespondent Poglądu, publikuje wówczas i później również w jęz. duńskim, wydaje po duńsku pisma i broszury poświęcone Solidarności. Sprawuje wiele różnych funkcji w stowarzyszeniach i organizacjach polonijnych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP (1955) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (1999).
Zlinkowane artykuły: A (w opracowaniu)

Data wpisu: marzec 2010

Roman
Śmigielski

URBANKOWSKI BOHDAN (1943/Warszawa) poeta, eseista, dramaturg i filozof. Studia polonistyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych. Twórca i teoretyk Ruchu Nowego Romantyzmu. Po 1975 r. związany się z nurtem niepodległościowym opozycji, współredaktor wielu pism i wydawnictw podziemnych. Stypendysta Instytutu im. Piłsudskiego w Nowym Jorku i Editions Dembinski w Paryżu. Za działalność wydawniczą i literacką w II obiegu otrzymał medal Solidarności "Zasłużony w Walce o Niepodległość Polski i Prawa Człowieka". Laureat innych nagród literackich. Od stycznia 2010 przewodniczący Rady Programowej Związku Piłsudczyków.
Autor ponad 40 książek – dramatów, esejów i zbiorów poezji. Wśród nich znajdują się monografie Polaków – Adama Mickiewicza, Józefa Piłsudskiego, Karola Wojtyły czy Zbigniewa Herberta.
W Poglądzie publikował pod pseudonimami Jerzy Czejmnic i Bohdan Mroczkowski.
Zlinkowane artykuły:

  • A (o kolaboracji polskich literatów z Sowietami podczas okupacji sowieckiej i po wojnie)
  • B  ("Rewolucja Październikowa", czyli "Jak zdławiono rosyjską demokrację"
    (w opracowaniu)

    Linki:
  • Wikipedia
  • Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida
    Data wpisu: marzec 2010

   Bohdan Urbankowski


TOP
   

WIRPSZA WITOLD (1918/Odessa — ✝1985 Berlin Zachodni) - polski poeta, prozaik, krytyk, tłumacz literatury niemieckiej. Pogląd wydał jego książkę-esej Polaku, kim jesteś? (1984). Witold Wirpsza był entuzjastą "Solidarności", w listopadzie 1983 r. otworzył swoim przemówieniem na wernisażu wystawę Poglądu "Solidarność" w sztuce i dokumentach w Berlinie Zachodnim.
Por. też: Wikipedia

Data wpisu: 2008 r.

 

WOŹNIAK LESZEK (1956/Kraków), restaurator zabytków, dziennikarz, fotograf, antropozof medyczny. Będąc studentem IV r. Akademii Rolniczej w Krakowie wyjeżdża latem 1981 r. do Berlina Zachodniego, gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce (13.12.1981 r.) jest współzałożycielem Komitetu Obrony Solidarności i Towarzystwa Solidarność, zrzeszenia zarejestrowanego, oraz Biuletynu Informacyjnego i Poglądu. W 1983 r. relegowany z uczelni.
Jako antyWRONiarz jest aktywny przez kilkanaście miesięcy. Otrzymuje azyl polityczny i pozostaje w Niemczech. W BI i Poglądzie pisze pod własnym nazwiskiem i pseudonimem Leszek Leśniak. Do kraju wraca po raz pierwszy na krótko dopiero w 1990 r., tu propaguje medycynę antropozoficzną, w Berlinie prowadzi  1985 r. atelier restauracji obiektów zabytkowych oraz od 1990 r. gabinet leczniczy medycyny antropozoficznej.
Zlinkowane artykuły: (A)
Data wpisuń marzec 2010 r.

Leszek Woźniak

 


WYSZKOWSKI KRZYSZTOF (1947/Mrągowo), wykształcenie podstawowe, od r. 1963 m.in robotnik budowlany, operator spychacza, stolarz, kierownik dyskoteki, ajent stacji benzynowej. Od 1975 organizator kanału przerzutu książek z Instytutu Literackiego w Paryżu oraz ze Szwecji. Od 1977 współpracownik KSS KOR, w kwietniu 1978 współzałożyciel i działacz Wolnych Związków Zawodowych (WZZ) Wybrzeża, autor Deklaracji WZZ. W latach 1977–1980 wydawca, m.in pierwszych krajowych przedruków "Dzienników" Witolda Gombrowicza, sygnował książki i pisma jako wydawnictwo Klin, Europa, Podziemne Warsztaty Wydawnicze i Oficyna Narodowa.
W Sierpniu`80 uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, pomysłodawca tytułu "Solidarność” dla strajkowego pisma informacyjnego; w 1981 sekretarz redakcji "Tygodnika Solidarność”. Dnia 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Strzebielinku (uczestnik głodówki), skąd ucieka w sierpniu 1982 r. W lipcu 1983 r. aresztowany, zwolniony na mocy amnestii (1984 r.). W 1984 r. współinicjator m.in z Marcinem Królem, powstania Grupy Publicystów Politycznych i Klubu Myśli Politycznej Dziekania (link dalszy). W V i VIII 1988 uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej, przeciwnik rozmów Okrągłego Stołu.
1991–1992 w KLD. 1991–1992 doradca premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego, nast. m.in. dyr. gdańskiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej, pracownik Komisji Likwidacyjnej Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch, Polskiej Agencji Informacyjnej. Obecnie publicysta "Gazety Polskiej".
Od 25 X 1976 rozpracowywany przez Wydział III KW MO w Gdańsku w ramach SOR krypt. Kanał, nr rejestracyjny 20785; 7 IV 1987 – 5 X 1989 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Londyn, nr rejestracyjny 56042.

Były prezydent RP i przewodniczący Pierwszej oraz Koncesjonowanej Solidarności Lech Wałęsa okłada od 2005 roku Krzysztofa Wyszkowskiego, niegdyś kolegę z kierownictwa Pierwszej Solidarności, procesami sądowymi za rzekome zniesławienie. Protokół ostatniej rozprawy.
Krzysztof Wyszkowski publikował też w Poglądzie w 1989 r.
Zlinkowane artykuły: A, B
Patrz też: wikipedia
Data wpisu: kwiecień 2010 r.

Krzysztof Wyszkowski

ZIELIŃSKI MAREK, (1950), krytyk literacki, publicysta, pracował w takich czasopismach jak dwutygodnik "Nowe Książki", tygodnik "Kultura" (warszawska), miesięcznik "Więź", współpracował z pismami opozycji (bezdebitowymi), "Wezwanie" i kwartalnikiem "Spotkania" oraz Instytutem Literackim w Maisons Laffitte (w latach 1985-1991). Autor i współautor książek o literaturze, ostatnie publikacje w antologii "Józef Mackiewicz i krytycy". Od 1992 r. dyplomata.
W latach 80. prowadzi w Poglądzie rubrykę “Z biblioteczki emigrantki” regularnie publikując krótkie recenzje nowych pozycji literatury niezależnej, podpisuje je pseudonimem Marta Waliszewska, aby uniknąć represji politycznych, jako że mieszka w Polsce. Od 2007 r. mieszka w Moskwie, gdzie jest pracownikiem ambasady RP.
Zlinkowane artykuły (w opracowaniu):

 

  Marek Zieliński


ZWANIECKI ANDRZEJ (1950), reporter i krytyk filmowy, po wprowadzeniu stanu wojenngo (13.12.1981 r.) usunięty z pracy w warszawskim Tygodniku Kulturalnym. Pracuje jako reporter podziemnego Tygodnia Mazowsze i współpracuje z inymi podziemnymi pismami. Zatrzymany przez SB w "kotle" w Nowej Hucie zostaje internowany. Zwolniony po kilku miesiącach, emigruje do Szwecji, a następnie do USA. Jest waszyngtońskim korespondentem Poglądu. W latach 1986 -2000 pracuje w Głosie Ameryki, a od 2001 jako publicysta w dziale informacji Departamentu Stanu USA. Współpracuje z Przeglądem Polskim", redagowanym od 1984 r. przez Julitę Karkowską, a będącym magazynem kulturalnym nowojorskiego Nowego Dziennika oraz miesięcznikiem Film w Warszawie. Mieszka w Waszyngtonie.
Zlinkowane artykuły (w opracowaniu)

Andrzej Zwaniecki


ŻBIKOWSKI ZBIGNIEW (1952/Skrwilno) dziennikarz i nauczyciel akademicki. Pracę dziennikarską rozpoczął w końcu lat 70. w prasie studenckiej i regionalnej. W 1981 r. w Zarządzie Regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej NSZZ „Solidarność” (tygodnik „Znak Sierpnia”). W Poglądzie pisał pod własnym nazwiskiem oraz pod pseudonimem Tomasz Dobrzyński. Ostatni redaktor odpowiedzialny Poglądu (1991). Publikował reportaże także w Tygodniku Pracy Twórczej „Radar”, później w miesięczniku „Konfrontacje”, a na pocz. XXI w. w „Polityce”. W latach 1996-2002 w dzienniku „Życie”: edytor w dz. zagranicznym, kierownik dz. reportażu, szef magazynu weekendowego, także reporter i publicysta. W 2007 r. naczelny redaktor odrodzonego na krótko „Tygodnika Warszawskiego”. Redaktor w wydawnictwie Edipresse Polska S.A. i autor pozycji wydawniczych o tematyce filmowej i historycznej (2009). Prowadzi zajęcia ze studentami dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Redaktor naczelny pisma warsztatowego „PDF" (2009).
Zlinkowane artykuły: A, B

   Zbigniew
   Żbikowski


ŻELAZNY ROMAN (1953/Krasnystaw), w PRL nauczyciel polonista (Chełm), członek "Solidarności", internowany przez niepełne dwa miesiące, od lata 1983 r. w Berlinie Zachodnim, tu stawia pierwsze kroki dziennikarskie w Poglądzie, po złożeniu wniosku o azyl (1984) akceptuje przydział do innego landu wg niemieckiego landowego klucza rozdzielczego dla azylantów i wyjeżdża do Nadrenii Westfalii, po otrzymaniu azylu zamieszkuje w Monachium, czasowo przebywa w USA, wraca w 1986 r. do Niemiec i podejmuje pracę etatową w Poglądzie, zostaje zwolniony latem 1987 r. (por. Żelazny — TW peerelowskiej ubecji), współpracuje z Radiem Wolna Europa w Monachium, gdzie w 1990 r. otrzymuje etat, aż do upadku rozgłośni w Polsce (1994). W 2004 r. wraca do rodzinnego Krasnegostawu, aby założyć tygodnik "Echo Krasnegostawu", który prowadzi do chwili obecnej (2010 r.).
W swoim biogramie (por.: R. Żelazny. Z piwnicy na Katzbachstrasse…) podaje, że był współredaktorem wydawanej przeze mnie niemieckiej wersji Poglądu pt. Meinung, co jest przekłamaniem, bo przy słabej znajomości niemieckiego nie napisał do Meinung ani słowa w tym języku, afiszuje się też jako rzecznik Zjednoczenia Polskich Uchodźców, co jest bez pokrycia, bo brak jakiegokolwiek oświadczenia prasowego ZPU, pomijając to, że szefem ZPU w Berlinie był pracownik UB Wojciech Hadrysiewicz. (KED)

 

 


TOP


Lista autorów jest powoli — ale ciągle — uzupełniana, (nawet jeśli byli ubeckiej proweniencji — KED 2010 r.).

Forum (Twój komentarz) dot. autorów — wyślij mailem do
    poglad@poglad-berlinwest.de

Wpis

Linki:
www.jow.pl

http://www.solidarnosc-berlinwest.de/
www.edwardklimczak.de (tłumaczenia: jęz. polski, rosyjski, angielski, niemiecki)
http://userpage.fu-berlin.de/klimczak

http://www.solidarni.waw.pl/