KORNEL MORAWIECKI

legendarny przywódca, opowie w Berlinie o organizacji i jej programie,
jaki był i jest. Przedstawi nowe opiniotwórcze pismo
Stowarzyszenia Solidarność Walcząca:

PRAWDA JEST CIEKAWA GAZETA OBYWATELSKA

www.gazetaobywatelska.info

Zgloszenia na spotkanie z dopiskiem "SW" proszę przesyłać na info@poglad.de

"NASZ LOS. Dlaczego masz służyć zbiorowości? Miastu, Polsce, Europie. Bo "my" jest ważniejsze niż "ja" i "Ty". Bo jakość Twojego i mojego życia wyznaczają wspólne dokonania. Bo nie każdy z osobna jest kowalem swojego losu. Nasz los wykuwamy razem. Na drodze przejścia ze zniewolenia do wolności, z komunizmu do demokracji wygrywał egoizm i grupowe interesy. To tu tkwi źrodło obecnych afer, korupcji i niesprawiedliwości. U podloża III Rzeczypospolitej zabrakło rozróżnienia na tych, dla których Ojczyzna była wartością i tych, którzy dążyli do kariery i utrzymania przywilejów. Ci ostatni chwilowo wygrywaja. Ale nie oni posiadają te ziemię. To Ty, to my, którzy trudzimy się dla innych, dla Polski - to my jesteśmy błogosławieni." Kornel Morawiecki.